Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Samsung Pay sa zlepŇ°uje v Spojen√Ĺch arabsk√Ĺch emir√°toch, beta verzia je teraz k dispoz√≠cii v Kazachstane

SpolońćnosŇ• Samsung Pay sa v Spojen√Ĺch arabsk√Ĺch emir√°toch zlepŇ°uje prostredn√≠ctvom novej spolupr√°ce s First Abu Dhabi Bank (FAB) a Islamskou bankou Abu Dhabi (ADIB). Nov√© partnerstvo umoŇĺŇąuje z√°kazn√≠kom pripojiŇ• svoje kreditn√© / debetn√© / predplaten√© karty ADIB Visa a FAB Mastercard alebo Visa k mobiln√©mu platobn√©mu rieŇ°eniu a uskutońćŇąovaŇ• r√Ĺchle a ńĺahk√© platby prostredn√≠ctvom MST a NFC.

Okrem toho sa teraz v Kazachstane vyd√°va beta verzia pre Samsung Pay v√Ĺluńćne prostredn√≠ctvom banky Halyk Bank. Obdobie verzie beta bude trvaŇ• do 27. janu√°ra a eŇ°te sa uvid√≠, kedy bude sluŇĺba uveden√° do prev√°dzky.

SpolońćnosŇ• Samsung Pay teraz podporuje 15 b√°nk v Spojen√Ĺch arabsk√Ĺch emir√°toch

SpolońćnosŇ• Samsung Pay bola uveden√° na trh v Spojen√Ĺch arabsk√Ĺch emir√°toch zańćiatkom roku 2017 v spolupr√°ci s bankou Mashreq. Do konca roku 2018 podporilo spolońćnosŇ• Samsung Pay celkom 12 bankov√Ĺch inŇ°tit√ļci√≠ v SAE. V s√ļńćasnosti je spolońćnosŇ• Samsung Pay podporovan√° 15 bankami vr√°tane spolońćnost√≠ FAB a ADIB. Podrobnosti n√°jdete v tabuńĺke niŇĺŇ°ie.

V minulom roku sa spolońćnosŇ• Samsung menej s√ļstredila na uvedenie svojho mobiln√©ho platobn√©ho rieŇ°enia na viac trhoch a viac na zlepŇ°enie sluŇĺieb v existuj√ļcich krajin√°ch. Minul√Ĺ mesiac spolońćnosŇ• potvrdila svoje pl√°ny pokrańćovaŇ• v zdokonańĺovan√≠ platformy vŇ°ade tam, kde je uŇĺ k dispoz√≠cii. Pońćas cel√©ho roku 2020 sa vŇ°ak rozŇ°iruje o nov√© √ļzemia. Je to veńĺmi skoro v roku a zd√° sa, Ňĺe spolońćnosŇ• dodrŇĺiava svoje sńĺuby, takŇĺe pravdepodobne uvid√≠me Uvedenie spolońćnosti Samsung Pay na viac trhov pred rokom 2021.

Samsung Pay sa zlepŇ°uje v Spojen√Ĺch arabsk√Ĺch emir√°toch, beta verzia je teraz k dispoz√≠cii v Kazachstane 1