Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Tile Ultra Bluetooth tracker pridáva technológiu UWB AR pre iOS a Android

Tile Ultra Bluetooth tracker pridáva technológiu UWB AR pre iOS a Android 1

Prv√Ĺ Ultra Wideband Tile Bluetooth tracker bude vydan√Ĺ zańćiatkom roku 2022. SpolońćnosŇ• ozn√°mila tento ‚ÄěTile Ultra‚Äú s podporou pre Android aj iOS zariadenia. SpolońćnosŇ• naznańćuje, Ňĺe bud√ļ prv√Ĺmi, ktor√≠ pon√ļknu tak√Ĺto produkt s kompatibilitou pre Android aj iOS naraz.

Tile bude vyuŇĺ√≠vaŇ• technol√≥giu UWB, ktor√° umoŇĺn√≠ aplik√°cii Tile ‚ÄěvidieŇ•‚Äú sledovańće dlaŇĺd√≠c s rozŇ°√≠renou realitou. Budete m√īcŇ• drŇĺaŇ• telef√≥n hore a vidieŇ•, kde sa Tile Ultra nach√°dza v 3D priestore. Ak m√°te ku kńĺ√ļńćom pripevnen√Ĺ Tile Ultra a vaŇ°e kńĺ√ļńće boli vyhoden√© aŇĺ na tretej √ļrovni vaŇ°ej skrinky, budete m√īcŇ• vidieŇ•, na ktorej polińćke s√ļ, a nie len vidieŇ•, Ňĺe s√ļ nabl√≠zku.

Zd√° sa, Ňĺe nańćasovanie spustenia tohto produktu je nastaven√© na zańćiatok roka 2022 kv√īli dostupnosti kompatibility s iOS 15. Tento softv√©r, ktor√Ĺ tu bol spusten√Ĺ na konci roka 2021, poskytne v√Ĺvoj√°rom pr√≠leŇĺitosŇ• pouŇĺ√≠vaŇ• technol√≥giu UWB s iOS 15 zariadenia, pokiańĺ uveden√© zariadenia maj√ļ schopnosŇ• spracovaŇ• UWB sign√°ly.

Tile Ultra zatiańĺ nem√° cenu ani presn√Ĺ d√°tum vydania. Je veńĺmi pravdepodobn√©, Ňĺe Tile odhal√≠ oboje niekedy po zańćiatku nov√©ho roka. Bude zauj√≠mav√© zistiŇ•, ńći eŇ°te predt√Ĺm dok√°Ňĺu nejak√© in√© spolońćnosti spustiŇ• svoje vlastn√© UWB Bluetooth trackery s kompatibilitou pre iOS aj Android.

Tile tieŇĺ z√≠ska nov√© verzie kaŇĺd√©ho zo svojich hrdinsk√Ĺch zariaden√≠, vr√°tane Tile Pro, Tile Mate, Tile Slim a Tile Sticker. Nov√Ĺ Tile Pro bude dostupn√Ĺ v bielej alebo ńćiernej farbe s a 1-rońćn√° v√ĹdrŇĺ bat√©rie (s vymeniteńĺnou bat√©riou) a dosah Bluetooth aŇĺ 400 st√īp. Toto zariadenie m√° reproduktor s najvyŇ°Ň°ou hlasitosŇ•ou z celej kolekcie.

Nov√Ĺ Tile Mate bude k dispoz√≠cii v ńćiernej alebo bielej farbe a m√° dosah Bluetooth 250 st√īp. Mate m√° a 3-rońćn√° ŇĺivotnosŇ• bat√©rie (s nevymeniteńĺnou bat√©riou). To ist√© plat√≠ pre Slim a Sticker ‚Äď obe maj√ļ 3- rok nevymeniteńĺn√© bat√©rie, dosah Bluetooth aŇĺ 250 st√īp a hlasitosŇ• reproduktorov, ktor√° je ‚ÄěhlasnejŇ°ia‚Äú ako v predch√°dzaj√ļcich gener√°ci√°ch.

KaŇĺd√© z nov√Ĺch zariaden√≠ Tile m√° vodeodolnosŇ• IP67 a kaŇĺd√© je dostupn√© v ńćiernej farbe (okrem zariaden√≠ Mate a Pro, ktor√© s√ļ dostupn√© aj v bielej farbe). Nov√Ĺ Tile Pro v√°s bude st√°Ň• 34,99 dol√°rov ‚Äď rovnako ako Tile Slim. Tile Mate v√°s bude st√°Ň• 24,99 USD a n√°lepka Tile Sticker v√°s bude st√°Ň• 29,99 USD.