Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Pribl√≠ŇĺiŇ• rozmazan√Ĺ alebo pixelov√Ĺ obr√°zok a vidieŇ• jasne? Misia nie je podńĺa Google nemoŇĺn√°


Program schopn√Ĺupscaler kask√°dujte obr√°zok a preveńŹte ho z defin√≠cie 64 x 64 pixelov na 1 024x 1 024.

V ńćl√°nku s n√°zvom Vysoko vern√© generovanie obrazu pomocou dif√ļznych modelovJonathan Ho, softv√©rov√Ĺ inŇĺinier a ńćlen t√≠mu Google Brain Team, podrobne popisuje technol√≥giuupscaling kask√°da vyvinut√° spolońćnosŇ•ou. Je schopn√Ĺ vykon√°vaŇ• x16 Ň°k√°lovanie obr√°zkov s n√≠zkym rozl√≠Ň°en√≠m: dok√°Ňĺe tak transformovaŇ• obr√°zok 64 x 64 pixelov na jeden z 1 024x 1 024 pixelov. Moment√°lne tam nie je nińć nov√©; aŇĺ na v√Ĺsledok, ktor√Ĺ, ako m√īŇĺete vidieŇ• na obr√°zkoch, jednoznańćne prevyŇ°uje v√§ńćŇ°inu s√ļńćasn√Ĺch met√≥d.

Preńć√≠tajte si tieŇĺ:
NajlepŇ°√≠ softv√©r na √ļpravu fotografi√≠ (2021)

SR3, pr√≠p Super-rozl√≠Ň°enie prostredn√≠ctvom opakovan√©ho spresnenia

Tento nov√Ĺ program s vysok√Ĺm rozl√≠Ň°en√≠m obrazu bol pomenovan√Ĺ ‚ÄěSR3‚Äú t√≠mom Brain pre ‚Äě Super-rozl√≠Ň°enie prostredn√≠ctvom opakovan√©ho spresŇąovania ¬Ľ.

Struńćne povedan√©, SR3 funguje v super rozl√≠Ň°en√≠ podńĺa ‚Äě stochastick√Ĺ proces odŇ°umovania vykon√°van√Ĺ iterańćne modelom U-Net “. Ale buńŹte si ist√≠, Ňĺe veci sa daj√ļ vysvetliŇ• jednoduchŇ°ie.

GoogleSR3-1 ©Google
GoogleSR3-2 ©Google
googleSR3 © google

Met√≥da SR3 v skutońćnosti spońć√≠va v aplikovan√≠ najprv Gaussovho Ň°umu na obraz s n√≠zkym rozl√≠Ň°en√≠m. T√°to f√°za umoŇĺŇąuje programu ‚ÄěmapovaŇ•‚Äú svoj predmet. Potom to ide opańćne: pouŇĺije technol√≥gie digit√°lnej redukcie Ň°umu na rekonŇ°trukciu obrazu bez Ň°umu vo vyŇ°Ň°om rozl√≠Ň°en√≠, neŇĺ je p√īvodn√Ĺ.

Jonathan Ho vysvetńĺuje princ√≠p takto: “SR3 [‚Ķ] berie ako vstup obraz s n√≠zkym rozl√≠Ň°en√≠m a vytv√°ra zodpovedaj√ļci obraz s vysok√Ĺm rozl√≠Ň°en√≠m z ńćist√©ho Ň°umu. Model je tr√©novan√Ĺ na procese poŇ°kodenia obrazu, v ktorom sa k obrazu s vysok√Ĺm rozl√≠Ň°en√≠m postupne prid√°va Ň°um, aŇĺ k√Ĺm nezostane iba Ň°um. Potom sa nauńć√≠ zvr√°tiŇ• tento proces, pońćn√ļc ńćist√Ĺm Ň°umom a postupne ho odstraŇąovaŇ•.‚Äú.

Preńć√≠tajte si tieŇĺ:
Obr√°zky bez licenńćn√Ĺch poplatkov m√īŇĺete vyhńĺad√°vaŇ• na Googli

Miera z√°meny tv√°r√≠ sa bl√≠Ňĺi k 50 %.

Podńĺa Google t√°to technol√≥gia pon√ļka ‚Äěvynikaj√ļce v√Ĺsledky v √ļlohe s vysok√Ĺm rozl√≠Ň°en√≠m pre prirodzen√© obr√°zky‚Äú v mierkach x4 a x8. SpolońćnosŇ• uv√°dza mieru zm√§tku takmer 50 % pri fotografi√°ch tv√°r√≠, ktor√© sa zv√ĹŇ°ili z rozl√≠Ň°enia 16 x 16 na 128 x 128 a 40 % pri obr√°zkoch pr√≠rody (z 64 x 64 na 256 x 256), ktor√Ĺch zlepŇ°enie je Ň•aŇĺŇ°ie; r√Ĺchlosti, ktor√© zost√°vaj√ļ v oboch pr√≠padoch oveńĺa vyŇ°Ň°ie ako tie, ktor√© sa z√≠skaj√ļ napr√≠klad met√≥dami PULSE a FSRGAN.

zmätok © Google

V√Ĺsledky s√ļ uŇĺ teraz p√īsobiv√©, ale Google nepouŇĺ√≠va SR3 len na vylepŇ°enie star√Ĺch z√°berov. SpolońćnosŇ• t√ļto technol√≥giu skutońćne vyuŇĺ√≠va aj na vytv√°ranie obr√°zkov v ńćoraz vyŇ°Ň°om rozl√≠Ň°en√≠ prostredn√≠ctvom svojho Kask√°dov√© modely dif√ļzie (CDM), ‚Äú model podmienenej dif√ļzie zaloŇĺen√Ĺ na triede vyŇ°kolen√Ĺ na √ļdajoch ImageNet na generovanie prirodzen√Ĺch obr√°zkov s vysok√Ĺm rozl√≠Ň°en√≠m..

© Google
© Google

zdroj: Google