Mobilné Språvy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Vad har du för förvÀntningar pÄ detta Àmnessvar?

Obs: Följande artikel hjÀlper dig med: Vad har du för förvÀntningar pÄ detta Àmnessvar?

Vad har du för förvÀntningar pÄ den hÀr klassen?

Jag förvÀntar mig att lÀra mig om de olika aspekterna av affÀrsvÀrlden och hur man blir framgÄngsrik i en affÀrsmiljö.

Hur svarar du pÄ vilka förvÀntningar du har pÄ den hÀr kursen?

Jag förvÀntar mig att lÀra mig om de olika aspekterna av verksamheten, inklusive marknadsföring, redovisning och ledning. Jag hoppas fÄ en bÀttre förstÄelse för hur företag fungerar och vilka strategier som kan anvÀndas för att förbÀttra deras resultat.

Vad har du för förvÀntningar pÄ detta engelska Àmne?

Jag har egentligen inga specifika förvÀntningar pÄ det hÀr engelskaÀmnet, jag hoppas bara kunna förbÀttra mina kunskaper och lÀra mig mer om sprÄket.

Vad har du för förvÀntningar pÄ klassen som elev?

Jag förvÀntar mig att min lÀrare Àr kunnig om Àmnet de undervisar i och kan hjÀlpa mig att lÀra mig. Jag förvÀntar mig ocksÄ att de skapar en lÀrandemiljö som frÀmjar lÀrande, dÀr eleverna kÀnner sig bekvÀma med att stÀlla frÄgor och göra misstag.

Vilka förvÀntningar har du pÄ dina lÀrare?

Jag förvÀntar mig att mina lÀrare Àr kunniga och brinner för sitt Àmne. Jag förvÀntar mig ocksÄ att de Àr tÄlmodiga och villiga att hjÀlpa mig att lÀra. Slutligen förvÀntar jag mig att de ska visa respekt mot mig och mina klasskamrater.

Vilka Àr goda förvÀntningar pÄ eleverna?

Det finns inget svar pÄ denna frÄga, eftersom förvÀntningarna pÄ eleverna kommer att variera beroende pÄ den enskilda elevens förmÄgor och mÄl. Men generellt sett Àr det rimligt att förvÀnta sig att eleverna ska arbeta hÄrt, upptrÀda respektfullt och vara villiga att lÀra sig. Dessutom bör förÀldrar och lÀrare regelbundet kommunicera om vad som förvÀntas av eleven för att sÀkerstÀlla att alla Àr pÄ samma sida.

Vilka förvÀntningar har du pÄ nÀtet?

Jag förvÀntar mig att min onlineklass kommer att genomföras pÄ liknande sÀtt som mina personliga klasser. Jag förvÀntar mig att jag kommer att kunna delta i onlinediskussioner med mina klasskamrater, och att jag kommer att kunna lÀmna in uppgifter elektroniskt. Jag förvÀntar mig ocksÄ att jag kommer att kunna fÄ tillgÄng till kursmaterialet online.

Varför Àr förvÀntningar viktiga i ett klassrum?

FörvÀntningar Àr viktiga i ett klassrum eftersom de bidrar till att skapa en positiv inlÀrningsmiljö. NÀr lÀrare och elever har höga förvÀntningar pÄ varandra leder det till bÀttre prestationer och mer positiva interaktioner.

Vad förvÀntar du dig inom forskningsÀmnet?

Det finns inget svar pÄ denna frÄga, eftersom den kan variera beroende pÄ forskningsprojekt. Men generellt sett förvÀntar sig forskarna att deras försökspersoner Àr Àrliga och tillmötesgÄende med information och att de uppfyller alla studiekrav. Dessutom förvÀntar sig forskare vanligtvis att deras försökspersoner Àr tillförlitliga och konsekventa i sina rapporter.

Vilka förvÀntningar har en engelsksprÄkig lÀrare?

FörvÀntningarna frÄn en engelsksprÄkig lÀrare Àr att hjÀlpa eleverna att lÀra sig sprÄket och att kunna anvÀnda det effektivt. LÀrare ska ocksÄ kunna hjÀlpa eleverna att förstÄ kulturen i engelsktalande lÀnder.