Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Telev√≠zor Samsung Sero je divn√Ĺ – tak preńćo s√ļ reproduktory tak√© dobr√©?

Telev√≠zor Samsung Sero bol jedn√Ĺm z najp√ļtavejŇ°√≠ch telev√≠znych prij√≠mańćov, ktor√Ĺ sme zańćiatkom roka videli na veńĺtrhu CES 2020 – z d√īvodov dobr√Ĺch a zl√Ĺch. Ako s√ļprava, ktor√° sa m√īŇĺe jedin√Ĺm kliknut√≠m prep√≠naŇ• medzi zobrazen√≠m na v√ĹŇ°ku a na Ň°√≠rku, pon√ļka v√§ńćŇ°inu telev√≠zorov tam √ļplne in√Ĺ n√°stroj.

Otońćn√° obrazovka je na rozdiel od in√Ĺch telev√≠zorov Samsung – alebo o nińćom inom, ńćo rob√≠ – v tejto s√ļvislosti je vŇ°ak zameran√° tak silno na gener√°ciu TikTok, Ňĺe sa zd√° byŇ• pre v√§ńćŇ°inu pouŇĺ√≠vateńĺov telev√≠zora do znańćnej miery irelevantn√°. Zvukov√© moŇĺnosti spolońćnosti Sero vŇ°ak m√īŇĺu nieńćo zmierniŇ• averziu, ktor√ļ k nej mnoh√≠ telev√≠zni spotrebitelia pravdepodobne c√≠tia.

Preńćo? Sero TV obsahuje 60 W reproduktory v a 4,1 konfigur√°cia priestorov√©ho zvuku, ńŹaleko nad moŇĺnosti priemernej dom√°cej telev√≠zie, ktor√° zvyńćajne sed√≠ pri 10 aŇĺ 20 W v stereu, aby sa dosiahol prijateńĺn√Ĺ zvuk, ale nen√°padn√Ĺ.

Reproduktory spolońćnosti Sero s√ļ umiestnen√© v telev√≠znom stojane a vodińći, ktor√≠ vystreńĺuj√ļ dopredu, s√ļ namieren√© priamo na div√°ka. ‚ÄěPri prehr√°van√≠ vide√≠, hier a hudby poskytuj√ļ reproduktory spolońćnosti Sero Ňĺiv√Ĺ a jasn√Ĺ zvuk, pretoŇĺe s√ļ umiestnen√© vpredu a dod√°vaj√ļ zvuk priamo posluch√°ńćom,‚Äú hovor√≠ Chris Jo, ved√ļci produktov a oper√°ci√≠ telev√≠znej div√≠zie Samsung Electronics America. ,

Nez√≠skate podporu Dolby Atmos, takŇĺe t√≠, ktor√≠ maj√ļ skutońćne kvalitn√Ĺ zvuk, sa bud√ļ chcieŇ• pozrieŇ• na niektor√© reproduktory Dolby Atmos – alebo na sadu ako Samsung Q950TS QLED, ktor√° skutońćne ide nad r√°mec zvukov√Ĺch v√Ĺstupov. Reproduktory sera vŇ°ak st√°le pon√ļkaj√ļ viac, ako by sme mohli akceptovaŇ• za to, za ńćo je telev√≠zor Ň°ikm√Ĺ – menovite portr√©ty.

Portrét umelec

Telev√≠zor Samsung Sero je divn√Ĺ - tak preńćo s√ļ reproduktory tak√© dobr√©? 1

Mobiln√© vide√°, ako napr√≠klad vide√° vyroben√© a zdieńĺan√© prostredn√≠ctvom sluŇĺieb TikTok a Snapchat, s√ļ zriedka vysokokvalitn√© z√°leŇĺitosti. Hoci rastie pońćet smartphones dok√°Ňĺu nahr√°vaŇ• 4K video, vstavan√© mikrof√≥ny pre smartphones nie s√ļ nikde bl√≠zko √ļrovne profesion√°lnych nahr√°vac√≠ch st√°nkov, nehovoriac o prvotriednom zvukovom zvl√°dnut√≠ filmov trh√°kov.

Tom Bedford, autor telef√≥nov spolońćnosti TechRadar, n√°m hovor√≠: ‚ÄěAj keńŹ je to nejak√° drah√° vlajkov√° lońŹ smartphones maj√ļ p√īsobiv√© schopnosti nahr√°vania z mikrof√≥nu – napr√≠klad telef√≥ny iPhone 11 a Samsung Galaxy S20 – v√§ńćŇ°ina to naozaj nerob√≠. ‚Äú

SpolońćnosŇ• Samsung n√°m povedala, Ňĺe s√©rum je ‚Äězameran√© na mladŇ°√≠ch pouŇĺ√≠vateńĺov so z√°ujmom o z√°Ňĺitky z pozerania, ak√© sa nach√°dzaj√ļ na ich mobiln√Ĺch zariadeniach‚Äú, ako napr√≠klad ‚Äěobsah soci√°lnych m√©di√≠, streamingov√© sluŇĺby a hry‚Äú.

Nevieme si v√ībec predstaviŇ• smartphones Ňĺe s√ļ schopn√© pren√°Ň°aŇ• video s vysok√Ĺm rozl√≠Ň°en√≠m alebo podrobn√Ĺ zvuk – a to aj so zvyŇ°uj√ļcimi sa schopnosŇ•ami sera – ale nastavenie reproduktorov je st√°le dosŇ• sluŇ°n√© pre vŇ°eobecn√© pouŇĺitie v telev√≠zii, ako s√ļ napr√≠klad programy Netflix alebo filmy z prehr√°vańća Blu-ray 4K.

Je zrejm√©, Ňĺe Ň°k√°la dizajn√©rskych telev√≠zorov spolońćnosti Samsung sa viac zameriava na to, aby boli produktmi Ňĺivotn√©ho Ň°t√Ĺlu, neŇĺ na ńćisto AV zariadenia – ako sme videli, keńŹ sme presk√ļmali p√īvodn√ļ telev√≠ziu The Frame TV sp√§Ň• v roku 2018.

Telev√≠zia s r√°mom vyrobila n√°dhern√ļ dekor√°ciu, aj keńŹ jej vizu√°ly neboli pr√≠liŇ° poŇ°kriaban√©. Panel QLED vloŇĺen√Ĺ do modelu 2019 Frame TV a kvalitn√Ĺ zvuk pon√ļkan√Ĺ v s√©rii Sero vŇ°ak ukazuj√ļ, Ňĺe tieto s√ļpravy s√ļ viac ako len k√ļsky n√°bytku s obrazovkami. ńĆi ich vŇ°ak chcete, z√°leŇĺ√≠ len na v√°s.

  • NajlepŇ°√≠ telev√≠zor Samsung: n√°Ň° v√Ĺber telev√≠zorov Samsung QLED a LED
  • Vysk√ļŇ°ajte vŇ°etky nov√© telev√≠zory Samsung v roku 2020