Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

watchos 7 zahrn√ļŇ• nov√© ‚Äěmedzin√°rodn√©‚Äú cifern√≠ky

watchos 7 zahrn√ļŇ• nov√© ‚Äěmedzin√°rodn√©‚Äú cifern√≠ky 1
watchos 7 zahrn√ļŇ• nov√© ‚Äěmedzin√°rodn√©‚Äú cifern√≠ky 1

9to5Mac, webov√° str√°nka Ň°pecializuj√ļca sa na odhańĺovanie nov√Ĺch inform√°ci√≠ o zariadeniach OS, ned√°vno odhalila, Ňĺe WatchOS 7 pravdepodobne z√≠ska aspoŇą jednu nov√ļ tv√°r. Spolu s touto spr√°vou t√°to webov√° str√°nka odhalila aj niekońĺko nov√Ĺch funkci√≠ syst√©mu iOS 14 na z√°klade intern√Ĺch syst√©mov√Ĺch k√≥dov.

Novinky sa Ň°√≠rili o syst√©me watchOS 7 ktor√Ĺ tvrdil, Ňĺe predstav√≠ nov√Ĺ cifern√≠k s n√°zvom ‚ÄěInfograph Pro". Rovnak√© hodinky bud√ļ maŇ• vstavan√Ĺ tachymeter. Tachymeter je anal√≥gov√° hodinov√° stupnica, ktor√° je umiestnen√° okolo ńć√≠seln√≠ka a pouŇĺ√≠va sa hlavne na √ļńćely merania r√Ĺchlosti a vzdialenosti na z√°klade cestovn√©ho ńćasu.

Nov√© pridanie tachymetra nie je jedinou zmenou, ktor√° prich√°dza do syst√©mu watchOS 7, Hodinky √ļdajne z√≠skaj√ļ nov√Ĺ cifern√≠k. Nov√Ĺ cifern√≠k bude s najv√§ńćŇ°ou pravdepodobnosŇ•ou digit√°lny a niektor√≠ odborn√≠ci mu pomenovali ‚Äěmedzin√°rodn√Ĺ".

Medzi menom a cifern√≠kom, ktor√Ĺ sa m√° zobraziŇ• digit√°lne, existuje priame spojenie. Spr√°va uverejnen√° spolońćnosŇ•ou 9to5Mac ver√≠, Ňĺe digit√°lny priestor s najv√§ńćŇ°ou pravdepodobnosŇ•ou uk√°Ňĺe vlajky z r√īznych kraj√≠n. Na webovej str√°nke bolo uverejnen√Ĺch aj niekońĺko fotografi√≠, ktor√© n√°m d√°vaj√ļ predstavu o tom, ako m√īŇĺu hodinky vyzeraŇ•.

ńŹalej Apple ońćividne pracuje aj na novej met√≥de zdieńĺania osobn√Ĺch cifern√≠kov s ostatn√Ĺmi prostredn√≠ctvom iMessage, AirDrop alebo in√Ĺch aplik√°ci√≠. Nezaruńćuje to vŇ°ak, Ňĺe vŇ°etky cifern√≠ky bud√ļ zdieńĺateńĺn√©. Napr√≠klad cifern√≠ky od Nike a Hermes s√ļ pre niektor√Ĺch exkluz√≠vne Apple Watch a je veńĺmi nepravdepodobn√©, Ňĺe tieto tv√°re bude moŇĺn√© zdieńĺaŇ• s ostatn√Ĺmi.

watchos 7 Ońćak√°va sa, Ňĺe bude zahŇēŇąaŇ• podporu sledovania sp√°nku. Na z√°klade k√≥dov iOS 14 m√īŇĺeme povedaŇ•, Ňĺe bude existovaŇ• nov√Ĺ ‚Äěsp√°nok‚ÄĚKomplik√°cia pri zobrazovan√≠ s√ļvisiacich √ļdajov priamo z niektor√Ĺch cifern√≠kov.