Samsung Galaxy A11 s funkciou 13-megapixelového pomocného trojitého zadného fotoaparátu, nastavenie netesností

Samsung Galaxy A11 je ońćak√°van√Ĺ lacn√Ĺ smartphone od juhok√≥rejsk√©ho gigantu pre elektroniku. To bolo v spr√°vach prinajmenŇ°om od novembra, s mnoh√Ĺmi povesti a netesnosti, ktor√© ich cestu na titulky. S ostatn√Ĺmi modelmi v roku 2020 Galaxy Uveden√° s√©ria A, napr√≠klad Galaxy A71 a Galaxy A51, m√īŇĺeme ońćak√°vaŇ• spustenie internetu Galaxy A11 byŇ• bl√≠zko. ńéalŇ°ia spr√°va v√°m teraz odporuńć√≠ Ň°pecifik√°cie nadch√°dzaj√ļceho rozpońćtov√©ho smartf√≥nu.

Samsung Galaxy ҆pecifik√°cie A11

Podńĺa spr√°vy 91Mobiles, citovaŇ• tip√©ra Ishan Agarwal, niektor√© Ň°pecifik√°cie Samsung Galaxy A11 boli naklonen√©. Pokiańĺ ide o softv√©r, o telef√≥ne sa hovor√≠, Ňĺe prich√°dza s Androidom 10 s koŇĺou a jedn√Ĺm pouŇĺ√≠vateńĺsk√Ĺm rozhran√≠m. Hovor√≠ sa, Ňĺe Galaxy A11 bude Ň°portovaŇ• trojit√© zadn√© nastavenie kamery s 13-megapixlov√Ĺm prim√°rnym fotoapar√°tom. Detaily ńŹalŇ°√≠ch dvoch senzorov st√°le nie s√ļ zn√°me. Predn√° kamera bude podńĺa spr√°vy obsahovaŇ• 8-megapiixelov√Ĺ sn√≠mańć.

Predch√°dzaj√ļce netesnosti naznańćovali spolońćnosŇ• Samsung Galaxy Hovor√≠ sa, Ňĺe A11 m√° polykarbon√°tov√© telo a m√° 128 GB zabudovan√©ho √ļloŇĺn√©ho priestoru. Galaxy A11 bol predt√Ĺm viden√Ĺ v netesnosti, ktor√° uk√°zala jeho zadn√Ĺ panel. Na zadnej strane bolo zobrazen√© nastavenie trojit√©ho fotoapar√°tu a my sme na zadnej strane telef√≥nu nevideli sn√≠mańć odtlańćkov prstov, ńćo naznańćuje na sn√≠mańć odtlańćkov prstov na displeji.

SkorŇ°√≠ √ļnik uk√°zal, Ňĺe telef√≥n by mohol pr√≠sŇ• aj s predraden√Ĺm otvorom pre fotoapar√°t. ńéalej, spotovanie v USA v janu√°ri naznańćilo USA Galaxy A11 s a 4, 000mAh bat√©ria, nieńćo, ńćo dod√°va aj najnovŇ°ia spr√°va.

Samsung Galaxy Cena A11 (ońćak√°van√°)

Zatiańĺ ńćo spr√°va nespomenula cenu, ak sa pozrieme na predch√°dzaj√ļce ponuky v s√©rii – Galaxy A10 a Galaxy A10s – d√° sa ońćak√°vaŇ•, Ňĺe bude cena okolo R. 10 000 zn√°mka v Indii.