Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Svetov√Ĺ svetov√Ĺ kongres do roku 2020 sa nebude konaŇ•

Svetov√Ĺ svetov√Ĺ kongres do roku 2020 sa nebude konaŇ• 1
Dnes priŇ°la spr√°va neskoro popoludn√≠ vyhl√°sen√≠m Johna Hoffmana, gener√°lneho riaditeńĺa organizańćnej spolońćnosti GSMA: Svetov√Ĺ svetov√Ĺ kongres do roku 2020 bol zruŇ°en√Ĺ,

Asoci√°cia GSM (GSMA) sa preto po mimoriadnom stretnut√≠ rozhodla, Ňĺe MWC 2020 sa nedosiahne.

‚ÄěVzhńĺadom na bezpeńćn√© a zdrav√© Ňĺivotn√© prostredie v Barcelone a hostiteńĺskej krajine dnes GSMA zruŇ°il MWC Barcelona 2020, pretoŇĺe glob√°lne obavy t√Ĺkaj√ļce sa prepuknutia koronav√≠rusu, cestovn√Ĺch probl√©mov a in√Ĺch okolnost√≠ znemoŇĺŇąuj√ļ GSMA usporiadaŇ• t√ļto udalosŇ•. , Hostiteńĺsk√© mestsk√© strany reŇ°pektuj√ļ a rozumej√ļ tomuto rozhodnutiu. GSMA a strany hostiteńĺsk√©ho mesta sa bud√ļ aj nańŹalej spolońćne zhodovaŇ• a navz√°jom sa podporovaŇ• pre MWC Barcelona 2021 a bud√ļce vydania. S√ļcit s t√Ĺmi, ktor√≠ boli postihnut√≠ v ńĆ√≠ne a na celom svete. ‚Äú

Odkedy LG Po prvom opusten√≠ Svetov√©ho kongresu pre mobiln√© zariadenia nasledovala vlna veńĺk√Ĺch ob√°v z koronav√≠rusu, ktor√Ĺ uŇĺ zabil viac ako 1 000 mŇētvych a infikovan√Ĺch vyŇ°e 42 000 ńĺud√≠. Hovor√≠ sa o Amazon, Facebook, Sony, Ericsson, ale aj Vivo a mnoho ńŹalŇ°√≠ch.