Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Red Dead Redemption 2 po zasiahnut√≠ Steam – SuperData doŇ°lo k v√Ĺrazn√©mu zv√ĹŇ°eniu predaja digit√°lnych pońć√≠tańćov

Red Dead Redemption 2 keńŹ doŇ°lo k v√Ĺrazn√©mu n√°rastu digit√°lneho predaja, keńŹ bol uveden√Ĺ na trh v Steam v decembri.

Podńĺa spr√°vy spolońćnosti SuperData Red Dead Redemption 2 po svojom uveden√≠ na trh Steam z√≠skal ‚Äěv√Ĺrazn√Ĺ n√°rast‚Äú v digit√°lnom predaji.

ńĆ√≠sla ukazuj√ļ, Ňĺe digit√°lny predaj titulu sa viac ako zdvojn√°sobil z 406 tis. K v novembri, keńŹ vyŇ°iel na PC prostredn√≠ctvom Epic Games Store a Rockstar Launcher 1 keńŹ v decembri zasiahla Steam. SuperData pripisovala veńĺk√ļ uptick ńĺuńŹom ńćakaj√ļcim na zak√ļpenie hry, obdobie exkluzivity na EGS a launcheri vyprŇ°alo.

V decembrovej spr√°ve o digit√°lnom predaji sa uv√°dza aj GTA 5 mal najlepŇ°√≠ mesiac od decembra 2017. Hra z√≠skala 84 dol√°rov.7 mili√≥nov cez konzolu a pońć√≠tańć vńŹaka zńĺav√°m a vydaniu aktualiz√°cie obsahu Diamond Casino Heist – ńćo tieŇĺ zv√ĹŇ°ilo v√Ĺdavky na pr√©miov√ļ menu.

VŇ°ade v spr√°ve SuperData poznamen√°va, Ňĺe nepon√ļka sez√≥nny l√≠stok ani mapov√© bal√≠ńćky vyplaten√© za Call of Duty: Modern Warfare. Pr√≠jmy z modernej vojny v Q4 2019 boli vyŇ°Ň°ie 4% v porovnan√≠ s rovnak√Ĺm obdob√≠m uvedenia produktu Black Ops na trh 3,

V decembri 2019, keńŹ bola v Modern Warfare spr√≠stupnen√° moŇĺnosŇ• nakupovaŇ• obsah v hr√°ch, dosiahli v√Ĺdavky z√°kazn√≠kov 78 dol√°rov.7 mili√≥nov.

Red Dead Redemption 2 po zasiahnut√≠ Steam - SuperData doŇ°lo k v√Ĺrazn√©mu zv√ĹŇ°eniu predaja digit√°lnych pońć√≠tańćov 1

Pri pohńĺade na decembrov√Ĺ graf bol na PC najvyŇ°Ň°√≠m ocenen√≠m za mesiac liga legiend. RDR2 sa umiestnil na piatom mieste a Modern Warfare bol siedmy.

Na konzole bola hra Modern Warfare s najvyŇ°Ň°ou v√Ĺhrou, nasledovan√° FIFA 19, Star Wars Jedi: Fallen Order, GTA 5 a NBA 2K20 zaokr√ļhlenie na prv√Ĺch p√§Ň•.

Za cel√Ĺ december v√Ĺdavky na digit√°lne hry dosiahli historicky najvyŇ°Ň°iu hodnotu $9,8 mili√°rd, hore 8% medzirońćne (medzirońćne).

V√Ĺnosy z mobiln√Ĺch sluŇĺieb sa zv√ĹŇ°ili o 28%, ńćo kompenzovalo z√°robky konzoly a PC, ktor√© boli niŇĺŇ°ie o 25% a 4%, resp. Pokles v√Ĺdavkov na digit√°lnu konzolu bol ńćiastońćne sp√īsoben√Ĺ ‚ÄězmenŇ°uj√ļcim sa poklesom‚Äú Fortnite pr√≠jmy ‚Äúmedzirońćne a tieŇĺ kv√īli menŇ°iemu pońćtu hlavn√Ĺch pr√©miov√Ĺch hier, ktor√© boli vydan√© koncom roka 2019 v porovnan√≠ s dovolenkovou sez√≥nou v predch√°dzaj√ļcom roku.

Pr√≠spevok Red Dead Redemption 2 zaznamenal ‚Äěv√Ĺrazn√Ĺ n√°rast‚Äú v predaji digit√°lnych pońć√≠tańćov po zasiahnut√≠ Steam – SuperData sa objavil ako prv√Ĺ na VG247.