Probl√©my s telef√≥nom iPhone 7, p√§Ň• zn√°mych a moŇĺn√Ĺch rieŇ°en√≠

Ako ńćasto nov√Ĺ produkt prich√°dza na trh a dobrovońĺne existuje niektor√© nedostatky na vyrieŇ°enie, Niekedy existuj√ļ v√°Ňĺne probl√©my, ako je ten, ktor√Ĺ ovplyvnil Galaxy Pozn√°mka 7, ale ńćastejŇ°ie ako nie, s√ļ mal√© veci, ktor√© moŇĺno vyrieŇ°iŇ• bez skutońćnej kompenz√°cie.

Ak je vŇ°ak dan√Ĺ produkt tieŇĺ symbolom jeho ńćasu, jedn√Ĺm z nich je aj tento katalyzuj√ļ em√≥cie Pre verejnosŇ• sa diskurz o chyb√°ch tov√°rn√≠ st√°va debatou o spolońćnosti, ktor√° ju vyr√°ba, ao ńĺuńŹoch, ktor√≠ ju k√ļpia. A ak existuje technologick√Ĺ objekt, ktor√Ĺ najlepŇ°ie reprezentuje tento jav, je to bezpochyby iPhone Apple,

Lightning EarPods obr√°zok 001

Smartf√≥n, ale aj ikona, obnoven√° pomocou iPhone 7, Probl√©my s t√Ĺmto nov√Ĺm modelom nie s√ļ tońĺko ako obvykle. Pre p√°r z nich Apple je pripraven√Ĺ na v√Ĺmenu produktu, zatiańĺ ńćo v in√Ĺch pr√≠padoch existuj√ļ jednoduch√© rieŇ°enia, ktor√© m√īŇĺe pouŇĺiŇ• kaŇĺd√Ĺ.

1, Audio Blesk

Ale ak√Ĺ nedostatok m√° nov√Ĺ iPhone 7? V prv√Ĺch t√ĹŇĺdŇąoch prezent√°cie bolo prijat√Ĺch mnoho, v niektor√Ĺch pr√≠padoch prehńļbenie toku. AspoŇą jeden z nich vŇ°ak uznal Applea opraven√© v syst√©me iOS 10.0,2, V softv√©ri sa vyskytol probl√©m to ovplyvnilo zvuk pomocou sl√ļchadiel blesk, Nie je to vŇ°ak veńĺa spotrebiteńĺov, ktor√≠ to overili na svojom zariaden√≠, iba na iPhone 7 on jednoducho iŇ°iel.

RieŇ°enie: aktualiz√°cia na iOS 10.0,2,

2, Reset z iCloud

Potom boli probl√©my s resetovan√≠m iCloud. KeńŹ si k√ļpite nov√Ĺ iPhone, m√īŇĺete star√Ĺ klonovaŇ• pomocou online z√°lohovania Apple – cez iCloud presne. VŇ°eobecne to funguje, ale niekedy sa veci pokazia, najm√§ s nov√Ĺmi modelmi. Tońĺko, Ňĺe sa s telef√≥nom iPhone 6 stalo nieńćo podobn√©. iPhone 7, niekedy po zotaven√≠ strat√≠ spojenie a spr√°va sa, akoby nikdy nebola aktivovan√°. Zd√° sa, Ňĺe sa to stane iba americk√©mu oper√°torovi Verizonovi. VŇ°eobecne stańć√≠ postup zopakovaŇ•, aby sa vyrieŇ°il – skutońćne nepr√≠jemnosŇ•, ale nińć viac.

Podobn√Ĺ, aktualiz√°cia iCloud m√īŇĺe ‚Äězamrzn√ļŇ•‚Äú, v takom pr√≠pade by malo stańćiŇ• reŇ°tartovanie; Ak to chcete urobiŇ•, podrŇĺte stlańćen√© tlańćidlo Home a tlańćidlo Volume na niekońĺko sek√ļnd, k√Ĺm sa nezobraz√≠ logo Apple na ńćiernom pozad√≠. Tento konkr√©tny probl√©m by sa vŇ°ak mal uŇĺ vyrieŇ°iŇ•, pretoŇĺe to bolo pravdepodobne kv√īli preŇ•aŇĺeniu servera Apple, typick√© pre prv√© dni.

rieŇ°enie: zańćnite znova, reŇ°tartujte iPhone, pouŇĺite iTunes.

3, Letov√Ĺ reŇĺim – Ňĺiadna sluŇĺba

Apple tieŇĺ potvrdil tento nedostatok a dodal, Ňĺe reŇ°tart by mal vyrieŇ°iŇ• probl√©m. Zd√° sa, Ňĺe aj v tomto pr√≠pade je spolońćnosŇ• k dispoz√≠cii na v√Ĺmenu smartf√≥nu. V praxi sa telef√≥n po pouŇĺit√≠ reŇĺimu v lietadle znova nepripoj√≠ a zostane zobrazen√© ‚ÄěNo service‚Äú. Zd√° sa, Ňĺe probl√©m niekedy nast√°va iba u t√Ĺchto telef√≥nov iPhone 7 vybaven√© modemami Qualcomm, zatiańĺ ńćo tie s ńćipmi Intel sa zdaj√ļ fungovaŇ• bez probl√©mov.

rieŇ°enie: reŇ°tart, resetovanie nastaven√≠, vybratie a vloŇĺenie SIM karty.

4, Syńćiv√Ĺ zvuk

Niektor√≠ potom tvrdili, Ňĺe nov√© telef√≥ny iPhone sa uvońĺŇąuj√ļ zvl√°Ň°tny syńćiv√Ĺ zvuk. Zd√° sa, Ňĺe probl√©m nastane, len ak je telef√≥n pod veńĺk√Ĺm zaŇ•aŇĺen√≠m – zvyńćajne obnov√≠ z√°lohu zo sluŇĺby iCloud. Niekto hore Twitter tieŇĺ sa pok√ļsil spustiŇ• hashtag #hissgate, a zd√° sa, Ňĺe Apple skutońćne nahradili tento probl√©m telef√≥ny t√Ĺch, ktor√≠ sa objavili v obchode.

Je to pravdepodobne hluk (Coil Noise), ktor√Ĺ je v urńćit√Ĺch medziach MoŇĺno to povaŇĺovaŇ• za norm√°lne v kruhu, ale zd√° sa, Ňĺe aspoŇą niektor√© nov√© telef√≥ny iPhone s√ļ pr√≠liŇ° vysok√©. Je generovan√° elektromagnetick√Ĺmi vinutiami pr√≠tomn√Ĺmi v kaŇĺdom elektronickom zariaden√≠ a ich rezonanńćnou frekvenciou – ńćo m√īŇĺe viesŇ• k skutońćn√Ĺm fyzik√°lnym vibr√°ci√°m. MoŇĺno je to kv√īli pozoruhodnej sile spolońćnosti SoC Apple A10, v takom pr√≠pade by sme to mali ońćak√°vaŇ• od ostatn√Ĺch smartphones ńćo bude v nasleduj√ļcich mesiacoch.

V pr√≠pade hardv√©ru Toma sme tento probl√©m nedok√°zali replikovaŇ• a to ist√© plat√≠ aj pre ńŹalŇ°ie Ň°pecializovan√© publik√°cie – znamenie, Ňĺe probl√©m nemus√≠ byŇ• tak√Ĺ rozŇ°√≠ren√Ĺ. Telef√≥n funguje, ale o vaŇ°om novom iPhone 7 v podstate sa m√īŇĺete obr√°tiŇ• na Apple o n√°hradu.

rieŇ°enie: uveńŹte iPhone do prev√°dzky.

5, Bluetooth spojenie je nestabilné

Viac ako iPhone 7, zd√° sa, Ňĺe tento probl√©m s√ļvis√≠ s iOS 10 a zd√° sa, Ňĺe s√ļvis√≠ s aktualiz√°ciou na iOS 10.0,1 bol vyrieŇ°en√Ĺ. V praxi bolo Ň•aŇĺk√© alebo nemoŇĺn√© pripojiŇ• sa k zvukov√©mu zariadeniu alebo hlasn√©mu telef√≥nu. Obnovenie nastaven√≠ by malo vyrieŇ°iŇ•; Ak to chcete urobiŇ•, prejdite na Nastavenia> VŇ°eobecn√©> ObnoviŇ•> ObnoviŇ• p√īvodn√© nastavenia. Je to radik√°lny krok a potom mus√≠me stratiŇ• nejak√Ĺ ńćas na z√≠skanie konfigur√°ci√≠ sp√§Ň•, ako chceme, ale ak nińć in√©, probl√©m sa vyrieŇ°i.

rieŇ°enie: aktualizujte iOS, reŇ°tartujte iPhone.