Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Pr√≠liŇ° dobr√© √≠sŇ• proti plytvaniu potravinami. A Carrefour sa tieŇĺ pripoj√≠

Pr√≠liŇ° dobr√© √≠sŇ• aplik√°cia vyvinut√° v D√°nsku a p√īvodne uveden√° na trh v roku 2015. V severnej Eur√≥pe je zn√°ma a pom√°ha reŇ°taurat√©ri a supermarkety bojovaŇ• proti tomu potravinov√Ĺ odpad, ńćo v√°m umoŇĺn√≠ predaŇ• nepredan√© poloŇĺky na konci dŇąa. Je to aplik√°cia s etick√Ĺm princ√≠pom, ktor√° vyuŇĺ√≠va n√°stroje spr√≠stupnen√© digit√°lnym vesm√≠rom: okrem in√©ho v√°m umoŇĺŇąuje platiŇ• paypal, Apple Pay a Google Play,

Pr√≠liŇ° dobr√© √≠sŇ•

Aj keńŹ to existuje uŇĺ niekońĺko rokov, Pr√≠liŇ° dobr√© √≠sŇ• teraz dosiahlo vrchol √ļspechu v roku 2007 Taliansko, Hlavne kv√īli ozn√°meniu Carrefour pripojiŇ• sa k iniciat√≠ve, ktor√° priŇ°la koncom janu√°ra. V posledn√Ĺch dŇąoch teda niekońĺko miest v centre, ako napr Ferrara a Pesaro Urbino, okrem Ben√°tky, ktor√© zańćali uŇĺ nejak√Ĺ ńćas existovaŇ• v Mil√°ne, R√≠me, Neapole, Palerme, Tur√≠ne, Bologni, Florencii, Verone, Terste, Janove, Bergame, Perugii, Piacenze, Reggio Emilia, Lecco, Varese, Como, Arona, Prato a Padova.

Pr√≠liŇ° dobr√© √≠sŇ•

Po spusten√≠ aplik√°cie sa na hlavnej obrazovke zobrazia pr√≠leŇĺitosti dostupn√© pouŇĺ√≠vateńĺovi na z√°klade ich geografick√©ho umiestnenia. Existuj√ļ potraviny k dispoz√≠cii na obed alebo veńćeru, peńćivo, hotov√© jedl√° a zoznam obńĺ√ļben√Ĺch stred√≠sk, VŇ°etci t√≠to vystavovatelia jednu poskytuj√ļ Magic Box ktor√© sa zvyńćajne nakupuj√ļ 399 EUR kde je v√Ĺber potrav√≠n, ktor√© m√īŇĺu byŇ• m√§so, syry, zelenina, mlieńćne v√Ĺrobky, uzeniny a ńŹalŇ°ie. V duchu iniciat√≠vy sa stanovuje, Ňĺe kupuj√ļci nevie o obsahu Magic Boxu, napriek tomu, Ňĺe m√° z√°ruku, Ňĺe n√°jde podstatne vyŇ°Ň°iu hodnotu, ako skutońćne str√°vil.

V ńćasti pre pouŇĺ√≠vateńĺ n√°jde jasn√Ĺ prehńĺad o vŇ°etk√Ĺch obchodn√≠koch, ktor√≠ sa pripoja k iniciat√≠ve a s√ļ v jeho okol√≠. Oznańćen√≠ zelenou bodkou, t√≠ obchodn√≠ci, ktor√≠ maj√ļ st√°le k dispoz√≠cii Magic Box, s oranŇĺovou, ktor√° m√° len jednu Ň°katuńĺu a ńćervenou, ktor√° za deŇą vypredan√°.

V severnej Eur√≥pe je Too Good to Go √ļspeŇ°n√© najm√§ vńŹaka impulzu pek√°rne a focaccerie, ktor√≠ tak m√īŇĺu nepredan√© na konci dŇąa umiestniŇ•, ale existuj√ļ aj reŇ°taur√°cie ako pizzerie a sushi, gurm√°n a oveńĺa viac. Okrem toho s√ļ magick√© boxy Carrefouru vŇĺdy veńĺmi veńĺkorys√©.

Pr√≠liŇ° dobr√© √≠sŇ•

SpolońćnosŇ• realizuje v√Ĺzvy na akńćn√© iniciat√≠vy na zapojenie obńćanov do boja proti odpadu. Prostredn√≠ctvom soci√°lnych siet√≠ m√īŇĺete vyjadriŇ• svoju √ļńćasŇ• na Ň°pecializovanom hashtag #IlCiboNonSiButta pripojiŇ• sa k ńćoraz v√§ńćŇ°ej sieti tzv Odpadn√≠ bojovn√≠ci, ‚ÄěKaŇĺd√Ĺ rok sa v Taliansku zbytońćne str√°ca 15 mili√°rd eur: katastrofa z hospod√°rskeho, etick√©ho a environment√°lneho hńĺadiska‚Äú, pam√§tajte Eugenio Sapora, ved√ļci krajiny spolońćnosti Too Good To Go.

Pr√≠liŇ° dobr√© √≠sŇ• sa m√īŇĺe pochv√°liŇ• viac ako 25 mili√≥nov pouŇĺ√≠vateńĺov na celom svete a asi mili√≥n iba v Taliansku. Okrem toho bude t√°to aplik√°cia ńćoskoro debutovaŇ• v USA spusten√≠m naj√≠macej kampane v New Yorku a Bostone a z√≠skan√≠m certifik√°tu B Corp. Prv√Ĺkr√°t pr√≠de do neeur√≥pskej krajiny a sme veńĺmi zvedav√≠, ńći bude dobre prijat√° aj tam, ńćo sa deje v Eur√≥pe. Dodnes ‚Äězachr√°nil‚Äú viac ako 28 mili√≥nov jed√°l,

Too Good to Go je zadarmo na stiahnutie Obchod Play a od App Store,