Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Starbucks zatvor√≠ pobońćky a Toyota zastav√≠ v√Ĺrobu

Starbucks zatvor√≠ pobońćky a Toyota zastav√≠ v√Ĺrobu 1

Rozhodnutie nadn√°rodn√Ĺch spolońćnost√≠ v ńĆ√≠ne sa zhoduje s vyhl√°seniami ńć√≠nskeho predsedu vl√°dy Li Keqianga, ktor√Ĺ uviedol, Ňĺe ‚Äěsa v√≠rus Ň°√≠ri‚Äú.

Starbucks uzavrela viac ako polovicu svojich kaviarn√≠ v ńĆ√≠ne 2.000, a Toyota Motor zastavuje v√Ĺrobu v krajine, pretoŇĺe glob√°lne korpor√°cie ńćelia koronav√≠rusu podobn√©mu SARS, ktor√Ĺ zabil viac ako 130 ńĺud√≠.

Rozhodnutie t√Ĺchto a ńŹalŇ°√≠ch nadn√°rodn√Ĺch spolońćnost√≠ pr√≠tomn√Ĺch v ńĆ√≠ne sa zhoduje s vyhl√°seniami ńć√≠nskej Ň°t√°tnej agent√ļry ńć√≠nskeho predsedu vl√°dy Li Keqianga, v ktorej ubezpeńćil, Ňĺe ‚Äěsa v√≠rus Ň°√≠ri‚Äú.

Starbucks, ktor√Ĺ m√° viac ako 4.000 miest v ńĆ√≠ne, zachovalo svoju predpoveńŹ na rok 2020, uviedlo vŇ°ak, Ňĺe nezahŇēŇąa vplyv zatvorenia polovice obchodov na kontinente, pretoŇĺe ich nem√īŇĺe vypońć√≠taŇ•. Podńĺa analytika Guggenheima Matthew DiFrisco je spolońćnosŇ• Starbucks v porovnan√≠ s pek√°rŇąou McDonald's a Domino's Pizza najviac vystaven√° ohnisku.

Wuhan, epicentrum koronav√≠rusu m√° asi 6.000 infikovan√Ĺch ńĺud√≠ je v√Ĺrobn√©, prepravn√© a obchodn√© centrum. Apple Spolupracuje so svojimi dod√°vateńĺmi v meste na zmiernen√≠ straty v√Ĺroby, ale dopad mimo regi√≥nu je menej jasn√Ĺ, uviedol gener√°lny riaditeńĺ Tim Cook, uviedol Cincod√≠as.

Tim Cook, gener√°lny riaditeńĺ spolońćnosti Apple, uviedol v√≠rus pońćas analytikov konferenńćn√Ĺch hovorov a uviedol, Ňĺe spolońćnosŇ• tieto udalosti sleduje. Prakticky vŇ°etky telef√≥ny iPhone vyr√°ba spolońćnosŇ• Hon Hai Precision z spolońćnosti Foxconn Industry Co. v ńć√≠nskej Zhengzhou a spolońćnosŇ• Pegatron Corp. na mieste mont√°Ňĺe neńŹaleko ҆anghaja. ‚ÄěM√īŇĺeme potvrdiŇ•, Ňĺe sme podnikli kroky na splnenie z√°v√§zkov,‚Äú uviedol hovorca spolońćnosti Foxconn, ktor√Ĺ tvrd√≠, Ňĺe dodrŇĺiava pl√°n v√Ĺroby na pr√°zdninov√Ĺ t√ĹŇĺdeŇą v ńĆ√≠ne.

Toyota dnes vysvetlila, Ňĺe pozastav√≠ prev√°dzku vo svojich z√°vodoch v ńĆ√≠ne aŇĺ do roku 2008 9 Vo febru√°ri. KeńŹŇĺe sa v√≠rus rozŇ°√≠ril v ńĆ√≠ne aj mimo nej, napriek obmedzeniam cestovania a in√©mu glob√°lnemu √ļsiliu o potlańćenie choroby, leteck√© spolońćnosti pozastavili lety a reŇ•azce vr√°tane spolońćnost√≠ McDonald's Corp. a KFC, zatvorili svoje priestory.

Volkswagen, kanadsk√° poisŇ•ovŇąa Sun Life Financial a banky Credit Suisse, Morgan Stanley, Goldman Sachs poŇĺiadali svojich zamestnancov o pr√°cu na diańĺku.

AB Inbev pozastavil v√Ĺrobu vo svojom pivovare Wuhan. Apple Jeden z jeho obchodov v ńĆ√≠ne zatvoril a skr√°til pracovn√Ĺ ńćas. Walt Disney uzavrel svoje turistick√© centr√° a tematick√© parky v ҆anghaji a Hongkongu pońćas obdobia, ktor√© je pravdepodobne najruŇ°nejŇ°ie v roku. IKEA uzavrela svoj jedin√Ĺ obchod vo Wuhan.

Carnival Corp. a Royal Caribbean Cruises spolupracuj√ļ s ńć√≠nskou vl√°dou a rozhodli sa pozastaviŇ• svoje cesty. V pr√≠pade karnevalu odiŇ°lo z ńĆ√≠ny od 25. Janu√°ra do 9 4 Vo febru√°ri. V osobitnom vyhl√°sen√≠ spolońćnosŇ• Royal Caribbean uviedla, Ňĺe pozastavila odchody 27. a 31. janu√°ra.

Imax, Mississauga, spolońćnosŇ• so s√≠dlom v Ont√°riu, zn√°ma svojou technol√≥giou veńĺkoform√°tov√©ho displeja, uviedla, Ňĺe po vypuknut√≠ premi√©ry svojich filmov odklad√° v ńć√≠nskych divadl√°ch. Podńĺa MKM Partners bude maŇ• dopad spolońćnosti Imax na celosvetov√Ĺ predaj pokladn√≠ Imax najmenej 60 mili√≥nov dol√°rov.