Zbohom ospravedlnenie? Podarilo sa im priniesŇ• Android 10 do mobiln√Ĺch telef√≥nov tak star√Ĺch ako Samsung Galaxy…

599

NajnovŇ°√≠ √ļspech dieŇ•aŇ•a v Indon√©zii V√Ĺvoj√°r XDA sp√īsobilo to iba siln√Ĺ nostalgick√Ĺ √ļtok. Niektor√≠ v√Ĺrobcovia tvrdia, Ňĺe probl√©my s hardv√©rom pri zav√°dzan√≠ najnovŇ°ej verzie ich operańćn√©ho syst√©mu do mobiln√Ĺch telef√≥nov, ktor√© boli spusten√© minul√Ĺ rok, sa v√Ĺvoj√°rom zn√°mych webov√Ĺch str√°nok podarilo priniesŇ• Android 10 pre mobiln√© telef√≥ny uveden√Ĺ na trh takmer pred desiatimi rokmi,

V s√ļńćasnosti maj√ļ takmer vŇ°etky sluŇ°n√© smartphony kompetentn√© podporn√© sluŇĺby, ktor√© dostali dve aktualiz√°cie operańćn√©ho syst√©mu. Posledn√Ĺ (a m√§t√ļci) pr√≠klad je o spolońćnosti Samsung Galaxy S8, takmer uvońĺnen√Ĺ 3 Pred rokmi na trhu so syst√©mom Android 7,0 Nougat a z√≠skal Android 8,0 Oreo a Android 9 Cake Podporn√© centrum uviedlo, Ňĺe v deŇą, keńŹ ho prijm√ļ Android 10 Ale to je nieńćo, ńćo vyzer√° sk√īr ako chyba pracovn√≠ka znańćky ako √ļspech spolońćnosti.

Lacn√© mobiln√© telef√≥ny strednej triedy ńćasto dost√°vaj√ļ podporu iba jeden rok a pre niektor√© lacn√© mobiln√© telef√≥ny nedost√°vaj√ļ Ňĺiadne aktualiz√°cie, pretoŇĺe v√Ĺrobcovia tohto typu zariadenia nemaj√ļ motiv√°ciu na vykon√°vanie aktualiz√°ci√≠. verzia. Tento mobiln√Ĺ Android.

Tu prich√°dza miesto Varen√© rom od v√Ĺvoj√°ra

Samsung Galaxy S II a pozn√°mka 3 s Androidom 10

Komunita v√Ĺvoj√°rov pom√°ha pouŇĺ√≠vateńĺom zabezpeńćiŇ•, aby si ich telef√≥ny uŇĺ√≠vali omnoho dlhŇ°iu ŇĺivotnosŇ•, ako p√īvodne tvoril v√Ĺrobca. Podarilo sa im priniesŇ• aktualiz√°ciu syst√©mu Android a vylepŇ°en√ļ vrstvu, vńŹaka ktorej je spusten√Ĺ lepŇ°ie a efekt√≠vnejŇ°ie dlho potom, ńćo znańćka dokonńć√≠ vŇ°etku podporu.

galaxie s2

Teraz t√≠to v√Ĺvoj√°ri boli schopn√≠ priniesŇ• najnovŇ°iu verziu Android 10 aŇĺ mobiln√Ĺ telef√≥n, ktor√Ĺ je na trhu uŇĺ takmer 10 rokov, Pr√≠kladom v tejto chv√≠li je v√Ĺroba Ň°peci√°lnych lineageOS 17 ROMov.1 zaloŇĺen√Ĺ na najnovŇ°om operańćnom syst√©me Google pre Samsung Galaxy S II a Samsung Galaxy ozn√°menia 3, respekt√≠ve zańćala v rokoch 2011 a 2013.

√Āno, ja tieŇĺ LineageOS 17.1 ROM pre Galaxy S II Toto nie je veńĺmi uŇĺitońćn√©, pretoŇĺe je Ň°pecificky vyhl√°sen√© za nestabiln√© a nie je vhodn√© na kaŇĺdodenn√© pouŇĺitie. Je to z pozn√°mky 3 Vyzer√° to lepŇ°ie, pretoŇĺe v√°m dokonca umoŇĺŇąuje volaŇ• a prij√≠maŇ• hovory, keńŹ pouŇĺ√≠vate aplik√°cie na odosielanie spr√°v a soci√°lne m√©di√°.

A sl√°vne ‚Äěhardv√©rov√© ‚Äč‚Äčobmedzenia‚Äú?

V t√Ĺchto dŇąoch sme sa z√ļńćastnili sŇ•aŇĺnost√≠ tis√≠cov pouŇĺ√≠vateńĺov znańćky as Huawei NepouŇĺ√≠vajte syst√©m Android 10 prostredn√≠ctvom EMUI 10 smartphones uveden√Ĺ na trh pred menej ako rokom ako ńćlenovia skupiny Y. SpolońćnosŇ• obvinila hardv√©r tohto zariadenia, ktor√Ĺ sa na papieri obmedzil na vykonanie Android 10 jemne

5    lacn√Ĺ mobiln√Ĺ telef√≥n s Androidom 10

Chlapec z V√Ĺvoj√°r XDA Uk√°zali, Ňĺe s urńćitou pr√°cou je moŇĺn√© priniesŇ• nov√Ĺ softv√©r do mobiln√Ĺch telef√≥nov s smieŇ°nym hardv√©rom, aj keńŹ je oper√°cia nańć√≠tan√°. Napr√≠klad bezpeńćne na mobile 2015 m√īŇĺe napr√≠klad Android 10 beŇĺaŇ• bez v√§ńćŇ°√≠ch probl√©mov.

Skutońćne sa stalo, Ňĺe mobiln√Ĺ BSP (bal√≠k na podporu z√°kladnej dosky) prestal dost√°vaŇ• podporu od v√Ĺrobcov ńćipov a neposkytoval Ňĺiadnu kompenz√°ciu za to, Ňĺe priniesol softv√©rov√© ‚Äč‚Äčopravy do mobiln√Ĺch telef√≥nov, ktor√© ukonńćili svoje sluŇĺobn√© cesty. Preto mus√≠me dodaŇ•, ńćo je najd√īleŇĺitejŇ°ie, Ňĺe znańćky musia presvedńćiŇ• spotrebiteńĺov, aby si k√ļpili najnovŇ°ie vlajkov√© lode.