Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

VŇ°etky nov√© produkty Apple vydan√© v roku 2019

VŇ°etky nov√© produkty Apple vydan√© v roku 2019 1

Apple je systematick√Ĺ pri oznamovan√≠ nov√Ĺch telef√≥nov cez internet bez Ň°okov alebo vzruŇ°enia. V√Ĺkonn√Ĺ v√Ĺrobca smartf√≥nov sa s√°m o sebe skvele ochlad√≠ a iba uvedie show. Sk√īr to bol op√§Ň• rok jablk√°. Prin√°Ň°ame najmocnejŇ°√≠ch smartphones v hist√≥rii okrem nov√Ĺch vylepŇ°en√≠ a lepŇ°ieho fotoapar√°tu. Aj keńŹ sa tento rok zd√° byŇ• podobn√Ĺ, so svoj√≠m dizajnom trojit√©ho fotoapar√°tu. Pozrime sa teraz na vŇ°etky nov√© produkty Apple vydan√© v roku 2019.

VŇ°etky nov√© produkty Apple vydan√© v roku 2019

Apple uviedla na trh nov√ļ gener√°ciu telef√≥nov iPhone, ktor√© sa ńćoskoro dostan√ļ na trh. Okrem svojej novej telev√≠znej sluŇĺby s Apple TV +, Apple hodinky. Rovnako ako Microsoft, Sony a Nintendo, Apple teraz tieŇĺ Apple Arcade. Toto bude popul√°rna hern√° komunita pre vŇ°etk√Ĺch, ktor√≠ radi hraj√ļ.

Nov√Ĺ Apple iPhones

VŇ°etky nov√© produkty Apple vydan√© v roku 2019 2

11. gen Apple IPhones je tu. Tentoraz, ako obvykle, to ozn√°milo nielen dva, ale tri smartphones, Pońćiatońćn√Ĺ menŇ°√≠ chlap IPhone 11, v√§ńćŇ°√≠ brat iPhones 11 pro. A veńĺk√Ĺ otec s n√°zvom iPhone 11 Pro Max s v√§ńćŇ°ou aktualiz√°ciou bat√©rie a pam√§te.

Dizajn tela bol udrŇĺiavan√Ĺ podobne ako predch√°dzaj√ļci. Najp√īsobivejŇ°ou zmenou je modul kamery. K√Ĺm 11 a 11 profesion√°lov zvl√°dnuŇ• s 2 main a Ultrawide, ale 11 pro-Max m√° nieńćo viac.

Tret√≠ modul bol pridan√Ĺ ako teleobjekt√≠v pre vzdialenejŇ°iu fotografiu. Medzi ńŹalŇ°ie vylepŇ°enia v√Ĺkonu patr√≠ v√Ĺnimońćn√© fotografovanie, vylepŇ°enia ISP na ńćipoch a vylepŇ°enia obrazov√Ĺch ńćipov pre lepŇ°ie klipy.

Pre pouŇĺ√≠vateńĺov s√ļ telef√≥ny iPhone to najlepŇ°ie zo vŇ°etk√Ĺch nov√Ĺch produktov Apple prepusten√Ĺ aŇĺ doteraz. TaktieŇĺ 11 profesion√°lov Max a zvyŇ°n√© dva maj√ļ v√§ńćŇ°ie veńĺkosti bat√©ri√≠, viac ako 3000 mAh. Spolu so 7nm ńćipmi by to malo stańćiŇ• na jeden deŇą a viac.

Apple Nov√Ĺ dizajn iPhone a najlepŇ°ie funkcie

VŇ°etky nov√© produkty Apple vydan√© v roku 2019 3

V√§ńćŇ°√≠ 11 pro a 11 Max pre prich√°dza s veńĺk√Ĺm 5.8 palcov a 6.5 palcov√© OLED displeje. Medzi farebn√© moŇĺnosti patr√≠ zelen√°, medzera Ň°ed√°, strieborn√° a zlato. K dispoz√≠cii je aj nov√Ĺ matn√Ĺ povrch so vŇ°etk√Ĺmi farbami. Na strane bat√©rie je model 11 Pro Max dod√°van√Ĺ s obrovskou bat√©riou 3 500 mAh.

To sa m√° vzdaŇ• 4 hod√≠n z√°lohovania viac ako obvykle menŇ°ie 11 telef√≥nov iPhone. IPhone 11 Pro Maxis je v√Ĺrazne lacnejŇ°√≠ ako XR za cenu iba 699 dol√°rov, hoci prich√°dza s nov√Ĺm technologick√Ĺm porovn√°vac√≠m ńćipov√Ĺm bal√≠ńćkom s n√°zvom Apple A13.

Apple A12 uŇĺ vŇ°etko rozdrtilo uŇĺ rok. Teraz bude A13 udrŇĺaŇ• konkurenciu dole na ńŹalŇ°√≠ rok.

Apple D√°tumy predobjedn√°vok iPhone, aktualiz√°cie OS a ńŹalŇ°ie

Nov√© Apple O telef√≥noch iPhone sa zańćalo s dod√°vkou od 20. septembra v piatok 5 AM ńĆas. Spolu s nov√Ĺmi telef√≥nmi iPhone sa m√° nov√Ĺ syst√©m iOS 13 vyd√°vaŇ• aj ako skvel√© balenie. Zatiańĺ ńćo v√§ńćŇ°ina smartphones m√īŇĺe pr√≠sŇ• s touto doruńćenou poŇ°tou.

Ostatn√© modely vr√°tane telef√≥nov iPhone 6S a novŇ°√≠ch dostan√ļ aktualiz√°ciu bl√≠zko 16. septembra. Telef√≥ny iPhone bud√ļ dod√°van√© za segmenty cien 399 $, 599 $ a 699 $, pravdepodobne medzi vŇ°etk√Ĺmi nov√Ĺmi produktmi tieŇĺ za oveńĺa niŇĺŇ°ie ceny Apple prepusten√Ĺ.

Apple NajnovŇ°ie fotoapar√°ty s√©rie iPhone 11

VŇ°etky nov√© produkty Apple vydan√© v roku 2019 4

Jedn√Ĺm z najlepŇ°√≠ch vylepŇ°en√≠ najnovŇ°√≠ch kamier je to, Ňĺe s√ļ dobre inovovan√©. PretoŇĺe to rob√≠ pozit√≠vny netradińćn√Ĺ pr√≠stup k n√°kupu iPhone. Na rozdiel od predch√°dzaj√ļcich gener√°ci√≠ s√ļ nov√© telef√≥ny iPhone dod√°van√© s modulom priameho sn√≠mania kamery.

Iba model 11 Max Pro m√° tri kamery usporiadan√© do trojuholn√≠ka. Aj keńŹ to v√ībec nevyzer√° zvl√°Ň°tne. KeńŹŇĺe fotoapar√°ty prich√°dzaj√ļ s najlepŇ°√≠mi funkciami dostupn√Ĺmi na trhu pr√°ve teraz.

S r√ĹchlosŇ•ou aŇĺ 60 sn√≠mok za sekundu m√īŇĺu kamery nahr√°vaŇ• pri 4K, FULL HD a HD. Aj so samotn√Ĺm predn√Ĺm fotoapar√°tom. Jedna z kamier je norm√°lna Ň°√≠rka 12 mili√≥nov pixelov s v√§ńćŇ°ou 1/2.55 palcov√Ĺ senzor. To je ide√°lne pre vŇ°etky √ļrovne fotografie.

Sekund√°rne fotoapar√°ty zahŇēŇąaj√ļ Ň°oŇ°ovku Telephote a Ň°oŇ°ovku ULTRA WIDE do 120 stupŇąov. Objekt√≠v aŇĺ o 40% vyŇ°Ň°√≠ vstup svetla pre lepŇ°ie detaily a farby. Viacn√°sobn√© t√≥novanie t√≥nov, v nońćnom reŇĺime je uŇĺ k dispoz√≠cii reŇĺim manu√°lnej noci na vylepŇ°enie farieb.

Nov√Ĺ lepŇ°ie navrhnut√Ĺ Apple hodinky

VŇ°etky nov√© produkty Apple vydan√© v roku 2019 5

KaŇĺd√Ĺ rok v pohode Apple hodinky vyjd√ļ, aby ohromili t√Ĺch ńĺud√≠, ktor√≠ miluj√ļ inteligentn√© hodinky. Ver ńći never, Apple hodinky s√ļ jedn√Ĺm z najlepŇ°√≠ch na trhu. NovŇ°ie Apple hodinky s√©rie 5 zańć√≠na na cenu 399 dol√°rov za vydanie GPS. TieŇĺ, ak chcete, navyŇ°e 100 dol√°rov za pripojenie 4G.

IhneńŹ maj√ļ vn√ļtorn√Ĺ kompas a tiesŇąov√© volanie. Nov√© fitnes hodinky s√ļ dod√°van√© s nov√Ĺm neust√°le zobrazovan√Ĺm displejom. M√īŇĺe beŇĺaŇ• aŇĺ 18 hod√≠n denne, s displejom Oxide s n√≠zkou teplotou a efekt√≠vnymi ovl√°dańćmi v zozname vŇ°etk√Ĺch nov√Ĺch produktov. Apple prepusten√Ĺ.

Hodinky bud√ļ k dispoz√≠cii aj od 20. septembra, Apple zn√≠ŇĺiŇ• ceny s√©rie 3 hodinky. Tie s√ļ teraz k dispoz√≠cii iba za 199 dol√°rov. Apple s√©ria 5 Hodinky prich√°dzaj√ļ v pr√≠pade hlin√≠ka, keramiky a nehrdzavej√ļcej ocele, tieŇĺ z tit√°nu, ktor√° je prvou spolońćnosŇ•ou, ktor√° ju vypred√°.

Okrem toho sa hodinky teraz vyznańćuj√ļ rovnomernejŇ°√≠m monitorovan√≠m menŇ°truańćn√©ho cyklu a novou v√Ĺskumnou aplik√°ciou. ZańćaŇ• sa m√° len tento rok.

AppleJe nov√Ĺ Apple TV +

VŇ°etky nov√© produkty Apple vydan√© v roku 2019 6

Apple zańćal svoju telev√≠znu sluŇĺbu s Apple TV +, nov√° sluŇĺba streamovania odberov. Len za $40,99 mesańćne bude sluŇĺba k dispoz√≠cii kaŇĺd√Ĺ mesiac vo viac ako 100 okresoch s nov√Ĺmi rel√°ciami. Zatiańĺ ńćo iPhone, iPad a Apple kupuj√ļci hodiniek m√īŇĺu z√≠skaŇ• jednorońćn√© predplatn√© v hodnote 59,88 dol√°rov.

TieŇĺ som ńć√≠tal Apple pl√°nujete poskytn√ļŇ• vlastn√≠kom zariaden√≠ bezplatn√Ĺ medi√°lny obsah.

Pokiańĺ ide o Ňĺ√°ner, predstavenia bud√ļ prebiehaŇ• od beŇĺnej dr√°my aŇĺ po sci-fi s v√§ńćŇ°inou origin√°lnymi s√©riami. Pr√≠ves See bol debutovan√Ĺ na platforme, s Jason Momoa aka Aquaman Actor bol na ńćele. Medzi ńŹalŇ°ie origin√°ly patria The Morning Show, Dickinson s uzn√°van√Ĺmi hercami na poli.

Apple Ark√°da, nov√° Apple Hern√° platforma

VŇ°etky nov√© produkty Apple vydan√© v roku 2019 7

Apple Arcade bol ned√°vno ozn√°men√Ĺ pre vŇ°etk√Ĺch pouŇĺ√≠vateńĺov iPhone, jeho predplatn√© sluŇĺieb. VŇ°etko by malo zańćaŇ• 19. septembra vo viac ako 150 krajin√°ch a so skvel√Ĺmi nov√Ĺmi 100 hrami. Apple uv√°dza na trh aj nov√ļ ark√°dov√ļ kartu, ktor√° umoŇĺŇąuje uchov√°vaŇ• a uchov√°vaŇ• vŇ°etky hry priamo v obchode App Store.

VŇ°etky nov√© hry, tituly, ark√°dy pr√≠behov bud√ļ pridan√© kaŇĺd√Ĺ mesiac ńćerstv√©. PouŇĺ√≠vatelia dostan√ļ odpor√ļńćanie k najlepŇ°√≠m hr√°m, najnovŇ°√≠m up√ļtavkam a √ļpln√Ĺm sprievodcom hrami. Je dokonca zadarmo na jeden mesiac po spusten√≠.

Nov√Ĺ Apple iPady a Apple sklad

VŇ°etky nov√© produkty Apple vydan√© v roku 2019 8

Nov√Ĺ 10.2 palec iPad je vŇ°etko nastaven√© na nahradenie 9.7 palcov√Ĺ model a vyzer√° tak dobre. Zariadenia sa dod√°vaj√ļ s displejom sietnice, 8 Million pixel fotoapar√°t s v√Ĺkonn√Ĺm Apple ńĆipov√° sada A10. Ako je uzn√°van√©, je to r√ĹchlejŇ°ie ako najbeŇĺnejŇ°ie PC procesory na trhu s tabletmi.

S iPadmi Apple dokonca vydal Apple kl√°vesnica a jej v√ībec prv√° Apple Ceruzka. S iPhones a novou TV + sluŇĺbou bud√ļ iPady k dispoz√≠cii nesk√īr okolo 30. septembra, ceny od 329 dol√°rov. Zatiańĺ ńćo vzdel√°vac√≠ pouŇĺ√≠vatelia ho m√īŇĺu z√≠skaŇ• iba za 299 dol√°rov.

S nov√Ĺmi v√Ĺrobkami na trhu Apple spolońćnosŇ• znovu otv√°ra svoje vlajkov√© lode Piata Avenue Store v New Yorku, len 20. septembra. SpolońćnosŇ• predstavila obchod s povlakom zo studen√©ho skla, ale vchod bol zatvoren√Ĺ v janu√°ri 2017. Obchod sa presŇ•ahoval do dońćasn√©ho umiestnenia. A kocka sa vr√°ti do p√īvodn√©ho tvaru s dońćasn√Ĺmi d√ļhov√Ĺmi farbami.