Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

SpolońćnosŇ• Microsoft bude zdieńĺaŇ• podrobnosti o konzol√°ch Xbox s√©rie X a xCloud v priamom prenose

SpolońćnosŇ• Microsoft bude zdieńĺaŇ• podrobnosti o konzol√°ch Xbox s√©rie X a xCloud v priamom prenose 1

S obavami z koronav√≠rusu je veńĺa, mnoh√© z v√Ĺznamn√Ĺch hern√Ĺch predstaven√≠ boli zruŇ°en√©. Patria medzi ne aj GDC a E3 2020. SpolońćnosŇ• Microsoft zo svojej strany odhalila niektor√© zo Ň°pecifik√°ci√≠ nadch√°dzaj√ļcej s√©rie Xbox X na hern√Ĺch oceneniach v decembri. Nasledovala spr√°va o v√Ĺkone zariadenia minul√Ĺ mesiac. A teraz spolońćnosŇ• ozn√°mila, Ňĺe o zariaden√≠ bud√ļ zverejnen√© ńŹalŇ°ie podrobnosti. Uskutońćn√≠ sa to v mnoh√Ĺch Ňĺiv√Ĺch pr√ļdoch kńĺ√ļńćov√Ĺch t√©m zameran√Ĺch na v√Ĺvoj√°rov. Patria sem konkr√©tne projekty t√Ĺkaj√ļce sa s√©rie Xbox X a projektu xCloud 18. marca.

S√©ria Xbox X poskytuje skutońćn√Ĺ generańćn√Ĺ skok v spracovateńĺskom a grafickom v√Ĺkone pomocou Ň°pińćkov√Ĺch techn√≠k, ktor√© ved√ļ k vyŇ°Ň°√≠m sn√≠mkov√Ĺm r√Ĺchlostiam, v√§ńćŇ°√≠m a sofistikovanejŇ°√≠m hern√Ĺm svetom a pohlcuj√ļcemu z√°Ňĺitku na rozdiel od hier v konzole,nap√≠saŇ• Ň°√©f Xbox Phil Spencersk√īr. Medzi ńŹalŇ°ie vylepŇ°en√© funkcie patr√≠ tieŇąovanie s premenlivou frekvenciou, hardv√©rovo zr√Ĺchlen√© DirectX Raytracing, r√Ĺchle obnovenie viacer√Ĺch hier a inteligentn√© doruńćovanie.

V blogu sa uv√°dza, Ňĺe Xboxy patentuj√ļ formu tieŇąovania s premenlivou frekvenciou (VRS), ktor√° v√Ĺvoj√°rom umoŇĺŇąuje efekt√≠vnejŇ°ie vyuŇĺ√≠vaŇ• pln√Ĺ v√Ĺkon konzoly Xbox X. Namiesto rovnomern√©ho vynakladania cyklov GPU na kaŇĺd√Ĺ jednotliv√Ĺ pixel na obrazovke m√īŇĺu uprednostŇąovaŇ• jednotliv√© √ļńćinky na konkr√©tne hern√© postavy alebo d√īleŇĺit√© environment√°lne objekty. T√°to technika vedie k stabilnejŇ°√≠m sn√≠mkov√Ĺm frekvenci√°m a vyŇ°Ň°iemu rozl√≠Ň°eniu bez dopadu na v√Ĺsledn√ļ kvalitu obrazu.

Okrem toho bude nadch√°dzaj√ļca konzola Xbox obsahovaŇ• √ļloŇĺisko SSD ako Sony PS5 pre r√Ĺchle nańć√≠tanie. Konzola bude tieŇĺ podporovaŇ• vstup dynamick√©ho latencie (DLI). To sa pouŇĺije na optimaliz√°ciu latencie v potrub√≠ od prehr√°vańća po konzolu pońćn√ļc naŇ°im Xbox Wireless Controller. ńĆo zase vyuŇĺ√≠va veńĺk√ļ Ň°√≠rku p√°sma, patentovan√Ĺ protokol bezdr√ītovej komunik√°cie, keńŹ je pripojen√Ĺ ku konzole.

Xbox Series X bude tieŇĺ dod√°van√Ĺ s podporou pre 120FPS. Toto je urńćite obrovsk√Ĺ krok vpred pri hran√≠ na konzole. Konzola bude kompatibiln√° s existuj√ļcimi hrami Xbox One vr√°tane sp√§tne kompatibiln√Ĺch hier Xbox 360 a p√īvodn√Ĺch hier Xbox.