SpolońćnosŇ• LG Electronics z√≠skala ocenenie CES Innovation Awards 2019

SpolońćnosŇ• LG Electronics z√≠skala ocenenie CES Innovation Awards 2019, ocenenie Consumer Technology Association (CTA) za najmodernejŇ°ie technol√≥gie a inov√°ciu dizajnu. K√≥rejsk√° spolońćnosŇ• z√≠skala cenu Best of Innovation a niekońĺko ocenen√≠ za smartphones, nositeńĺn√©, telev√≠zory LG OLED od spolońćnosti LG, ale aj pre zariadenia a zvukov√© liŇ°ty.CES Innovation Awards 2019Toto je siedmy rok po sebe, ńćo v√Ĺrobky LG z√≠skali CES Innovation Awards, ofici√°lne uznanie odvetvia za najinovat√≠vnejŇ°ie v√Ĺrobky prezentovan√© na CES (Consumer Electronics Show), renomovanej kaŇĺdorońćnej v√Ĺstave spotrebnej elektroniky. Prest√≠Ňĺne ocenenie CTA, CES Best of Innovation Awards, bude udelen√© spolońćnosti LG za smartf√≥n LG V40 ThinQ a za nov√Ĺ a inovat√≠vny zvukov√Ĺ panel, ktor√Ĺ bol uveden√Ĺ na vydanie veńĺtrhu v roku 2019. Zoznam produktov LG ocenen√Ĺch cenou CES 2019 Innovation Awards je smartphones LG V40 ThinQ a LG G7 ThinQ s LG Watch W7. Medzi ńŹalŇ°ie ocenen√© v√Ĺrobky, ktor√© sa maj√ļ predstaviŇ• na veńĺtrhu CES 2019, patria pr√°ńćky a suŇ°ińćky, telev√≠zory, zvukov√© syst√©my a pońć√≠tańće.

CES Innovation Awards, sponzorovan√© CTA a schv√°len√© spolońćnosŇ•ou Industrial Designers Society of America, odmeŇąuj√ļ technologick√© a inŇĺinierske projekty za nov√© produkty. O oceneniach kaŇĺdorońćne rozhoduje porota Ň°pecializovan√Ĺch dizajn√©rov, inŇĺinierov a priemyseln√Ĺch novin√°rov, ktor√≠ hodnotia r√īzne aspekty vr√°tane hodnoty produktu pre pouŇĺ√≠vateńĺa, estetiky, inovat√≠vneho dizajnu, kvality a pr√≠nosu produktu k zlepŇ°eniu kvality Ňĺivota.

Related Articles

Back to top button