Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Samsung Galaxy Sledujte aktívne 2 modely vydané v edícii Golf a LTE

Samsung Galaxy Sledujte aktívne 2 modely vydané v edícii Golf a LTE 1
Samsung Galaxy Sledujte aktívne 2 modely vydané v edícii Golf a LTE 1

Samsung je nadn√°rodn√° spolońćnosŇ•, ktor√° je zn√°ma svojimi elektronick√Ĺmi a technick√Ĺmi v√Ĺrobkami. Samsung smartphones a hodinky s√ļ obzvl√°Ň°Ň• popul√°rne medzi mlad√Ĺmi ńĺuńŹmi. Galaxy Sledujte akt√≠vne 2 uŇĺ urobila cestu na trh a jej najnovŇ°√≠ pr√≠rastok do Watch Active 2 s√©ria vyzer√° sńĺubne.

Samsung vydal svoje Galaxy akt√≠vny 2 Pozerajte sa sp√§Ň• v auguste 2019 a je to docela hit. Hodinky sleduj√ļ n√°Ň° sp√°nok, vyprac√ļvaj√ļ rozvrhy a pońć√≠taj√ļ kroky. Tento √ļŇĺasn√Ĺ nositeńĺn√Ĺ z domu spolońćnosti Samsung sa zameriava na ńĺud√≠, ktor√≠ radi ved√ļ akt√≠vny Ňĺivotn√Ĺ Ň°t√Ĺl.

Technick√Ĺ gigant sa zrejme vyd√° Galaxy Sledujte akt√≠vne 2 Golf Edition a Galaxy Sledujte akt√≠vne 2 Hlin√≠kov√© modely LTE takmer po roku. Tieto dve nov√© hodinky bud√ļ urńćite s√ļńćasŇ•ou odevov spolońćnosti Samsung. Hodinky bud√ļ zverejnen√© v K√≥rei 28. febru√°ra 2020.

Aj keńŹ sme uŇĺ v minulosti videli niektor√© √ļŇĺasn√© funkcie Galaxy hodinky, spolońćnosŇ• tvrd√≠, Ňĺe tieto dva nov√© modely maj√ļ nieńćo in√©.

Galaxy Sledujte aktívne 2 Golfové vydanie

Pr√≠spevok blogu Samsung to tvrd√≠ Galaxy Sledujte akt√≠vne 2 Golf Edition je eŇ°te m√ļdrejŇ°√≠ ako jeho predchodcovia. M√° ńĺahk√Ĺ flu√≥rov√Ĺ gumov√Ĺ golfov√Ĺ Ň°tandardn√Ĺ remienok a je prieduŇ°n√Ĺ. M√° tieŇĺ siln√ļ hydroizolańćn√ļ technol√≥giu bez potu a daŇĺńŹa.

Hodinky tieŇĺ obsahuj√ļ podporu pre vylepŇ°en√© meranie vzdialenosti. Vstavan√° aplik√°cia Smart Caddy poskytuje funkcie na meranie vzdialenosti pri golfovom obletoch a poskytuje inform√°cie o viac ako 40 000 golfov√Ĺch ihrisk√°ch po celom svete. A to je zvl√°Ň°tne. Aplik√°cia je pre pouŇĺ√≠vateńĺov bezplatn√°.

Galaxy Sledujte aktívne 2 Golf Edition bude k dispozícii v dvoch verziách Рmodel Aqua Black 44 mm a model Pink Gold 40 mm.

Galaxy Sledujte aktívne 2 LTE vydanie z hliníka

Okrem modelu Golf Edition sa spolońćnosŇ• Samsung chyst√° vydaŇ• Galaxy Sledujte akt√≠vne 2 Hlin√≠kov√Ĺ model LTE. Tieto hodinky s√ļ k dispoz√≠cii aj vo verzii z nehrdzavej√ļcej ocele. SpolońćnosŇ• tvrd√≠, Ňĺe akt√≠vna 2 Hlin√≠kov√° verzia LTE odr√°Ňĺa ‚ÄěchuŇ• tis√≠crońć√≠ s modern√Ĺm matn√Ĺm dizajnom‚Äú.

Galaxy Sledujte akt√≠vne 2 Hlin√≠kov√Ĺ model LTE je k dispoz√≠cii aj v dvoch verzi√°ch – 44 mm a 40 mm. Dod√°va sa v troch farebn√Ĺch variantoch – Aqua Black, Cloud Silver a Pink Gold.

Golfov√© vydanie Active 2 Hodinky bud√ļ k dispoz√≠cii na webov√Ĺch str√°nkach spolońćnosti Samsung Electronics, Samsung Digital Plaza, N√°rodnom trhu s golfov√Ĺmi z√≥nami a na webe s golfov√Ĺm online n√°kupom ‚ÄěGolping‚Äú v K√≥rei. Na druhej strane vydanie Aluminium bude v predaji v n√°rodn√Ĺch obchodoch prepravcov po celej krajine.

Cena a dostupnosҕ

O ich dostupnosti v Indii zatiańĺ nem√°me Ňĺiadne spr√°vy. Predch√°dzaj√ļci Galaxy akt√≠vny 2 Pońćiatońćn√° cena hodiniek v Indii bola 25 990 INR. Ako zvl√°Ň°tne vydanie si mysl√≠me, Ňĺe golfov√Ĺ model bude pred√°vaŇ• nad 30 000 INR; zatiańĺ ńćo vydanie z hlin√≠ka m√īŇĺe maŇ• rovnak√© cenov√© rozp√§tie.

Ste nadŇ°en√≠ z t√Ĺchto nov√Ĺch doplnkov? Pros√≠m dajte n√°m vedieŇ•. Dovtedy zostaŇąte v kontakte pre ńŹalŇ°ie aktualiz√°cie.

Samsung Galaxy Sledujte akt√≠vne inteligentn√© hodinky (siv√©) Samsung Galaxy Sledujte akt√≠vne inteligentn√© hodinky (siv√©) Rs. 19 999 kusov K√ļpiŇ• teraz Samsung Galaxy Sledujte akt√≠vne 2 modely vydan√© v ed√≠cii Golf a LTE 3 Flipkart Samsung Galaxy Sledujte akt√≠vne 2 Samsung Galaxy Sledujte akt√≠vne 2 Rs. 31 990 ks K√ļpiŇ• teraz Samsung Galaxy Sledujte akt√≠vne 2 modely vydan√© v ed√≠cii Golf a LTE 3 Flipkart