Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Pridá CallSlicer Tweak Apple Watch Podpora upozornení na volania pre aplikácie tretích strán

Pridá CallSlicer Tweak Apple Watch Podpora upozornení na volania pre aplikácie tretích strán 1

Ak ste Apple Watch uŇĺ√≠vateńĺ, ktor√Ĺ pravidelne prij√≠ma prich√°dzaj√ļce hovory v sluŇĺbe Watch, alebo aspoŇą skontroluje, kto vol√°, pozeran√≠m na hodinky sk√īr, ako vytiahnete iPhone z vrecka, potom si zamilujete vylepŇ°enie CallSlicer. zatiańĺ ńćo Apple Watch zobrazuje, kto v√°m vol√°, a umoŇĺŇąuje v√°m prij√≠maŇ• hovory, keńŹ hovor prich√°dza cez vaŇ°e telef√≥nne ńć√≠slo alebo FaceTime. To vŇ°ak neplat√≠ pre hovory prich√°dzaj√ļce z aplik√°ci√≠ tret√≠ch str√°n.

Ak teda prijmete hovor na WhatsApp, Skype, LINE, WeChat alebo ak√©końĺvek in√© popul√°rne komunikańćn√© aplik√°cie, na ktor√© nedostanete upozornenie Apple Watch, Je to napriek tomu, Ňĺe v√§ńćŇ°ina z t√Ĺchto aplik√°ci√≠ pouŇĺ√≠va AppleAPI CallKit pre hovory.

Tu prich√°dza vylepŇ°enie CallSlicer pre iPhone. S t√Ĺmto vylepŇ°en√≠m m√īŇĺete pridaŇ• podporu hovorov pre r√īzne popul√°rne komunikańćn√© aplik√°cie a dost√°vaŇ• upozornenia, keńŹ v√°m niekto zavol√° z niektorej z podporovan√Ĺch aplik√°ci√≠.

Zoznam aplik√°ci√≠ podporovan√Ĺch doplnkom CallSlicer je pomerne rozsiahly a obsahuje WhatsApp, Skype, LINE, WeChat, Zalo, IMO Call, Google Hangouts, Telegram, Viber a ńŹalŇ°ie.

Pridá CallSlicer Tweak Apple Watch Podpora upozornení na volania pre aplikácie tretích strán 2

CallSlicer nem√° zloŇĺit√© nastavenia na konfigur√°ciu, ńćo je dobr√° vec. Na str√°nke predvolieb n√°jdete prep√≠nańć na zapnutie alebo vypnutie vyladenia a prep√≠nańć ‚ÄěPovolen√©, keńŹ je zapnut√© zvonenie‚Äú, ktor√Ĺ bude aktivovan√Ĺ, funkcia CallSlicer bude aktivovan√° bez ohńĺadu na stav zvonenia v√°Ň°ho iPhone.

VylepŇ°enie CallSlicer si m√īŇĺete stiahnuŇ• z repozit√°ra Packix, ak je k dispoz√≠cii zadarmo. Pracuje s iOS 11, iOS 12 a podńĺa svojho v√Ĺvoj√°ra na iOS 13.