Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium

NajlepŇ°ie t√©my WordPress pre gal√©riu PremiumNajlepŇ°ie t√©my WordPress pre gal√©riu Premium

Chcete zaloŇĺiŇ• gal√©riu? Tu je zoznam najnovŇ°√≠ch t√©m Gal√©rie Gal√©rie WordPress. Tieto t√©my gal√©rie v√°m umoŇĺŇąuj√ļ nastaviŇ• organizovan√ļ webov√ļ str√°nku v priebehu niekońĺk√Ĺch min√ļt.,

Gal√©rie predstavuj√ļ pre jednotlivcov a spolońćnosti n√°dhern√Ĺ sp√īsob zdieńĺania vizu√°lnych pom√īcok. VŇ°etky tieto t√©my maj√ļ veńĺmi jednoduch√Ĺ dizajn a s√ļ zameran√© na zobrazovanie mrieŇĺkov√Ĺch obrazov. Svoje portf√≥lio m√īŇĺete zobraziŇ• online jednoduch√Ĺm, ale veńĺmi profesion√°lnym sp√īsobom. KaŇĺd√° t√©ma v√°m umoŇĺŇąuje vytvoriŇ• webov√ļ str√°nku a slobodu prisp√īsobiŇ• ju podńĺa vaŇ°ich potrieb a pon√ļknuŇ• konkurenńćn√ļ v√Ĺhodu, VŇ°etky tieto t√©my s√ļ ńĺahko upraviteńĺn√© a ovl√°dateńĺn√© n√°stroje na spr√°vu fotografi√≠. Okrem toho s touto t√©mou m√īŇĺete nakonfigurovaŇ• doslova mili√≥ny rozloŇĺen√≠ gal√©rie na str√°nku pomocou jednoduchej veńĺkosti obr√°zka, faktora orezania, rozloŇĺenia obr√°zku a ovl√°dac√≠ch prvkov okrajov, aby ste vytvorili kr√°sne, jedineńćn√© gal√©rie, str√°nku po str√°nke a ńŹalŇ°ie.

Niektor√© z najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium

Bez ńŹalŇ°√≠ch okolkov, tu s√ļ Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium. Pozri sa:

YN Názov témy Autor témy Názov klasifikácie Demo link Odkaz na stiahnutie

1 Gal√©ria Tommusrhodus ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
2 umenie CurlyThemes ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź Kvetin√°rstvo Kvetin√°rstvo
3 ńĆerven√© Art Motor WP ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
4 4 ocenenie Tematick√Ĺ pr√≠spevok ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
5 5 even T√©my kr√°ńĺovstva ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
6 6 TopPic Kotofey ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
7 7 Nextop Beautheme ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
8 Mal√° diera mńõkŇ°√≠ ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
9 9 Honshu Ninetheme ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
10 Liza Pixel-Mafia ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
jeden√°sŇ• Ň°aŇ°o Monkeysan ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ

Galéria

Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium 1Gal√©ria je responz√≠vna, modern√° a robustn√° t√©ma blogu WordPress, ńĺahko pouŇĺiteńĺn√°. T√°to kr√°sna t√©ma m√° ńćist√Ĺ a elegantn√Ĺ dizajn, ktor√Ĺ je moŇĺn√© adoptovaŇ• pomocou tematick√Ĺch moŇĺnost√≠ tak, aby vyhovovali v√§ńćŇ°ine v√Ĺklenkov, ohromuj√ļcim obr√°zkom a rozloŇĺeniu blogu, ńćo znamen√°, Ňĺe v√°Ň° obsah pr√≠de prv√Ĺ.

Hlavné rysy:

 • WooCommerce pripraven√©, ńĺahko pred√°vaŇ• produkty
 • MoŇĺnosti funkńćn√Ĺch t√©m
 • Vytvoren√© pomocou WordPress Theme Customizer
 • PovoliŇ• alebo zak√°zaŇ• vŇ°etky poloŇĺky
 • ZmeŇąte vŇ°etky farby
 • – NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny pre WordPress pre spolońćnosti

  – NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

  umenie

  Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium 2umenie je responz√≠vna t√©ma pre gal√©rie umenia. T√©ma m√° jedineńćn√© vlastnosti a funkńćnosŇ•, vńŹaka ktor√Ĺm je ide√°lnym rieŇ°en√≠m pre webov√© str√°nky venovan√© m√ļzejn√Ĺm gal√©ri√°m, v√Ĺstav√°m, v√Ĺstav√°m alebo in√Ĺm spolońćnostiam zaoberaj√ļcim sa v√Ĺstavou umenia. T√°to t√©ma je ide√°lna pre vŇ°etky typy umeleck√Ĺch gal√©ri√≠: mańĺba, soch√°rstvo, fotografia, kresba, v√Ĺtvarn√© umenie, kost√Ĺmy, n√°bytok, dekorat√≠vne umenie, tlańć a dokonca aj performance.

  Hlavné rysy:

 • Posuvn√° revol√ļcia
 • Vizu√°lny skladateńĺ
 • Plne citliv√Ĺ
 • Kvalitn√Ĺ dizajn
 • Optimalizovan√© SEO
 • – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

  – NajlepŇ°ie eCommerceWordPress pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny

  ńĆerven√© Art

  Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium 3RedArt Je to responz√≠vna t√©ma, ide√°lna pre ak√©końĺvek portf√≥lio, fotografiu, osobn√© alebo kreat√≠vne prezentańćn√© webov√© str√°nky. ҆peci√°lne vytvoren√Ĺ pre fotografov, jedineńćn√© Ň°t√Ĺly jednej str√°nky, str√°nku so sluŇĺbami a efekt√≠vne zobrazenie ńćasovej osi, exkluz√≠vny pos√ļvańć na celej obrazovke a predstav√≠ vaŇ°e kresby vo fascinuj√ļcom portf√≥liovom dizajne.

  Hlavné rysy:

 • 6 jedineńćn√© Ň°t√Ĺly ponuky
 • Ajax nańć√≠taŇ• viac gal√©rie
 • Kompatibiln√Ĺ vizu√°lny skladateńĺ
 • Skratky vlastn√©ho vizu√°lneho skladateńĺa
 • Kr√°sne zoznamy gal√©ri√≠
 • – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre bezplatn√© blogy

  – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√© blogy

  ocenenie

  Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium 4ocenenie je kr√°sny a kreat√≠vny web, ktor√Ĺ zobrazuje t√©mu WordPress v gal√©rii. Je k√≥dovan√Ĺ pomocou Bootstrap Framework, HTML5 a CSS. Okrem toho t√©ma obsahuje rozŇ°√≠ren√© moŇĺnosti t√©my a neobmedzen√© farebn√© sch√©my. S t√Ĺmto mot√≠vom m√īŇĺete ńĺahko vytvoriŇ• webov√ļ str√°nku CSS, webov√ļ str√°nku na zobrazenie str√°nok, affiliate marketingov√ļ str√°nku, webov√ļ str√°nku so zoznamom adres√°rov alebo podobn√© projekty.

  Hlavné rysy:

 • Tmav√Ĺ a svetl√Ĺ dizajn
 • Pln√° Ň°√≠rka a r√°mńćek
 • V√Ĺber ocenen√Ĺch webov
 • MoŇĺnosŇ• odosielania na web front-end
 • Viac ako 50 kr√°tkych k√≥dov
 • – NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny pre WordPress pre spolońćnosti

  – NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

  even

  Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium 5even Je to skvel√© t√©ma na spr√°vu udalost√≠ alebo predv√°dzanie hudby alebo gal√©rie. To v√°m umoŇĺn√≠ ńĺahko si vybraŇ•, ńćo chcete zobraziŇ• na uv√≠tacej obrazovke av akom porad√≠. Okrem toho je t√©ma dobre Ň°trukt√ļrovan√° a m√° ńćist√Ĺ k√≥d.

  Hlavné rysy:

  – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

  – NajlepŇ°ie eCommerceWordPress pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny

  TopPic Photography

  TopPic - NajlepŇ°ie t√©ma WordPress pre gal√©riu PremiumTopPic – NajlepŇ°ie t√©ma WordPress pre gal√©riu Premium

  TopPic je profesion√°lna t√©ma WordPress vyvinut√° Ň°peci√°lne pre fotografov s najnovŇ°√≠mi technikami WordPress. T√©ma je postaven√° na modern√Ĺch funkci√°ch: veńĺmi jednoduch√° spr√°va fotogal√©rie, podpora pozadia videa na celej obrazovke, 6 Kreat√≠vne ponuky, pripraven√© pre WooCommerce, podpora WPML a ńŹalŇ°ie.

  Hlavné rysy:

 • Aplik√°cia Visual Composer zadarmo pritiahne a odloŇĺ√≠ zahrnut√Ĺ n√°stroj na tvorbu str√°nok.
 • 100% responz√≠vny a na sietnicu pripraven√Ĺ dizajn.
 • Adapt√≠vna podpora obr√°zkov
 • Boxovan√Ĺ a Ň°irok√Ĺ dizajn.
 • 6 Ň°t√Ĺly ponuky.
 • – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre bezplatn√© blogy

  – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√© blogy

  Nextop

  Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium 6Nextop je elegantn√° viac√ļńćelov√° t√©ma WordPress, ktor√ļ je moŇĺn√© pouŇĺiŇ• na ak√Ĺkońĺvek typ webov√Ĺch str√°nok, ako s√ļ kreat√≠vne agent√ļry, fotografi, dizajn√©ri, umelci, modely, osobn√© portf√≥lio, nez√°visl√≠ umelci, architekti, umeleck√° gal√©ria a mnoho ńŹalŇ°ieho. T√©ma m√° univerz√°lny dizajnov√Ĺ Ň°t√Ĺl a prem√ĹŇ°ńĺala o vŇ°etk√Ĺch detailoch a animańćn√Ĺch efektoch.

  Hlavné rysy:

 • Lepkav√° hlavińćka
 • P√īsobiv√© uk√°Ňĺky
 • Plne citliv√Ĺ
 • Plne prisp√īsobiteńĺn√© hlavińćky
 • Vizu√°lny skladateńĺ
 • – NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny pre WordPress pre spolońćnosti

  – NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

  Mal√° diera

  Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium 7Mal√° diera je profesion√°lna t√©ma gal√©rie WordPress, starostlivo navrhnut√° tak, aby v√°m pomohla ńĺahko vytv√°raŇ• webov√© str√°nky s fotografiami, s mnoŇĺstvom r√īznych Ň°t√Ĺlov a moŇĺnost√≠ gal√©rie, ktor√© kaŇĺd√Ĺ fotograf potrebuje.

  Hlavné rysy:

 • Pinhole umiestni vaŇ°e fotografie na prv√© miesto
 • Viac ako 30 n√°vrhov gal√©ri√≠
 • NajjednoduchŇ°√≠ sp√īsob, ako spravovaŇ• svoje gal√©rie.
 • Stovky fotografi√≠ boli odoslan√© okamŇĺite
 • S√ļkromn√© ‚Äč‚Äčgal√©rie s prihl√°sen√≠m z√°kazn√≠ka
 • – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

  – NajlepŇ°ie eCommerceWordPress pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny

  Honshu

  Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium 8Honshu je hladk√° a elegantn√° t√©ma WordPress. T√°to responz√≠vna t√©ma je jednoduch√°, svieŇĺa a ńćist√° t√©ma pre WordPress / Creative Business / Portfolio. Okrem toho pom√°ha veńĺmi ńĺahko vytv√°raŇ• neobmedzen√© a exkluz√≠vne str√°nky.

  Hlavné rysy:

 • Tvorca str√°nok vizu√°lneho skladateńĺa
 • Posuvn√≠k revol√ļcie
 • Pripraven√© pre Woocommerce
 • Kontaktn√Ĺ formul√°r 7
 • Kompatibiln√© s WPML
 • – NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny pre WordPress pre spolońćnosti

  – NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

  Liza

  Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre gal√©riu Premium 9Liza je jedineńćn√° a modern√° fotografick√° t√©ma WordPress, ktor√° v√°m umoŇĺŇąuje vytvoriŇ• profesion√°lnu webov√ļ str√°nku portf√≥lia a spravovaŇ• v√°Ň° blog. M√° mnoŇĺstvo gal√©ri√≠, ako s√ļ mrieŇĺka, cel√° obrazovka a p√°ska, ktor√© zobrazuj√ļ vaŇ°e fotografie najlepŇ°√≠m moŇĺn√Ĺm sp√īsobom.

  Hlavné rysy:

 • 9 √ļŇĺasn√© gal√©rie
 • Podpora gal√©rie na celej obrazovke
 • R√īzne rozloŇĺenia ponuky
 • Pripraven√© pre WooCommerce
 • Pr√°ca s albumami
 • – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

  – NajlepŇ°ie eCommerceWordPress pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny

  Ň°aŇ°o

  Joker - najlepŇ°ia t√©ma WordPress pre gal√©riu PremiumJoker – najlepŇ°ia t√©ma WordPress pre gal√©riu Premium

  Ň°aŇ°o je kr√°sna, citliv√° a profesion√°lne vytvoren√° t√©ma WordPress pre fotografie a vide√°. ZahŇēŇąa vŇ°etky potrebn√© prvky n√°vrhu a p√ļtav√ļ anim√°ciu na vytvorenie prvotriednej webovej str√°nky spolońćnosti alebo osobn√©ho portf√≥lia.

  Hlavné rysy:

 • Sietnica pripraven√° a citliv√Ĺ dizajn
 • √öŇĺasn√° anim√°cia a predbeŇĺn√© nańć√≠tanie CSS
 • Kompatibilita prehliadańća (IE9 +)
 • Pripraven√© pre Woocommerce
 • Pripraven√© pre WPML
 • – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

  – NajlepŇ°ie eCommerceWordPress pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny

  VyŇ°Ň°ie uveden√© t√©my s√ļ niektor√© z t√©m NajlepŇ°ie t√©my WordPress pre gal√©riu Premium, VŇ°etky tieto t√©my s√ļ starostlivo vybran√©. ZahŇēŇąa to aj kr√°sne vzory, kde m√īŇĺete ńĺahko pril√°kaŇ• mnoŇĺstvo n√°vŇ°tevn√≠kov na svoje str√°nky.

  D√ļfam, Ňĺe tieto inform√°cie boli uŇĺitońćn√©. Ak m√°te ak√©końĺvek ot√°zky alebo n√°vrhy, nev√°hajte a povedzte n√°m to ńŹalej.

  Okrem toho, Checkout,

  – NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny pre WordPress – NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny pre WordPress