Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

SpolońćnosŇ• Chargeasap oznamuje prenosn√ļ bat√©riu Flash pomocou technol√≥gie graf√©nov novej gener√°cie (Sponzorovan√Ĺ pr√≠spevok)

Napriek n√°dejam a obmedzeniam, ktor√© naŇ°e obńĺ√ļben√© mobiln√© zariadenia v poslednom desaŇ•rońć√≠ rozŇ°√≠rili, bola inov√°cia bat√©ri√≠ √ļplne pomal√Ĺ proces. V√Ĺsledkom je, Ňĺe veńĺa v√Ĺrobcov telef√≥nov pouŇĺ√≠valo na nab√≠janie v√§ńćŇ°√≠ch bat√©ri√≠ vo svojich zariadeniach len na kompenz√°ciu obmedzen√≠ hustoty energie. AvŇ°ak vńŹaka prebiehaj√ļcej pr√°ci na graf√©novej technol√≥gii bud√ļ obmedzenia vńćerajŇ°√≠ch bat√©ri√≠ ńćoskoro ńŹalŇ°ou sŇ•aŇĺnosŇ•ou. Chargeasap dnes predstavuje Flash, svoju prv√ļ prenosn√ļ energetick√ļ banku postaven√ļ s grafenov√Ĺmi bunkami novej gener√°cie.

Na rozdiel od v√§ńćŇ°iny prenosn√Ĺch bat√©riov√Ĺch syst√©mov, ktor√© obsahuj√ļ zastaran√ļ l√≠tium-i√≥nov√ļ technol√≥giu, Chargeasap Flash obsahuje Ň°tyri 21 700 Tesla ‚ĄĘ l√≠tiov√© polym√©rne-graf√©nov√© kompozitn√© ńćl√°nky bat√©rie s celkovou hmotnosŇ•ou 20 000 mAh, vyroben√© spolońćnosŇ•ou Panasonic. V√Ĺsledkom je energetick√° banka, ktor√° uklad√° aŇĺ o 20% viac energie ako ponuky l√≠tnych i√≥nov v podobnom tvarovom faktore a s√ļńćasne zniŇĺuje mnoŇĺstvo tepla generovan√©ho pońćas r√Ĺchlych nab√≠jac√≠ch rel√°ci√≠.

Technol√≥gia Graft tieŇĺ umoŇĺŇąuje blesku dod√°vaŇ• aŇĺ 2 000 nab√≠jac√≠ch cyklov, ńćo je Ň°tvorn√°sobn√° ŇĺivotnosŇ• oproti typickej bat√©rii. Po nahran√≠ m√īŇĺe Flash dosiahnuŇ• 16 000 mAh (80%) za pouh√Ĺch 25 min√ļt a zasiahnuŇ• 20 000 mAh (100%) za 1 hodina.

VńŹaka vyŇ°Ň°ej hustote energie a zn√≠Ňĺenej produkcii tepla sa Chargeasap Flash vyznańćuje vo svojej z√°suvke. Obsahuje Ň°tyri hlavn√© z√°suvky: 1x 100 W port USB-C Power Delivery, ktor√Ĺ nab√≠ja dostatok energie na nab√≠janie silnejŇ°√≠ch Chromebookov a MacBookov, 2x USB-A porty, ktor√© podporuj√ļ vŇ°etky kńĺ√ļńćov√© Ň°tandardy r√Ĺchleho nab√≠jania (Apple, Samsung, Huawei, Oppo a Vivo), ako aj 10 W dvojvl√°knov√° bezdr√ītov√° nab√≠jacia podloŇĺka s jednou 2.5W prvok, ktor√Ĺ m√īŇĺe odŇ°Ň•aviŇ• telef√≥n alebo a Apple Watch na cest√°ch. Pri pouŇĺit√≠ v tandeme m√īŇĺe Chargeasap Flash preńćerpaŇ• celkovo 150 W cez vŇ°etky Ň°tyri v√Ĺstupy s√ļńćasne.

SpolońćnosŇ• Chargeasap oznamuje prenosn√ļ bat√©riu Flash pomocou technol√≥gie graf√©nov novej gener√°cie (Sponzorovan√Ĺ pr√≠spevok) 1

Ak chcete pom√īcŇ• uviesŇ• na trh nab√≠jańćku Chargeasap Flash, m√īŇĺete ju dnes odobraŇ• na str√°nke Indiegogo. Na obmedzen√ļ dobu je moŇĺn√© vykonaŇ• pońćiatońćn√© hypot√©ky za 139 USD / 107 GBP (54% zńĺava MSRP); prv√≠ priaznivci, ktor√≠ po tomto prepojen√≠ dostan√ļ, dostan√ļ tieŇĺ bezplatn√Ĺ k√°bel s nekoneńćnou hodnotou v hodnote 55 dol√°rov. Po tomto obdob√≠ uvedenia na trh sa ceny zv√ĹŇ°ia na obmedzen√© koleso 149 $ / 115 GBP (50% zńĺava MSRP) za grant bez ńŹalŇ°√≠ch stimulov sk√īr, ako konńć√≠ na maxim√°lnej hodnote 169 USD / 130 GBP (44% zńĺava na MSRP). Cel√° kampaŇą bude prebiehaŇ• odteraz do 27. marca 2020, prińćom koneńćn√Ĺ produkt bude dod√°vateńĺom st√ļpencov od apr√≠la. Pri ofici√°lnom predaji sa Flash pred√° za 299 $ / 230 GBP.

Pozn√°mka: Tento pr√≠spevok je reklama. Obsah vo vn√ļtri lode nepredstavuje n√°zory ani n√°zory t√≠mu Android Police. Pr√≠spevky, ako s√ļ tieto, pom√°haj√ļ financovaŇ• vŇ°etky skvel√© veci, ktor√© vid√≠te na AP, a vy n√°m m√īŇĺete pom√īcŇ• pri ńŹalŇ°ej podpore tak, Ňĺe si preńć√≠tajte produkty alebo sluŇĺby dostupn√© na tejto str√°nke.

Zauj√≠ma v√°s sponzorovan√Ĺ pr√≠spevok alebo in√© reklamn√© moŇĺnosti? VyplŇąte tento formul√°r.