Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

SpolońćnosŇ• LG odstr√°ni plachtu: Tradińćn√© s√©rie mobiln√Ĺch telef√≥nov s√ļ ukonńćen√©

Div√≠zia mobiln√Ĺch telef√≥nov spolońćnosti LG, ktor√° m√° uŇĺ roky probl√©my, ńćel√≠ zmen√°m v strat√©gii. Hovor√≠ sa, Ňĺe jedna z dvoch hlavn√Ĺch s√©ri√≠ v√Ĺrobcov uŇĺ nebude pokrańćovaŇ•. Cyklus vydania sa tieŇĺ reorganizuje – okolo spolońćnosti Samsung Galaxy-S s√©ria s√ļŇ•aŇĺiŇ•. ńĆo rob√≠ spolońćnosŇ• LG?

Zdroj obr√°zka: GIGA – LG V40 ThinQ

S√©rie LG: G by sa mali ukonńćiŇ•

SpolońćnosŇ• LG uŇĺ zańćiatkom janu√°ra ozn√°mila, Ňĺe s mobiln√Ĺmi telef√≥nmi skupiny sa ńćoskoro zmen√≠ nieńćo z√°sadn√©. Teraz vyŇ°li najavo ńŹalŇ°ie podrobnosti, podńĺa ktor√Ĺch spolońćnosŇ• LG pl√°nuje ukonńćiŇ• s√©riu G – a to takmer okamŇĺite, ako uv√°dza spr√°va SmartDroid. LG G9, aj keńŹ uŇĺ sa objavili nejak√© zvesti o mobilnom telef√≥ne, by sa na trh nemal dostaŇ•. Chcete sa plne s√ļstrediŇ• na s√©riu V, aby ste mohli znova konkurovaŇ• spolońćnostiam Samsung a Huawei.

SpolońćnosŇ• LG okrem zruŇ°enia s√©rie G chce prehodnotiŇ• aj pr√≠sluŇ°n√© d√°tumy zverejnenia. Doteraz to vyzeralo ako G mobiln√Ĺ telef√≥n a nesk√īr na trh priŇ°iel V mobiln√Ĺ telef√≥n. Teraz by skupina chcela predstaviŇ• s√©riu V Ň°esŇ• mesiacov pred LG V60 v priamej konkurencii s Galaxy-S20 s√©rie, aby mohli kopn√ļŇ•. Na jeseŇą sa potom vytvor√≠ priestor pre nov√ļ triedu, ktor√° eŇ°te nie je zn√°ma.

O telef√≥ne LG V60 sa hovor√≠, Ňĺe m√° du√°lnu obrazovku a funkńćnosŇ• 5G, prińćom druh√° obrazovka sa pred√°va ako voliteńĺn√© pr√≠sluŇ°enstvo. Okrem toho neexistuj√ļ takmer Ňĺiadne pouŇĺiteńĺn√© inform√°cie o ńŹalŇ°om mobilnom telef√≥ne LG.

NaŇ°e hodnotenie LG G8 n√°jdete tu vo videu:

LG: NaŇ°e mobiln√© telef√≥ny by sa mali ‚Äěop√§Ň• inŇ°pirovaŇ•‚Äú

Zańćiatkom janu√°ra gener√°lny riaditeńĺ Kwon Bong-seok na veńĺtrhu CES 2020 v Las Vegas ozn√°mil, Ňĺe spolońćnosŇ• LG bude maŇ• pl√°n byŇ• mimo pl√°nu najnesk√īr do roku 2021. Z√°kazn√≠ci by mali byŇ• ‚ÄěnadŇ°en√≠ pre mobiln√© telef√≥ny LG znova‚Äú. UdrŇĺiavacie zariadenie sa tieŇĺ zd√° byŇ• veńĺmi potrebn√©, pretoŇĺe mnoh√≠ ńĺudia povaŇĺuj√ļ mobiln√© telef√≥ny za dosŇ• nudn√© a bez skutońćn√©ho jedineńćn√©ho miesta predaja. Ceny, ktor√© s√ļ v porovnan√≠ s konkurenciou v ńĆ√≠ne vn√≠man√© ako naf√ļknut√©, tieŇĺ sp√īsobuj√ļ, Ňĺe sa z√°kazn√≠ci uch√Ĺlia k in√©mu mobiln√©mu telef√≥nu. Politika aktualiz√°ci√≠ spolońćnosti LG je tieŇĺ ńćastejŇ°ie kritizovan√°, hoci zlepŇ°enie bolo ocenen√© uŇĺ dlho.

V s√©rii fotografi√≠: Tieto mobiln√© telef√≥ny prist√°vaj√ļ Amazon najńćastejŇ°ie na zozname Ňĺelan√≠:

SpustiŇ• fotogal√©riu(11 obr√°zkov)

Top 10: Tieto smartphony chc√ļ jeden Amazon- NajńćastejŇ°ie z√°kazn√≠ci

Pohńĺad na podiel na trhu ukazuje, ak√© v√°Ňĺne s√ļ probl√©my spolońćnosti LG. V tejto krajine s√ļ mobiln√© telef√≥ny juhok√≥rejsk√©ho v√Ĺrobcu uŇĺ dlho zoskupen√© pod ‚ÄěIn√©‚Äú. ŇĹiadna zo s√ļńćasn√Ĺch Ň°tatist√≠k nenaznańćuje podiel viac ako jedno percento. Na dom√°com trhu v JuŇĺnej K√≥rei je podiel teraz aj v jednocifernom rozsahu.