Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Zmeny fotoaparátu iPhone 13 vyplynuli z dizajnu uniknutého puzdra

Zmeny fotoaparátu iPhone 13 vyplynuli z dizajnu uniknutého puzdra 1

Apple medzi nov√Ĺmi gener√°ciami ńćasto men√≠ funkcie a Ň°pecifik√°cie svojich modelov iPhone. Jedno z prv√Ĺch potvrden√≠ zmien, ktor√© vid√≠me, ńćasto prich√°dza v r√īznych √ļnikoch, vr√°tane √ļnikov od v√Ĺrobcov pr√≠sluŇ°enstva, ktor√≠ navrhuj√ļ pr√≠pady pre Apple zariaden√≠. V√Ĺrobcovia pr√≠sluŇ°enstva nevidia skutońćn√Ĺ iPhone, ale obńćas maj√ļ pr√≠stup k pr√°zdnym miestam zariadenia a podrobn√Ĺm rozmerom nov√©ho Apple zariaden√≠.

Uniklo nov√© puzdro, ktor√© tvrd√≠, Ňĺe je urńćen√© pre iPhone 13, a naznańćuje to Apple men√≠ niektor√© rozmery svojho bud√ļceho zariadenia v porovnan√≠ s existuj√ļcimi modelmi iPhone 12. Rozmery nov√©ho puzdra naznańćuj√ļ, Ňĺe iPhone 13 bude o nieńćo hrubŇ°√≠ ako s√ļńćasn√° gener√°cia, ale bude maŇ• menŇ°√≠ z√°rez a niektor√© tlańćidl√° s√ļ v porovnan√≠ so zariadeniami s√ļńćasnej gener√°cie posunut√©. Jednou pozoruhodnou zmenou je na zadnej strane telef√≥nu iPhone 13 v√§ńćŇ°√≠ v√Ĺrez pre fotoapar√°t na zadnej strane.

HrubŇ°ia oblasŇ• na zadnej strane iPhonu 13, kde s√ļ umiestnen√© senzory fotoapar√°tu, √ļdajne vyrastie 3.7 centimetrov na aktu√°lnom zariaden√≠ aŇĺ Ň°tyri centimetre na iPhone 13. Na modeloch Pro narastie n√°raz z fotoapar√°tu z 3.9 centimetre aŇĺ 40,57 centimetra. Jednou z ońćak√°van√Ĺch zmien v oblasti fotoapar√°tov nov√Ĺch modelov iPhone je ońćak√°vanie stabiliz√°cie obrazu Sensor Shift, ktor√° sa t√Ĺka vŇ°etk√Ĺch modelov, nielen radu Pro.

ńéalŇ°ou v√≠tanou zmenou, o ktorej sa povr√°va, Ňĺe sa stane, je zmenŇ°enie veńĺkosti nen√°viden√©ho z√°rezu. Z√°rez sa √ļdajne zmenŇ°√≠ na 20,57 cm Ň°irok√Ĺ v porovnan√≠ s 30,45 centimetra na s√ļńćasn√Ĺch modeloch. Pokiańĺ ide o hr√ļbku, povesŇ• naznańćuje, Ňĺe bud√ļ vŇ°etky modely iPhone 13 0.2 mm hrubŇ°ie ako odch√°dzaj√ļce verzie.

Tvrd√≠ sa, Ňĺe extra hr√ļbka je pre hrubŇ°iu bat√©riu potrebn√ļ na zaistenie rovnak√©ho ńćasu prev√°dzky zariaden√≠ vńŹaka ich 120-hertzov√Ĺm obrazovk√°m. Uniknut√Ĺ dizajn puzdra tieŇĺ naznańćuje, Ňĺe tlańćidl√° na bokoch nov√Ĺch modelov iPhone bud√ļ presunut√© nadol o 00,25 palca.