Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Samsung: Overená EÚ, aplikácia Health Monitor pristane v Galaxy Sledujte 3 a Aktívne 2


Samsung oznamuje pr√≠chod svojej aplik√°cie Health Monitor do Eur√≥py. Overen√© podńĺa normy CE, ktor√° sa ńćoskoro zańćne pouŇĺ√≠vaŇ• na hodink√°ch Galaxy Sledujte 3 a Galaxy Sledujte Active2.

28 kraj√≠n na starom kontinente bude teraz m√īcŇ• n√°jsŇ• funkcie podobn√© t√Ĺm, ktor√© pon√ļkaApple Watch na svojich inteligentn√Ĺch hodink√°ch Samsung na meranie krvn√©ho tlaku a srdcov√©ho tepu.

Preńć√≠tajte si tieŇĺ:
L’Apple Watch s√©ria 7 a Samsung Galaxy Sledujte 4 mohol kontrolovaŇ• hladinu cukru v krvi

Anal√Ĺza krvn√©ho tlaku

Komunik√°ciou s palubn√Ĺmi senzormi v r√°mci Galaxy Sledujte 3 a Galaxy Watch Active2, Health Monitor najprv meria krvn√Ĺ tlak. Samsung v tlańćovej spr√°ve vysvetńĺuje, Ňĺe vysok√° miera je ńćastejŇ°ie spojen√° s chorobami postihuj√ļcimi mozog, mońćov√Ĺ mech√ļr alebo srdce.

Pri prvom pouŇĺit√≠ je potrebn√© najsk√īr pr√≠stroj kalibrovaŇ•. Potom stańć√≠ vykonaŇ• meranie, ktor√© analyzuje pulzn√© vlny zaznamenan√© sn√≠mańćmi hodiniek. Aplik√°cia tak vypońć√≠ta rozdiel medzi pońćiatońćn√Ĺmi kalibrańćn√Ĺmi hodnotami a hodnotami analyzovan√Ĺmi v ńćase T.

Pre ńŹalŇ°ie objasnenie spolońćnosŇ• Samsung odpor√ļńća vykonaŇ• kalibr√°ciu kaŇĺd√Ĺ mesiac.


Elektrick√Ĺ monitor srdcov√©ho tepu

Samsung tvrd√≠, Ňĺe 33,5 mili√≥ny ńĺud√≠ na celom svete by boli postihnut√© fibril√°ciou predsien√≠, teda abnorm√°lnym rytmom srdcov√©ho rytmu. T√°to anom√°lia by bola pr√≠ńćinou srdcov√Ĺch komplik√°ci√≠ a dokonca z√°chvatov.

Senzory na meranie srdcov√©ho tepu v inteligentn√Ĺch hodink√°ch Galaxy Sledujte 3 a Galaxy Watch Active2 je teraz moŇĺn√© ovl√°daŇ•. Po jednom meran√≠ je Health Monitor schopn√Ĺ urńćiŇ•, ńći je rytmus norm√°lny alebo nie.


Preńć√≠tajte si tieŇĺ:
Dokonńćen√≠m akviz√≠cie Fitbit sa Google snaŇĺ√≠ upokojiŇ• verejn√ļ mienku

Health Monitor k dispozícii od 4 február

Aplik√°cia Health Monitor bola spusten√° vlani v j√ļni v JuŇĺnej K√≥rei a podńĺa v√Ĺrobcu ju teraz pouŇĺ√≠va mili√≥n pouŇĺ√≠vateńĺov po celom svete.

V√Ĺrobca vysvetńĺuje, Ňĺe tieto dve zariadenia z√≠skali s√ļhlas eur√≥pskych √ļradov s normou CE. Aplik√°cia Health Monitor sa tak zav√°dza v 28 nov√Ĺch krajin√°ch. Samsung sa bude vo vŇ°eobecnosti zav√°dzaŇ• od 4 bud√ļci febru√°r.

zdroj: Samsung