Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Sonos podpichuje nov√Ĺ OS a aplik√°ciu pre reproduktory

Sonos podpichuje nov√Ĺ OS a aplik√°ciu pre reproduktory 1

Sonos odhańĺuje bud√ļcnosŇ• svojej platformy tento t√ĹŇĺdeŇą. SpolońćnosŇ• Ň°k√°dl√≠ Sonos S2, ktor√Ĺ bude z√°kladn√Ĺm kameŇąom hardv√©ru novej gener√°cie, ako aj v√§ńćŇ°iny existuj√ļcich.

Sonos S2 predstav√≠ nov√Ĺ operańćn√Ĺ syst√©m pre reproduktory spolońćnosti, ako aj nov√ļ aplik√°ciu. Sonos neodhańĺuje, ak√© funkcie nov√° aktualiz√°cia prinesie, ale je to sńĺubn√© veńĺk√© veci.

Nov√° aktualiz√°cia bude k dispoz√≠cii pre zariadenia Sonos ako bezdr√ītov√° aktualiz√°cia a zavedie podporu zvukov√Ĺch form√°tov s vyŇ°Ň°√≠m rozl√≠Ň°en√≠m a zv√ĹŇ°enej Ň°√≠rky p√°sma zvuku. Nov√° aplik√°cia Sonos, ktor√° sa spust√≠ spolu so Sonosom S2, tieŇĺ umoŇĺn√≠ pouŇĺ√≠vateńĺom nastaviŇ• vlastn√© skupiny miestnost√≠.

Sonos podpichuje nov√Ĺ OS a aplik√°ciu pre reproduktory 2

Aktualiz√°cia bude pre v√§ńćŇ°inu pouŇĺ√≠vateńĺov syst√©mu Sonos bezprobl√©mov√°, ale pre pouŇĺ√≠vateńĺov zariaden√≠, ktor√© s√ļ kompatibiln√© so syst√©mom Sonos S2, a pre niektor√©, ktor√© nie s√ļ kompatibiln√© s nov√Ĺm syst√©mom, by to mohlo sp√īsobiŇ• trochu komplik√°ci√≠. Sonos podrobne popisuje, ako by to pre t√Ĺchto pouŇĺ√≠vateńĺov mohlo fungovaŇ•, ale spolońćnosŇ• bude aj nańŹalej podporovaŇ• starŇ°ie zariadenia pomocou bezpeńćnostn√Ĺch opr√°v a opr√°v ch√Ĺb. Zachov√° aj aktu√°lnu aplik√°ciu Sonos a po spusten√≠ novej aplik√°cie Sonos S2 ju bude naz√ĹvaŇ• aplik√°cia S1 Controller.

Zatiańĺ s√ļ podrobnosti o syst√©me Sonos S2 dosŇ• obmedzen√©, ale spolońćnosŇ• Sonos pl√°nuje ofici√°lne spustenie novej aktualiz√°cie v j√ļni a d√ļfajme, Ňĺe odhal√≠ ńŹalŇ°ie podrobnosti bliŇĺŇ°ie k tej dobe.

Oznańćen√© ako Sonos, Sonos S2