Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

S verziami Live Caption dostali verzie OnePlus 7T a 7T Pro prvé prvé otvorenie verzie beta

OnePlus zverejnil prv√© Open Beta pre Internet OnePlus 7T a OnePlus Pro (h / t: Android Police). Zjednocuje mnoho vylepŇ°en√≠ a jeden d√īleŇĺit√Ĺ doplnok.

Posledn√° aktualiz√°cia je v√°Ňĺen√° o 2, 5gigabajt a prin√°Ň°a febru√°r 2020 bezpeńćnostn√° oprava, veńĺa opr√°v a lepŇ°ia spr√°va pam√§te RAM. V√Ĺznamnou pr√≠lohou vŇ°ak m√īŇĺe byŇ• Live Caption, ktor√Ĺ sleduje s√©rie Google Pixel a Galaxy Rodina S20. Live Caption vyuŇĺ√≠va strojov√© uńćenie na zariaden√≠ na vytv√°ranie titulkov pre webov√© a miestne vide√°. Pozrime sa na zoznam zmien uveden√Ĺ niŇĺŇ°ie.

systém

  • LepŇ°ia spr√°va pam√§te RAM
  • VylepŇ°en√° funkcia jednoduch√©ho a dvojit√©ho klepnutia na obrazovke Ambient a na uzamknutej obrazovke
  • LepŇ°√≠ a dobr√Ĺ obsah sa teraz zobrazuje na str√°nke nastavenia
  • Aktualiz√°cia opravy zabezpeńćenia syst√©mu Android na verziu 2020.02

ŇĹiv√© titulky

  • Nov√° funkcia naŇĺivo titulky identifikuje reńć v m√©di√°ch a automaticky vytvor√≠ titulky (na povolenie: Nastavenie> Syst√©m> Uńĺahńćenie> Titulok)

telefón

  • Rozbalila sa obrazovka s podrobnosŇ•ami o kontakte

Galéria

  • S predbeŇĺn√Ĺm nańć√≠tan√≠m vide√≠ sa vyrieŇ°ili probl√©my t√Ĺkaj√ļce sa videa a zvuku.

Pravdepodobne vid√≠me, Ňĺe b√Ĺval√© telef√≥ny OnePlus dostan√ļ Ňĺiv√© titulky ńćoskoro, pretoŇĺe je to veńĺmi v√Ĺhodn√° funkcia. ńĆi uŇĺ m√°te probl√©my so sluchom alebo jednoducho chcete vidieŇ• klip bez toho, aby ste zv√ĹŇ°ili hlasitosŇ•, ide o inteligentn√© vyuŇĺitie strojov√©ho uńćenia na zariaden√≠.

Vitajte v aktualizańćnom centre spolońćnosti OnePlus 7T a OnePlus 7T Pro, Existuje veńĺa vec√≠, ktor√© sa t√Ĺkaj√ļ nov√Ĺch aktualiz√°ci√≠ syst√©mu Android pre tieto dve zariadenia, vr√°tane najnovŇ°√≠ch verzi√≠ a pravdepodobnosti, Ňĺe d√ījde k bud√ļcim aktualiz√°ci√°m.

Obaja 7T a 7T Pro pracuj√ļ OxygenOS, OnePlus'prirodzen√° pleŇ• Android. OxygenOS je zn√°my pre r√Ĺchle aktualiz√°cie, ktor√© prich√°dzaj√ļ veńĺmi dlho. Nezabudnite si teda t√ļto str√°nku uloŇĺiŇ• ako z√°loŇĺku a ńćasto navŇ°tevovaŇ•.

NavyŇ°e, 7T aj 7T Pro obńćas dost√°vaj√ļ aktualiz√°cie s√ļńćasne. A variant T-Mobile OnePlus 7T m√īŇĺe n√°sledne dost√°vaŇ• aktualiz√°cie softv√©ru.

Aktualiz√°cie OnePlus 7T a OnePlus 7T Pro

  • Aktu√°lna stabiln√° verzia: Android 10
  • Kedy z√≠skaj√ļ zariadenia OnePlus 7T a 7T Pro Android 11? September 2020 (predpokladan√Ĺ)

OnePlus 7T vyvalil sa 26. september 2019, 7T Pro na 10. okt√≥bra 2019, Vydan√© s novou a inovat√≠vnou verziou syst√©mu Android (Android 10). Odhaduje sa, Ňĺe obe zariadenia v bud√ļcnosti dostan√ļ aspoŇą dve prvotriedne aktualiz√°cie pre Android__Android 11 v roku 2020 a Android 12 v roku 2021, Okrem toho by mohla dostaŇ• aktualiz√°ciu Android 13 v roku 2022, pretoŇĺe zariadenie OnePlus 3T dostalo pońćas svojej aktualiz√°cie aktualiz√°cie Ň°tyri pr√≠chute syst√©mu Android (Marshmallow, Oreo, Pie a Nougat).

OnePlus 7T a 7T Pro

Spustenie OnePlus Kysl√≠kOS 10.0,5 pre OnePlus 7T november 72019, Aktualiz√°cia obsahovala bezpeńćnostn√ļ opravu syst√©mu Android do okt√≥bra 2019 a pri aktiv√°cii obrazovky vyrieŇ°ila probl√©m gesta dvojit√©ho klepnutia. Je to okrem skupiny vŇ°eobecn√Ĺch opr√°v ch√Ĺb a optimaliz√°cie stability.

na 15. novembra 2019, OnePlus sa prv√Ĺkr√°t rozbehol Kysl√≠kOS 10.0,6 pre OnePlus 7T. Aktualiz√°cia priniesla vylepŇ°enia sledovania spotreby energie a funkcie rozŇ°√≠renia sn√≠mky obrazovky. PosilŇąuje tieŇĺ pripojenie Bluetooth v automobiloch.

OnePlus uverejnil Kysl√≠kOS 10.0,6 aktualizovaŇ• na jeho ofici√°lnych f√≥rach komun√≠t a √ļpln√© zmeny n√°jdete tu.

S√ļńćasne OnePlus 7T Pro √ļdajne dostal OxygenOS 10.0,4 aktualiz√°cie. GSMArena si vŇ°imla 166MB aktualiz√°cia, ktor√° priniesla bezpeńćnostn√ļ opravu zariadenia aŇĺ do okt√≥bra 2019. TaktieŇĺ maximalizovala pohotovostn√Ĺ v√Ĺkon, Bluetooth a rozŇ°√≠rila sn√≠mky obrazovky rovnako ako aktualiz√°cia OnePlus 7T. Aplik√°cia OnePlus tieŇĺ vyrieŇ°ila probl√©m s ńćiernym pruhom pri nab√≠jan√≠ alebo prehr√°van√≠ videa.

Struńćne povedan√©, obe zariadenia dostali vŇ°eobecn√© opravy ch√Ĺb a vylepŇ°enia stability.

Okrem toho sa spustil program OnePlus Kysl√≠kOS 10.0,7 pre OnePlus 7T a Kysl√≠kOS 10.0.05 pre OnePlus 7T Pro v December, NajnovŇ°ie aktualiz√°cie zv√ĹŇ°ili r√ĹchlosŇ• sp√ļŇ°Ň•ania niekońĺk√Ĺch aplik√°ci√≠, lepŇ°iu spr√°vu pam√§te RAM, vyrieŇ°ili probl√©my s ńćiernou a bielou obrazovkou a aktualizovali bezpeńćnostn√ļ opravu syst√©mu Android do novembra 2019.

V poslednej dobe, febru√°r 2020 dodan√Ĺ OxygenOS 10.0,7 (E√ö a glob√°lne) a 10.3,1 (India) pre OnePlus 7T Pro. To sprostredkovalo janu√°r 2020 bezpeńćnostn√ļ opravu, opravy ch√Ĺb a mnoho ńŹalŇ°√≠ch drobn√Ĺch vylepŇ°en√≠.

Z√≠skajte aktualiz√°cie o t√Ĺchto kateg√≥ri√°ch pr√≠spevkov v re√°lnom ńćase priamo na vaŇ°om zariaden√≠, prihl√°ste sa na odber.