S√©ria Xbox X: zverejnen√© nov√© technick√© Ň°pecifik√°cie

S√©ria Xbox X: zverejnen√© nov√© technick√© Ň°pecifik√°cie 1
S√©ria Xbox X: zverejnen√© nov√© technick√© Ň°pecifik√°cie 2

Nov√° verzia konzoly dom√°cej hry Microsoft doraz√≠ do konca beŇĺn√©ho roka. V posledn√Ĺch mesiacoch sa objavilo veńĺa zvest√≠ a klebiet a spolońćnosŇ• obńćas vyd√°va nov√© inform√°cie o tom, ak√© bud√ļ technick√© vlastnosti novej dom√°cej hernej stanice.

Larry Hryb, programovac√≠ manaŇĺ√©r pre konzolu Xbox spolońćnosti Microsoft, uviedol ned√°vno nov√Ĺ Xbox Series X bude podporovaŇ• r√Ĺchle obnovenie. Inovat√≠vna funkcia umoŇĺn√≠ pouŇĺ√≠vateńĺom obnoviŇ• hry o p√°r okamihov po vypnut√≠ alebo reŇ°tartujte konzolu. VńŹaka tejto funkcii preto m√īŇĺete preskońćiŇ• vŇ°etky Ň•aŇĺk√© rozhrania pouŇĺ√≠vateńĺsk√©ho rozhrania, ktor√© spomańĺuj√ļ hern√Ĺ z√°Ňĺitok, ńć√≠m sa hr√°ńć rozmot√°va medzi ponukami, s√ļbormi na stiahnutie, aktualiz√°ciami a Ň•aŇĺkop√°dnymi obrazovkami.

Preto sa zd√°, Ňĺe Microsoft pochopil, Ňĺe veńĺa z√°kazn√≠kov si chce uŇĺiŇ• r√ĹchlosŇ• videohier z minulosti, kde bola vloŇĺen√° kazeta a ste pripraven√≠ hraŇ•. S pr√≠chodom produktov NextGen, pońć√≠naj√ļc PS3 a XBox 360, sa t√°to r√ĹchlosŇ• postupne str√°cala, aby sa vytvoril priestor pre zloŇĺitosŇ• operańćn√Ĺch syst√©mov konzoly. A aktualiz√°cie, z√°v√§zn√© a ńćasto n√°rońćn√© na sŇ•ahovanie.

ńĆo vieme o funkci√°ch s√©rie XBox X?

ReŇĺim r√Ĺchly reset ktor√Ĺ uŇĺ je v XBox One pr√≠tomn√Ĺ, aj keńŹ v inej miere, pom√īŇĺe hr√°ńćom, aby sa nemuseli b√°Ň• z√°chrany kv√īli postupu hry, keńŹ musia reŇ°tartovaŇ• konzolu. ńĆakacia doba pre z√°kazn√≠ka sa ńćoraz viac skracuje, aby si mohol vychutnaŇ• lepŇ°√≠ hern√Ĺ z√°Ňĺitok.

ńéalŇ°√≠ v√Ĺvoj hardv√©ru a technick√Ĺch charakterist√≠k zvuku Dolby, ktor√Ĺ bol vloŇĺen√Ĺ do novej konzoly NextGen od spolońćnosti Microsoft, ich dok√°Ňĺeme iba preńć√≠taŇ•. po konferencii v√Ĺvoj√°rov hier bud√ļci mesiac – povolenie koronav√≠rusu (udalosŇ• je potvrden√°, ale situ√°cia sa vyv√≠ja, ale ńŹalŇ°ie v√Ĺznamn√© konferencie uŇĺ sk√°kaj√ļ v Microsoft aj v Facebook vo svetle infekci√≠, ktor√© dosiahli Silicon Valley).

Aplik√°cia Microsoft