Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

WhatsApp Web vs WhatsApp Desktop App: Ktoré by ste mali používať

WhatsApp, ktorý je v súčasnosti považovaný za najobľúbenejšiu aplikáciu na odosielanie okamžitých správ na svete, nepotrebuje žiadny úvod. Aplikácia môže byť použitá na mobilných aj PC. Na rozdiel od mobilných telefónov sa však WhatsApp dá v počítači používať dvoma rôznymi spôsobmi: WhatsApp Web a WhatsApp Desktop. Obidve sú efektívne pre prístup k WhatsApp na PC, ale ktoré by ste mali používať a prečo?

Whatsapp web vs Whatsapp desktopová aplikácia predstavoval obraz

Čo sa týka začiatočníkov, WhatsApp Web je webové rozhranie platformy pre zasielanie okamžitých správ, ku ktorým je možné pristupovať z počítača pomocou webového prehľadávača. WhatsApp Desktop je samostatná aplikácia, ktorú môžete nainštalovať do svojho počítača Windows alebo Mac. Stručne povedané, WhatsApp Web je verzia WhatsApp v prehliadači, zatiaľ čo WhatsApp Desktop je aplikácia WhatsApp pre počítače. Ale čo viac?

Rozhranie a funkčnosť

WhatsApp Web aj WhatsApp Desktop sú navrhnuté podobne tak, že obidve majú (takmer) rovnaký dizajn, funkcie a možnosti zasielania správ. Na oboch rozhraniach sú tlačidlá, nástroje a ikony usporiadané podobne. Z hľadiska dizajnu ponúka web WhatsApp rovnakú estetiku ako pracovná plocha WhatsApp.

Čo sa týka funkčnosti, WhatsApp Desktop presahuje WhatsApp Web. V prípade posledného menovaného sú klávesové skratky obmedzené a nie sú podporované. Iba používatelia aplikácie WhatsApp Desktop budú môcť používať klávesové skratky WhatsApp na zmenu stavu čítania správ, ignorovanie rozhovorov, prechod medzi rozhovormi a mnoho ďalšieho.

Whatsapp web vs Whatsapp desktopová aplikácia 03WhatsApp Web: Rozhranie vo webovom prehľadávači

Klávesová skratka, všetky ostatné veci (dizajn a funkčnosť) zostávajú rovnaké.

Dostupnosť: Kde ich môžete získať

WhatsApp Web a WhatsApp Desktop sú použiteľné pre kohokoľvek, kto má účet WhatsApp. Ak chcete používať WhatsApp Web, stačí navštíviť webový portál WhatsApp vo vašom prehliadači a naskenovať QR kód pomocou aplikácie WhatsApp na vašom smartfóne.

V počítači WhatsApp budete musieť stiahnuť a nainštalovať inštalačný súbor aplikácie do počítača. Po inštalácii je ďalším krokom prepojenie účtu WhatsApp s počítačovou aplikáciou skenovaním kódu QR pomocou aplikácie WhatsApp na vašom smartfóne.

Whatsapp web vs Whatsapp desktop

Ktorý používa viac pamäte

Porovnaním využitia pamäte oboch rozhraní sa dosiahli niektoré zaujímavé výsledky. Pre WhatsApp Web sa experimentoval s prehliadačom Microsoft Edge, pretože vo všeobecnosti používa menej pamäte ako prehliadač Chrome. Pri aktívnom fungovaní účtu WhatsApp na jednej karte prehliadača Microsoft Edge sa použilo priemerne 260 – 300 MB.

Whatsapp web vs Whatsapp desktopová aplikáciaVyužitie pamäte pre WhatsApp Web (na Microsoft Edge)

Note: Je dôležité uviesť, že prebiehajúce činnosti (napr. Aktualizácia stavu, prichádzajúce správy atď.) V rámci servera WhatsApp vo vašom prehľadávači môžu narušiť úroveň spotreby pamäte. V tomto experimente sa však zasielanie správ udržalo minimálne a konštantné.

Pre WhatsApp Desktop je priemerná spotreba pamäte medzi 210 – 260 MB. Aj keď marža nie je príliš široká, spotreba pamäte v aplikácii WhatsApp Desktop je relatívne nižšia ako v aplikácii WhatsApp Web.

Whatsapp web vs Whatsapp desktopová aplikácia 01Využitie pamäte pre stolné počítače WhatsApp

Požiadavky: Čo potrebujete

Rozhrania WhatsApp Web aj WhatsApp Desktop vyžadujú, aby ste mali na svojom mobilnom zariadení (smartfón, tablet atď.) Nainštalované WhatsApp, aby ste ich mohli používať. Okrem toho musí mať váš telefón aktívne pripojenie k internetu.

WhatsApp Web vo vašom počítači potrebujete iba webový prehliadač a aktívne internetové pripojenie. WhatsApp odporúča prehliadače Chrome, Firefox, Opera, Safari alebo Microsoft Edge.

Whatsapp web vs Whatsapp desktopová aplikácia 02WhatsApp Desktop Interface

Pokiaľ ide o pracovnú plochu WhatsApp, iba počítače so systémom Windows 7 Windows 8 (alebo vyšší) alebo MacOS 10.10 (alebo vyšší) bude môcť aplikáciu nainštalovať. Nemusíte sa starať o požiadavky. Akonáhle navštívite časť sťahovania na webe WhatsApp, automaticky sa určí verzia operačného systému vášho počítača a poskytne sa odkaz na stiahnutie pre aplikáciu WhatsApp Desktop.

V porovnaní s aplikáciou WhatsApp vo vašom smartfóne tu chýbajú niektoré funkcie na pracovnej ploche WhatsApp aj na webe WhatsApp.

    Hlasové hovory. Videohovory (individuálne a skupinové videohovory).
    Status Upload – nemôžete nahrať / aktualizovať stav na webových rozhraniach WhatsApp. Zobrazovanie aktualizácií stavu vášho kontaktu je však podporované.

Ak máte v úmysle urobiť niečo z vyššie uvedeného, ​​musíte na svojom smartfóne použiť aplikáciu WhatsApp.

Ktorý z nich by ste mali použiť

Whatsapp web vs Whatsapp desktopová aplikácia 04

Ak si do počítača nainštalujete aplikáciu WhatsApp Desktop alebo by ste sa mali vo svojom prehliadači držať používania WhatsApp Web? Všetko záleží na tom, ako často používate počítač, ako často používate WhatsApp na počítači a či máte špeciálne potreby.

Ak ste ťažký používateľ WhatsApp (v počítači, to znamená), inštalácia klienta WhatsApp Desktop dáva väčší zmysel. Po prvé, získate prístup ku klávesovým skratkám, ktoré vám môžu pomôcť zvýšiť vašu produktivitu. Po druhé, váš počítač by mal k dispozícii náhradné RAM na spustenie ďalších procesov, pretože WhatsApp Desktop spotrebuje menej pamäte. Nakoniec WhatsApp Desktop šetrí čas a je pohodlný.

WhatsApp Web je ideálny na jednorazové alebo príležitostné použitie, povedzme, že musíte poslať súbor v počítači spolupracovníkovi prostredníctvom WhatsApp.

Ďalej: Dostali ste správu z neznámeho čísla na WhatsApp Web a chcete ju uložiť? Postupujte podľa pokynov v článku nižšie a dozviete sa, ako pridať nové kontakty pomocou WhatsApp Web.