Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

SpolońćnosŇ• Samsung prinesie jedno pouŇĺ√≠vateńĺsk√© rozhranie 2,1 aktualizovaŇ• na Galaxy S9, S10, Note 9/ 10 s√©ria

Na svete existuj√ļ iba Ň°tyri zariadenia so syst√©mom Android 10 a One UI 2,1 pr√°ve teraz, konkr√©tne Galaxy S20, S20 +, S20 Ultra a Galaxy Z Flip. Dve nov√© zostavy sa dod√°vaj√ļ s aktualizovanou verziou jedn√©ho pouŇĺ√≠vateńĺsk√©ho rozhrania, ale t√°to exkluzivita sa im nebude p√°ńćiŇ• donekoneńćna.

Jedno pouŇĺ√≠vateńĺsk√© rozhranie 2,1 bude nakoniec prepusten√Ĺ na in√Ĺch zariadeniach, moder√°tor komunity Samsung potvrdil prostredn√≠ctvom juhok√≥rejsk√©ho port√°lu. V skutońćnosti je podńĺa zdroja jedno pouŇĺ√≠vateńĺsk√© rozhranie 2,1 je pl√°novan√© na vydanie nielen pre Galaxy S10 a Note 10 s√©ria Galaxy S9 a Galaxy Note 9 tieŇĺ.

Nem√°me ńćasov√Ĺ r√°mec, kedy spolońćnosŇ• Samsung zańćne zav√°dzaŇ• jedno pouŇĺ√≠vateńĺsk√© rozhranie 2,1 aktualiz√°cia t√Ĺchto zariaden√≠, je vŇ°ak moŇĺn√© predpokladaŇ•, Ňĺe Galaxy Note S√©ria 10 a S10 bud√ļ maŇ• prednosŇ• pred svojimi predchodcami. Existuj√ļ dva d√īvody: jedn√Ĺm je zrejm√Ĺ fakt, Ňĺe Galaxy S10 /Note 10 s√ļ novŇ°ie a ńŹalŇ°ie je to Galaxy S9 a Note 9 len ned√°vno urobili prechod na Android 10 a One UI 2,0,

Jedno pouŇĺ√≠vateńĺsk√© rozhranie 2,1 prin√°Ň°a relat√≠vne m√°lo zmien

Urńćit√© jedno pouŇĺ√≠vateńĺsk√© rozhranie 2,1 funkcie, ktor√© pracuj√ļ ruka v ruke s novŇ°√≠m hardv√©rom, napr√≠klad moŇĺnosŇ• prepnutia do reŇĺimu 120 Hz, nebud√ļ k dispoz√≠cii na starŇ°√≠ch Galaxy zariaden√≠ aj po aktualiz√°cii. Je zrejm√©, Ňĺe existuj√ļ technick√© obmedzenia, ktor√© br√°nia prenosu niektor√Ĺch funkci√≠ na starŇ°ie modely. Ale ńŹalŇ°ie zmeny pouŇĺ√≠vateńĺsk√©ho rozhrania, napr√≠klad ńŹalŇ°ie moŇĺnosti zv√§ńćŇ°enia obrazovky a / alebo Samsung Quick Share, by sa mali spr√≠stupniŇ• na starŇ°√≠ch telef√≥noch prostredn√≠ctvom jedn√©ho pouŇĺ√≠vateńĺsk√©ho rozhrania. 2,1 aktualiz√°cie.

HneńŹ, ako sa dozvieme viac o pl√°noch zav√°dzania spolońćnosti Samsung pre jedno pouŇĺ√≠vateńĺsk√© rozhranie, v√°s budeme informovaŇ• 2,1 na internete Galaxy S9, S10, Note 9a Note S√©ria 10. Mali by sme dost√°vaŇ• nov√© inform√°cie o tejto z√°leŇĺitosti v priebehu niekońĺk√Ĺch nasleduj√ļcich mesiacov.

SpolońćnosŇ• Samsung prinesie jedno pouŇĺ√≠vateńĺsk√© rozhranie 2,1 aktualizovaŇ• na Galaxy S9, S10, Note 9/ 10 s√©ria 1