Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

V 4×4 alebo 6×6 je Thundertruck √ļŇĺasn√Ĺ koncept elektrick√©ho ter√©nneho vozidla so skladac√≠mi sol√°rnymi panelmi.


Thundertruck znovu objavuje automobil a odhańĺuje mimoriadny koncept elektrick√©ho vozidla s rozkladac√≠mi sol√°rnymi panelmi, ktor√© m√īŇĺu √≠sŇ• od 4 pri 6 koles√°.

Elektrick√© vozidl√° s√ļ na vzostupe. Na trhu sa objavilo mnoho ńćoraz divoŇ°√≠ch vari√°ci√≠, vr√°tane pretek√°rskeho auta Thundertruck 4×4 alebo 6×6, ktor√© vyvinul americk√Ĺ t√≠m Wolfgang IP.

Ter√©nne vozidlo s divok√Ĺm vzhńĺadom, ktor√© prevracia k√≥dy hore nohami

Zatiańĺ ńćo mnoh√≠ v√Ĺrobcovia √°ut sa snaŇĺia o revol√ļciu v elektromobiloch, Thundertruck, ter√©nne n√°kladn√© vozidlo, svoj√≠m √ļplne Ň°ialen√Ĺm dizajnom otriasa vzhńĺadom Ň°tandardn√Ĺch vozidiel.

Tento modern√Ĺ pretek√°r m√° celkovo hranat√Ĺ dizajn s hranat√Ĺm dizajnom, ktor√Ĺ mu dod√°va agres√≠vny vzhńĺad. M√° veńĺa podobnost√≠ s Cybertruckom od Tesly, elektrick√Ĺm pickupom, ktor√Ĺ m√° pr√≠sŇ• na trh v roku 2023. V porovnan√≠ so svoj√≠m rivalom je vŇ°ak Thundertruck posaden√Ĺ na veńĺk√Ĺch ter√©nnych koles√°ch, ńćo akoby zv√ĹrazŇąovalo efekt n√°kladn√©ho auta. , rob√≠ to podstatnejŇ°ie.

Elektrické vozidlo plné inovatívnych funkcií

Toto cestn√© monŇ°trum m√° niekońĺko skvel√Ĺch funkci√≠, ako napr√≠klad schopnosŇ• ńĺahko prep√≠naŇ• 4 pri 6 hnacie koles√°. T√°to schopnosŇ• maŇ• pr√≠davn√© koles√° rob√≠ toto vozidlo impozantn√Ĺm a umoŇĺŇąuje mu dosahovaŇ• v√Ĺkon a v√Ĺkon, ktor√Ĺm sa d√° len Ň•aŇĺko vyrovnaŇ•. Nasleduj√ļ skladacie sol√°rne panely v podobe netopier√≠ch kr√≠del, ktor√© umoŇĺŇąuj√ļ dob√≠janie energie elektrick√©ho n√°kladn√©ho vozidla na slneńćn√Ĺch miestach, keńŹ stoj√≠. Tieto sol√°rne mark√≠zy maj√ļ v√Ĺhodu aj v tom, Ňĺe poskytuj√ļ tieŇą napr√≠klad pri kempovan√≠.

Pre milovn√≠kov dlh√Ĺch ciest m√° Thundertruck ńćo pon√ļknuŇ•. Toto inovat√≠vne auto m√° dojazd 560 m√≠ńĺ s pohonom 6×6, ńćo je ekvivalent pribliŇĺne 900 km. V Ň°tandardnom pohone 4×4 m√īŇĺe dosiahnuŇ• dojazd 400 m√≠ńĺ a m√īŇĺe dokonca prejsŇ• 0 pri 60 MPH in 3,5 iba sekundy.

Napokon, pokiańĺ ide o v√Ĺkon, toto ter√©nne n√°kladn√© vozidlo m√° v√Ĺkon od 800 do 940 k, ak sa rozhodnete pre konfigur√°ciu kolies 6×6, ńćo je pozoruhodn√° √ļroveŇą v√Ĺkonu pre elektrick√© vozidlo.

zdroj: Hotcars