Swipe Night: interaktívna séria Tinder obnovená pre sezónu 2

Swipe Night, interakt√≠vna s√©ria zoznamovacej aplik√°cie Tinder, bola obnoven√° na druh√ļ sez√≥nu. Po √ļspeŇ°nom spusten√≠ v Spojen√Ĺch Ň°t√°toch po uveden√≠ na trh v okt√≥bri minul√©ho roka by sa nov√© epiz√≥dy mali dostaŇ• na platformu v roku 2020.

T√°to atrakcia, ktor√° je k dispoz√≠cii t√ĹŇĺdenne v r√°mci samotnej aplik√°cie, obsahuje p√§Ň•min√ļtov√© epiz√≥dy. T√Ĺmto sp√īsobom je osoba umiestnen√° do apokalyptick√©ho scen√°ra a mus√≠ urobiŇ• r√Ĺchle rozhodnutia, ktor√© ovplyvnia koniec kaŇĺd√©ho pr√≠behu.

Nakoniec, vońĺby vykonan√© v Swipe Night s√ļ pridan√© do profilu div√°ka a pom√°haj√ļ aplik√°cii odk√°zaŇ• ńĺud√≠ s podobn√Ĺm vkusom a osobnosŇ•ou. Takto m√īŇĺu zańćaŇ• rozhovory s niek√Ĺm, kto m√° v√§ńćŇ°iu pravdepodobnosŇ• zhody.

Obrázok interaktívnych obrazoviek Swipe Night, (Zdroj: Tinder / Zverejnenie)

Podńĺa Elie Siedman, gener√°lnej riaditeńĺky spolońćnosti Tinder, prvej sez√≥ny roku 2006 Swipe Night mala pre platformu veńĺmi pozit√≠vny v√Ĺsledok. Po debute v USA doŇ°lo k 26% n√°rastu pońćtu stretnut√≠ a konverz√°ci√≠ prostredn√≠ctvom aplik√°cie o 12%.

‚ÄěZ√°bava bola vŇĺdy sp√īsobom sp√°jania ńĺud√≠,‚Äú poznamenal Siedman. ‚ÄěMali sme te√≥riu, Ňĺe pouŇĺ√≠vatelia povaŇĺuj√ļ tento √ļplne inovat√≠vny z√°Ňĺitok za prirodzen√Ĺ v r√°mci aplik√°cie.‚Äú

V tlańćovej spr√°ve v√Ĺkonn√Ĺ pracovn√≠k povedal, Ňĺe bol nadŇ°en√Ĺ z renov√°cie. Okrem toho sa reŇĺis√©rka Karena Evans vracia do ńćela novej sez√≥ny pr√≠Ň•aŇĺlivosti. Podrobnosti ńŹalŇ°√≠ch pr√≠behov vŇ°ak neboli prezentovan√©.

ńĆoskoro ju bud√ļ m√īcŇ• sledovaŇ• aj braz√≠lski pouŇĺ√≠vatelia Tinder Swipe Night, (Zdroj: IMDB / Zverejnenie)

Premiéra filmu Swipe Night v Brazílii

Novinkou je pre pouŇĺ√≠vateńĺov braz√≠lskeho Tinder a fan√ļŇ°ikov s√©rie Swipe Night bude prepusten√Ĺ v Braz√≠lii. Epiz√≥dy bud√ļ k dispoz√≠cii kaŇĺd√Ĺ t√ĹŇĺdeŇą v aplik√°cii od 14. marca.

Inform√°cie zverejnila samotn√° platforma, ktor√° sa po √ļspechu v USA rozhodla preniesŇ• interakt√≠vne sk√ļsenosti do in√Ĺch kraj√≠n. Atraktivita tu zachov√° p√īvodn√ļ mechaniku, v ktorej v√Ĺber ovplyvn√≠ nov√© z√°ujmy pouŇĺ√≠vateńĺov.

Pozrite si video vydané najmä pre brazílske publikum:

Zńĺavov√© kup√≥ny TecMundo: