Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium


NajlepŇ°ie WordPress t√©my pre Premium Gallery

Chcete zaloŇĺiŇ• webov√ļ str√°nku gal√©rie? Tu je zoznam najnovŇ°√≠ch t√©m WordPress Gallery. Tieto mot√≠vy gal√©rie v√°m umoŇĺnia nastaviŇ• prehńĺadn√Ĺ web v priebehu niekońĺk√Ĺch min√ļt.,

Gal√©rie predstavuj√ļ jedineńćn√Ĺ sp√īsob, ako m√īŇĺu jednotlivci a spolońćnosti zdieńĺaŇ• vizu√°ly. VŇ°etky tieto t√©my maj√ļ veńĺmi jednoduch√Ĺ dizajn a zameriavaj√ļ sa na zobrazovanie mrieŇĺkov√Ĺch obr√°zkov. Svoje portf√≥lio m√īŇĺete zobraziŇ• online jednoduch√Ĺm, ale veńĺmi profesion√°lnym sp√īsobom. KaŇĺd√° t√©ma v√°m umoŇĺŇąuje vytvoriŇ• webov√ļ str√°nku a slobodu ich prisp√īsobiŇ• vaŇ°im poŇĺiadavk√°m a z√°roveŇą v√°m poskytn√ļŇ• konkurenńćn√ļ v√Ĺhodu, VŇ°etky tieto t√©my s√ļ ńĺahko modifikovateńĺn√© a kontrolovan√© n√°stroje na spr√°vu fotografi√≠. NavyŇ°e, s t√Ĺmto mot√≠vom m√īŇĺete nastaviŇ• doslova mili√≥ny rozloŇĺen√≠ gal√©rie na str√°nku pomocou jednoduchej veńĺkosti obr√°zka, faktora orezania, rozloŇĺenia obr√°zku a ovl√°dac√≠ch prvkov okrajov, aby ste vytvorili kr√°snu a jedineńćn√ļ gal√©riu str√°nku po str√°nke a ńŹalŇ°ie.

Niektor√© z najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre Premium Gallery

Bez ńŹalŇ°√≠ch okolkov, tu s√ļ Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium. SkontrolovaŇ• to:

Názov témy Téma Autor Názov témy Hodnotenie Demo Odkaz na stiahnutie

1 Gal√©ria Tommusrhodus ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
2 umenie CurlyThemes ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź Kvetin√°rstvo Kvetin√°rstvo
3 ńĆerven√© umenie WP Engine ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
4 4 ocenenie Tematick√Ĺ pr√≠spevok ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
5 5 even T√©my kr√°ńĺovstva ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
6 6 TopPic Kotofey ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
7 7 Nextop Beautheme ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
8 Mal√° diera mńõkŇ°√≠ ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
9 9 Honshu Ninetheme ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
10 Liza Pixel-Mafia ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
jeden√°sŇ• Ň°aŇ°o Monkeysan ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•

Galéria

Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium 1Gal√©ria je responz√≠vna, modern√° a robustn√° t√©ma blogu WordPress, ktor√° sa ńĺahko pouŇĺ√≠va. T√°to kr√°sna t√©ma m√° ńćist√Ĺ a elegantn√Ĺ dizajn, ktor√Ĺ je moŇĺn√© adoptovaŇ• pomocou tematick√Ĺch moŇĺnost√≠ tak, aby vyhovovali v√§ńćŇ°ine v√Ĺklenkov, ohromuj√ļcim obr√°zkom a rozloŇĺeniu blogu, ńćo znamen√°, Ňĺe v√°Ň° obsah urńćite urob√≠ prv√Ĺ z√°sah.

Hlavné rysy:

 • WooCommerce pripraven√©, ńĺahko pred√°va produkty
 • MoŇĺnosti funkńćn√Ĺch t√©m
 • Vytvoren√© pomocou WordPress Theme Customizer
 • PovoliŇ• alebo zak√°zaŇ• vŇ°etky poloŇĺky
 • Upravte vŇ°etky farby

– NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre podnikanie

– NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

umenie

Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium 2umenie je to responz√≠vna t√©ma pre gal√©rie umenia. T√©ma m√° jedineńćn√© vlastnosti a funkcie, vńŹaka ktor√Ĺm je ide√°lnym rieŇ°en√≠m pre webov√© str√°nky venovan√© m√ļzejn√Ĺm gal√©ri√°m, v√Ĺstav√°m, v√Ĺstav√°m alebo in√Ĺm spolońćnostiam zaoberaj√ļcim sa v√Ĺstavou umenia. T√©ma je ide√°lna pre vŇ°etky umeleck√© gal√©rie: mańĺba, soch√°rstvo, fotografia, kresba, v√Ĺtvarn√© umenie, kost√Ĺmy, n√°bytok, dekorat√≠vne umenie, tlańć a dokonca aj performance.

Hlavné rysy:

 • Posuvn√° revol√ļcia
 • Vizu√°lny skladateńĺ
 • Plne citliv√Ĺ
 • Kvalitn√Ĺ dizajn
 • SEO optimalizovan√©

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

– NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny eCommerceWordPress

ńĆerven√© umenie

Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium 3RedArt Je to responz√≠vna t√©ma, ktor√° je ide√°lna pre ak√©końĺvek portf√≥lio, fotografiu, osobn√© alebo kreat√≠vne prezentańćn√© webov√© str√°nky. Vytvoren√© Ň°peci√°lne pre fotografov, jedineńćn√© jednostr√°nkov√© Ň°t√Ĺly, servisn√ļ str√°nku a efekt√≠vne zobrazenie ńćasovej osi, jedineńćn√Ĺ posuvn√≠k na celej obrazovke a predstavuje fascinuj√ļci dizajn portf√≥lia.

Hlavné rysy:

 • 6 jedineńćn√© Ň°t√Ĺly ponuky
 • Ajax nańć√≠taŇ• viac gal√©rie
 • Kompatibiln√Ĺ vizu√°lny skladateńĺ
 • Vlastn√© skratky programu Visual Composer
 • Kr√°sne zoznamy gal√©ri√≠

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre bezplatn√© blogovanie

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√© blogy

ocenenie

Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium 4ocenenie je kr√°sny a kreat√≠vny web, ktor√Ĺ zobrazuje t√©mu WordPress v gal√©rii. Je k√≥dovan√Ĺ pomocou Bootstrap Framework, HTML5 a CSS. S√ļńćasŇ•ou t√©my s√ļ aj pokrońćil√© moŇĺnosti t√©m a neobmedzen√© farebn√© sch√©my. Pomocou tejto t√©my m√īŇĺete ńĺahko vytvoriŇ• webov√ļ str√°nku CSS, webov√ļ str√°nku zobrazuj√ļcu webov√ļ str√°nku, webov√ļ str√°nku pridruŇĺen√©ho marketingu, webov√ļ str√°nku so zoznamom adres√°rov alebo podobn√© projekty.

Hlavné rysy:

 • Tmav√Ĺ a svetl√Ĺ dizajn
 • Pln√° Ň°√≠rka a r√°mńćek
 • V√≠Ň•azn√° moŇĺnosŇ• v√Ĺberu str√°nok
 • MoŇĺnosŇ• odosielania na web front-end
 • Viac ako 50 kr√°tkych k√≥dov

– NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre podnikanie

– NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

even

Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium 5even Je to skvel√° t√©ma na spr√°vu udalost√≠ alebo na uk√°Ňĺku hudby alebo gal√©rie. To v√°m umoŇĺn√≠ ńĺahko si vybraŇ•, ńćo chcete zobraziŇ• na uv√≠tacej obrazovke av akom porad√≠. T√©ma je tieŇĺ dobre Ň°trukt√ļrovan√° a m√° ńćist√Ĺ k√≥d.

Hlavné rysy:

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

– NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny eCommerceWordPress

TopPic Photography

TopPic - NajlepŇ°ie t√©ma WordPress pre gal√©riu Premium
TopPic – NajlepŇ°ie t√©ma WordPress pre gal√©riu Premium

TopPic je profesion√°lna t√©ma WordPress, ktor√° je Ň°peci√°lne vyvinut√° pre fotografov pomocou najnovŇ°√≠ch techn√≠k WordPress. T√©ma je postaven√° na modern√Ĺch funkci√°ch: veńĺmi jednoduch√° spr√°va fotogal√©rie, podpora pozadia videa na celej obrazovke, 6 Kreat√≠vne ponuky, podpora WooCommerce, podpora WPML a oveńĺa viac.

Hlavné rysy:

 • Aplik√°ciu Visual Composer m√īŇĺete bezplatne pres√ļvaŇ• zahrnut√≠m vytv√°rańća str√°nok.
 • 100% responz√≠vny a na sietnicu pripraven√Ĺ dizajn.
 • Adapt√≠vna podpora zobrazovania
 • Boxovan√Ĺ a Ň°irok√Ĺ dizajn.
 • 6 Ň°t√Ĺly ponuky.

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre bezplatn√© blogovanie

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√© blogy

Nextop

Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium 6Nextop je elegantn√° viac√ļńćelov√° t√©ma WordPress, ktor√ļ je moŇĺn√© pouŇĺiŇ• na ak√Ĺkońĺvek typ webov√Ĺch str√°nok, ako s√ļ kreat√≠vne agent√ļry, fotografi, dizajn√©ri, umelci, modely, osobn√© portf√≥lio, nez√°visl√≠ umelci, architekti, umeleck√° gal√©ria a ńŹalŇ°ie. T√©ma m√° univerz√°lny dizajnov√Ĺ Ň°t√Ĺl a prem√ĹŇ°ńĺa kaŇĺd√Ĺ detail a animańćn√Ĺ efekt.

Hlavné rysy:

 • Lepkav√° hlavińćka
 • √öŇĺasn√© uk√°Ňĺky
 • Plne citliv√Ĺ
 • Plne prisp√īsobiteńĺn√© hlavińćky
 • Vizu√°lny skladateńĺ

– NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre podnikanie

– NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

Mal√° diera

Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium 7Mal√° diera je profesion√°lna t√©ma gal√©rie WordPress, ktor√° je starostlivo navrhnut√° tak, aby v√°m pomohla ńĺahko vytvoriŇ• kr√°sne fotografick√© weby, s mnoŇĺstvom r√īznych Ň°t√Ĺlov a moŇĺnost√≠ gal√©rie, ktor√© kaŇĺd√Ĺ fotograf potrebuje.

Hlavné rysy:

 • Pinhole umiestni vaŇ°e fotografie na prv√© miesto
 • Viac ako 30 n√°vrhov gal√©ri√≠
 • NajjednoduchŇ°√≠ sp√īsob, ako spravovaŇ• svoje gal√©rie.
 • OkamŇĺit√© odovzdanie stoviek fotografi√≠
 • S√ļkromn√© ‚Äč‚Äčgal√©rie s prihl√°sen√≠m klienta

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

– NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny eCommerceWordPress

Honshu

Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium 8Honshu je hladk√° a elegantn√° t√©ma WordPress. T√°to responz√≠vna t√©ma je jednoduch√°, svieŇĺa a ńćist√° viac√ļńćelov√° t√©ma WordPress Creative Business / Portfolio. Pom√°ha tieŇĺ veńĺmi ńĺahko vytv√°raŇ• neobmedzen√© a jedineńćn√© str√°nky.

Hlavné rysy:

 • Tvorca str√°nok vizu√°lneho skladateńĺa
 • Posuvn√≠k revol√ļcie
 • Woocommerce pripraven√©
 • Kontaktn√Ĺ formul√°r 7
 • Kompatibiln√© s WPML

– NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre podnikanie

– NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

Liza

Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium 9Liza je jedineńćn√° a modern√° fotografick√° t√©ma WordPress, ktor√° v√°m umoŇĺŇąuje vytvoriŇ• profesion√°lnu webov√ļ str√°nku portf√≥lia a spravovaŇ• v√°Ň° blog. M√° mnoŇĺstvo gal√©ri√≠, ako s√ļ mrieŇĺka, cel√° obrazovka a p√°s karet, ktor√© zobrazuj√ļ svoje fotografie najlepŇ°√≠m moŇĺn√Ĺm sp√īsobom.

Hlavné rysy:

 • 9 √ļŇĺasn√© gal√©rie
 • Podpora gal√©rie na celej obrazovke
 • Viac rozloŇĺen√≠ ponuky
 • Pripraven√© pre WooCommerce
 • Pr√°ca s albumami

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

– NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny eCommerceWordPress

Ň°aŇ°o

Joker - najlepŇ°ia t√©ma WordPress pre gal√©riu Premium
Joker – najlepŇ°ia t√©ma WordPress pre gal√©riu Premium

Ň°aŇ°o je kr√°sna, citliv√° a profesion√°lne vytvoren√° t√©ma WordPress pre fotografie a vide√°. ZahŇēŇąa vŇ°etky potrebn√© prvky dizajnu a p√ļtav√ļ anim√°ciu na vytvorenie popredn√Ĺch webov√Ĺch str√°nok o portf√≥liu spolońćnost√≠ alebo os√īb.

Hlavné rysy:

 • Sietnica pripraven√° a pohotov√Ĺ dizajn
 • PredbeŇĺn√© nańć√≠tanie a √ļŇĺasn√° anim√°cia CSS
 • Kompatibilita prehliadańća (IE9 +)
 • Woocommerce pripraven√©
 • Pripraven√© pre WPML

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

– NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny eCommerceWordPress

VyŇ°Ň°ie uveden√© t√©my s√ļ niektor√© z t√©m NajlepŇ°ie WordPress t√©my pre Premium Gallery, VŇ°etky tieto t√©my s√ļ starostlivo vybran√©. ZahŇēŇąa to aj kr√°sne vzory, kde m√īŇĺete ńĺahko pril√°kaŇ• mnoŇĺstvo n√°vŇ°tevn√≠kov na svoje str√°nky.

D√ļfam, Ňĺe tieto inform√°cie boli uŇĺitońćn√©. Ak m√°te ak√©końĺvek ot√°zky alebo n√°vrhy, nev√°hajte a povedzte n√°m niŇĺŇ°ie.

Checkout,

– NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress
– NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress