Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Vision-S je prv√© elektrick√© auto od spolońćnosti Sony

Vision-S je koncept elektrick√©ho vozidla s 33 senzormi, ktor√Ĺ je v√Ĺsledkom partnerstva s in√Ĺmi spolońćnosŇ•ami ako Magna, Bosch a Continental.

Jednou z veńĺk√Ĺch spolońćnost√≠, ktor√° predstavila spr√°vy na veńĺtrhu CES 2020, bola Sony, SpolońćnosŇ•, zvyknut√° neust√°le prin√°Ň°aŇ• vybavenie, ako s√ļ telev√≠zory, fotoapar√°ty, audio a video a in√° elektronika, prekvapila mnoh√Ĺch predstaven√≠m koncepcie elektrick√©ho vozidla. Vision-S, pretoŇĺe bola pokrsten√° spolońćnosŇ•ou, je to automobil s veńĺmi futuristick√Ĺm dizajnom a v√Ĺsledkom partnerstva s in√Ĺmi spolońćnosŇ•ami, ako je napr. Bosch, kontinent√°lne, nvidia a Qualcomm,

Funkcie Vision-S, elektrického automobilu Sony

Vision-S je elektrick√Ĺ automobil Sony s 33 senzormiVision-S je elektrick√Ĺ automobil Sony s 33 senzormi

Vision-S obsahuje niekońĺko zauj√≠mav√Ĺch spr√°v, vńŹaka ktor√Ĺm je riadenie bezpeńćnejŇ°ie a intuit√≠vnejŇ°ie. Celkom s√ļ 33 senzorov, schopn√© detekovaŇ• cestu, okolit√© objekty, identifikovaŇ• a rozpozn√°vaŇ• r√īzne farby a rozpozn√°vaŇ• vo vysokom rozl√≠Ň°en√≠. Medzi tieto senzory patr√≠ aj nońćn√© videnie a ńĆas letu (ToF), schopn√Ĺ rozpoznaŇ• ńĺud√≠ vo vn√ļtri aj okolo vozidla. Je to koncept ochrany vozidla a vodińća naz√Ĺvan√Ĺ ‚ÄěKoncept bezpeńćnostn√©ho Coconu".

Elektrick√© auto pon√ļka aj zobrazenie na viacer√Ĺch obrazovk√°ch Ň°irokouhl√Ĺ, ponorn√© 360-stupŇąov√© zvukov√© pripojenie a neust√°le pripojenie. Vision-S dost√°va aktu√°lnejŇ°iu a redefinovanejŇ°iu platformu EV navrhnut√ļ spolońćnosŇ•ou magna a schopn√© naloŇĺiŇ• ńŹalŇ°ie vozidl√° ako SUV.

Interi√©r vozidla sa sklad√° z veńĺkej obrazovky a dvoch vzaduInteri√©r vozidla sa sklad√° z veńĺkej obrazovky a dvoch vzadu

VonkajŇ°√≠ povrch Vision-S m√° urńćit√ļ podobnosŇ• s vozidlami Porsche zatiańĺ ńćo interi√©r je tvoren√Ĺ obrazovkami. Na prednej strane dlh√° obrazovka s viacer√Ĺmi sedadlami a vzadu dve obrazovky, z ktor√Ĺch kaŇĺd√° je pripevnen√° k jedn√©mu z predn√Ĺch sedadiel, na z√°bavu pre t√Ĺch, ktor√≠ s√ļ na zadnom sedadle.

Inform√°cie o dostupnosti

Sony predstavil Vision-S pońćas jeho tlańćovej konferencie v CES 2020, ale na samom konci, ako aj logo nasleduj√ļceho PlayStation 5, SpolońćnosŇ• netrvala dlho v detailoch o elektrickom aute, potom konferenciu ukonńćila a potom zanechala niekońĺko nezodpovedan√Ĺch ot√°zok.

Zatiańĺ nie je zn√°me, ńći koncepcia automobilu uvid√≠ denn√© svetlo, a ak √°no, kedy. M√° Vision-S je to len referenńćn√© auto alebo Sony (alebo dokonca samotn√ļ Magnu) m√°te v √ļmysle uviesŇ• ju do v√Ĺroby?