Xiaomi, tu je inteligentn√° voda, ktor√° sa zahrieva

Vol√° sa to Inteligentn√© WC Zero a toaleta vyroben√° Xiaomi, samozrejme ovl√°dateńĺn√© pomocou smartf√≥nu. ńĆ√≠nska spolońćnosŇ• sa zańćala v tomto konkr√©tnom sektore uŇĺ v roku 2017 s toaletn√Ĺm sedadlom. Tentokr√°t vŇ°ak pokrańćoval a op√§tovne potvrdil svoj √ļmysel monitorovaŇ• odvetvia aj mimo spotrebnej elektroniky v uŇĺŇ°om slova zmysle.

Rozhranie Smart Toilet Zero s interne vyvinutou aplik√°ciou Mijia. Hrnńćek je vyroben√Ĺ z keramiky Dongpeng a podńĺa trad√≠cie Xiaomi m√° √ļplne minimalistick√Ĺ dizajn. Integruje tri √ļrovne vykurovania je to systematick√© samońćistenie, vńŹaka ktor√©mu je moŇĺn√© vn√ļtorn√ļ ńćasŇ• toalety neust√°le ńćistiŇ•. Z√°kladn√Ĺ aspekt tak√©hoto produktu.

Xiaomi, tu je inteligentn√° voda, ktor√° sa zahrieva 1Xiaomi, tu je inteligentn√° voda, ktor√° sa zahrieva 2Xiaomi, tu je inteligentn√° voda, ktor√° sa zahrieva 3

To nech√Ĺba syst√©my tepl√© multimod√°lne pranie ktor√© by sa na z√°klade toho, ńćo je moŇĺn√© preńć√≠taŇ• v dokument√°cii, malo zameraŇ• predovŇ°etk√Ĺm na Ňĺensk√© publikum. Inteligentn√© WC Zero m√° tieŇĺ bezdr√ītov√© diańĺkov√© ovl√°danie s pln√Ĺm dotykom, pomocou ktor√©ho je moŇĺn√© pouŇĺiŇ• odtok vody. Struńćne povedan√©, produkt, ktor√Ĺ sa perfektne hod√≠ do Mi ekosyst√©mu Xiaomi.

Ako sa vŇ°ak uŇĺ uviedlo, ńć√≠nska spolońćnosŇ• sa rozhodla prejsŇ• od masovej vojny. WC je preto pr√≠stupn√© prostredn√≠ctvom platformy YouPin a 20,899 juanov alebo 370 EUR pri v√Ĺmennom kurze. Prv√© z√°sielky sa ońćak√°vaj√ļ od 5 December, teda urńćite vńćas na vianońćn√© sviatky.