Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

zastaviŇ• zav√°dzanie syst√©mu Android 10

xiaomi mi a3 android 10

Mysleli ste si, Ňĺe upgrade na Android 10 pre Xiaomi Mi A3 bol koneńćne k dispoz√≠cii. Namiesto toho je pr√≠beh in√Ĺ: alebo sk√īr sa zav√°dzanie ńćiastońćne zańćalo, ale spolońćnosŇ• uŇĺ ust√ļpila. Softv√©rov√Ĺ t√≠m sa rozhodol z d√īvodu nadmern√Ĺch probl√©mov, s ktor√Ĺmi sa stret√°vaj√ļ prv√≠ pouŇĺ√≠vatelia zablokovaŇ• vydanie aktualiz√°cie na najnovŇ°√≠ firmv√©r od spolońćnosti Google.

PREńĆ√ćTAJTE SI TIEŇĹ:
Xiaomi Mi 10 prich√°dza do Talianska: slovo Diletty Leotty

Varovanie: aktualiz√°cia syst√©mu Android 10 pre Xiaomi Mi A3 bola preruŇ°en√°

xiaomi mi a3 android 10 stop

Po zańćiatku zav√°dzania syst√©mu Android 10 sa niektor√≠ majitelia Xiaomi Mi A3 obr√°tili na pomoc a ob√°vali sa n√°hlych preruŇ°en√≠. KeńŹŇĺe nevedeli, ńćo to sp√īsobilo, pouŇĺ√≠vateńĺom sa povedalo, Ňĺe zastavenie bolo sp√īsoben√© chybami, ktor√© sa vyskytli pońćas f√°zy sp√§tnej v√§zby. Konkr√©tne sa probl√©my vypl√Ĺvaj√ļce zo zostavenia syst√©mu Android 10 t√Ĺkali sn√≠mańć odtlańćkov prstov, nepouŇĺiteńĺn√© z d√īvodu softv√©rov√Ĺch ch√Ĺb. ńéalej existuj√ļ spr√°vy, ktor√© by hovorili o ńćiastońćnom (a veńĺmi zvl√°Ň°tnom) reŇ°tarte bootloop, ńćo by sa zastavilo, len ak pripoj√≠te zadn√ļ kameru.

S hmotnosŇ•ou cca 1,3 GB, aktualiz√°cia pre Xiaomi Mi A3 uŇĺ nie je k dispoz√≠cii pre kaŇĺd√©ho, hoci ju moŇĺno nainŇ°talovaŇ• prostredn√≠ctvom obnovy (vzhńĺadom na situ√°ciu sa to zrejme neodpor√ļńća). Mimochodom, pred p√°r min√ļtami sme hovorili o nemoŇĺnosti vr√°tiŇ• sa sp√§Ň• a vr√°tiŇ• sa do syst√©mu Android 9 po inŇ°tal√°cii syst√©mu Android 10. Struńćne povedan√©, neporiadok, ktor√Ĺ d√ļfame, bude Xiaomi okamŇĺite vyrieŇ°en√Ĺ.


OllowNasledujte GizChinu Google News, kliknite na hviezdińćku a pridajte n√°s medzi svoje obńĺ√ļben√© ‚≠źÔłŹ.


Predch√°dzaj√ļci ńćl√°nokM√°te model Xiaomi Mi A2 alebo A3? NepouŇĺ√≠vajte downgrade, preto zastaviŇ• zav√°dzanie syst√©mu Android 10 1

V√°Ň°niv√Ĺ pre vŇ°etko, ńćo sa tońć√≠ okolo sveta Ň°pińćkov√Ĺch technol√≥gi√≠, s osobitnou v√°Ň°Ňąou pre telefonovanie.
¬†Hudobn√≠k vo svojom vońĺnom ńćase.