Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Takmer polovica vŇ°etk√Ĺch vlastn√≠kov syst√©mu Android je vystaven√° riziku, Ňĺe bude HACKED z d√īvodu veńĺkej bezpeńćnostnej chyby

Ak vlastn√≠te smartf√≥n s Androidom, mohlo by to byŇ• v√°Ňĺne ohrozen√© ‚Äě√ļnosom obrazovky‚Äú.

Hlavn√° chyba umoŇĺŇąuje hackerom z√≠skaŇ• vaŇ°e fotografie, hesl√° a bankov√© √ļdaje, ktor√© by v√°s mohli pouŇĺiŇ• na vydieranie.

  Telef√≥ny s Androidom s√ļ vystaven√© riziku ‚Äě√ļnosu obrazovky‚Äú, ńćo zlońćincom umoŇĺŇąuje drancovaŇ• vaŇ°e osobn√© √ļdaje a vydieraŇ• v√°s

2

Telef√≥ny s Androidom s√ļ vystaven√© riziku ‚Äě√ļnosu obrazovky‚Äú, ńćo zlońćincom umoŇĺŇąuje drancovaŇ• vaŇ°e osobn√© √ļdaje a vydieraŇ• v√°sKredit: Getty Images

Zlońćinci by mohli prevziaŇ• obrazovku drah√©ho telef√≥nu aŇĺ do zaplatenia v√Ĺkupn√©ho.

V syst√©me existuje chyba zabezpeńćenia, ktor√° umoŇĺŇąuje vyskakovac√≠m okn√°m na obrazovke – napr√≠klad dr√°Ňĺdi Facebook Messenger bublina, ktor√° sa objav√≠, keńŹ niekto chce chatovaŇ•.

Zlodeji by to mohli manipulovaŇ•, aby prevzali kontrolu nad t√Ĺm, ńćo je na obrazovke, a nainŇ°talovali Ň°kared√Ĺ malware a ransomware.

  Pri sŇ•ahovan√≠ aplik√°ci√≠ z Google Play buńŹte opatrn√≠

2

Pri sŇ•ahovan√≠ aplik√°ci√≠ z Google Play buńŹte opatrn√≠

T√°to chyba ovplyvŇąuje 40 percent pouŇĺ√≠vateńĺov syst√©mu Android.

Google uviedol, Ňĺe probl√©m nevyrieŇ°i aŇĺ v lete, keńŹ bude uveden√° nov√° verzia jeho operańćn√©ho syst√©mu.

Majitelia smartf√≥nov s√ļ preto varovan√≠, aby si nestiahli Ňĺiadne riskantn√© aplik√°cie.

DrŇĺte sa d√īveryhodn√Ĺch znańćiek a neinŇ°talujte hry ani ponuky aplik√°ci√≠, ktor√© nie s√ļ dobre zn√°me, ak chcete byŇ• v bezpeńć√≠.

Minul√Ĺ mesiac bolo z obchodu Play stiahnut√Ĺch takmer 50 aplik√°ci√≠, pretoŇĺe obsahovali softv√©r na podvody s reklamami.

Je to vŇ°ak iba posledn√° hrozba, na ktor√ļ boli Briti upozornen√≠.

Ned√°vno objaven√Ĺ Microsoft Windows chyba umoŇĺŇąuje hackerom prevziaŇ• kontrolu nad vaŇ°im pońć√≠tańćom zaslan√≠m e-mailu – a nemus√≠te ho ani otvoriŇ•, aby to fungovalo.

Tu sa dozviete, ako sa chr√°niŇ•.


Plat√≠me za vaŇ°e pr√≠behy! M√°te pr√≠beh The Sun Online spravodajsk√Ĺ t√≠m? PoŇ°lite n√°m e-mail na adresu tipy@ the-sun.co.uk alebo zavolajte na 0207 782 4368