Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Realme Band: OLED displej, ponorn√Ĺ a s nab√≠jac√≠m portom USB typu A

Lindahl odhalil prv√© podrobnosti o tom, ńćo je jeho prv√Ĺ inteligentn√Ĺ n√°ramok, hovor√≠me o Realme band, z ktor√Ĺch zatiańĺ m√°me z√°kladn√© Ň°pecifik√°cie, napr√≠klad pouŇĺitie zakriven√©ho panela OLED, m√° senzor srdcov√©, monitorovanie sp√°nku a podporuje celkom 9 fyzick√© aktivity, ktor√© s√ļ najviac zvedav√© zo vŇ°etk√Ĺch Kriketov√Ĺ reŇĺim, a tento n√°ramok sa spust√≠ na zańćiatku v Indii, v krajine, kde je tento Ň°port veńĺmi obńĺ√ļben√Ĺ.

Realme band

Ostatn√© inform√°cie v Realme band prejsŇ• certifik√°tom IP68 ńćo naznańćuje jeho odolnosŇ• vońći prachu a vode (ponoriteńĺn√©), jeho r√Ĺchle plnenie je uńĺahńćen√©, pretoŇĺe si to vyŇĺaduje port USB typu Ato je konvenńćn√Ĺ port USB pońć√≠tańća, aby sme ho mohli nab√≠jaŇ• bez k√°blov priamo jeho pripojen√≠m k n√°Ň°mu pońć√≠tańću, Power Bank alebo mobilnej nab√≠jańćke a pouŇĺ√≠vame gumov√Ĺ n√°ramok, ktor√Ĺ je moŇĺn√© zak√ļpiŇ• v ńćiernej, Ňĺltej a zelenej. Bude ńćas ńćakaŇ• 5 marec poznaŇ• vŇ°etky inform√°cie, ktor√© maj√ļ veńĺk√Ĺ v√Ĺznam, ako je ich auton√≥mia a samozrejme cena.

Realme band

prostredníctvom: GsmArena