Pomocou tejto kl√°vesnice s rozhran√≠m Bluetooth Bluetooth $ prep√≠najte r√īzne zariadenia.

ńĆasto prep√≠nate z jedn√©ho zariadenia na druh√©, prep√≠nate z tabletu na smartphones a 2-in-1 a zist√≠te, Ňĺe p√≠sanie na obrazovke je nepr√≠jemn√© a nepr√≠jemn√©?

MoŇĺno to nepozn√°te, ale bezdr√ītov√° kl√°vesnica Bluetooth pre viac zariaden√≠ m√īŇĺe byŇ• vŇ°etko, ńćo potrebujete, aby ste boli produkt√≠vnejŇ°√≠. Bezdr√ītov√° kl√°vesnica IClever Bluetooth s drŇĺiakom telef√≥nu je teraz 11 dol√°rov off, aŇĺ 19 dol√°rov, 49 dol√°rov z p√īvodnej ceny 29,99 dol√°rov Amazon, VŇ°etko, ńćo mus√≠te urobiŇ•, je zadaŇ• k√≥d kup√≥nu 4SGL2GHM Na konci n√°kupu z√≠skate propagańćn√ļ akciu.

IClever Bezdr√ītov√° kl√°vesnica Bluetooth

Kl√°vesnica IClever Bluetooth – Nab√≠jateńĺn√° bezdr√ītov√° kl√°vesnica pre viac zariaden√≠ s hlin√≠kov√Ĺm zliatinov√Ĺm krytom a drŇĺiakom telef√≥nu, univerz√°lna kl√°vesnica Bluetooth pre tablety so syst√©mom iOS Windows

  • KL√ĀVESNICA BLUETOOTH VERSATILE: enter smartphones, iPad, tablet, laptop, Mac a PC, super kompatibiln√° kl√°vesnica je nevyhnutnosŇ•ou! Bezdr√ītov√° kl√°vesnica IClever Bluetooth sa sp√°ruje s ak√Ĺmkońĺvek zariaden√≠m Bluetooth. PouŇĺite ho s iPhone, zariaden√≠m Android, MacBook, PC a mnoh√Ĺmi ńŹalŇ°√≠mi zariadeniami kompatibiln√Ĺmi s Bluetooth.
  • PRIPOJTE VIACROńĆN√Č ZARIADENIA S√öńĆASNE: Tri s√ļ lepŇ°ie ako jedno. T√°to univerz√°lna bezdr√ītov√° kl√°vesnica m√īŇĺe byŇ• pripojen√° aŇĺ k trom zariadeniam s√ļńćasne. V√Ĺber zariadenia je jednoduch√Ĺ: stańć√≠ stlańćiŇ• kl√°vesy F1, F2 alebo F3 a prep√≠naŇ• medzi zariadeniami r√ĹchlosŇ•ou blesku. EŇ°te lepŇ°ie je, Ňĺe rozsah 33 st√īp v√°m umoŇĺn√≠ pohybovaŇ• sa bez straty spojenia.

Univerz√°lnu kl√°vesnicu je moŇĺn√© pripojiŇ• cez Bluetooth na takmer akomkońĺvek zariaden√≠ s iOS, Android alebo Windows, M√° ńĺahk√ļ premosŇ•ovaciu funkciu, ktor√° sa automaticky prip√°ja medzi tromi zariadeniami.

Kńĺ√ļńćom je, Ňĺe nebudete potrebovaŇ• samostatn√© m√©di√°, keńŹ potrebujete posielaŇ• e-maily, chatovaŇ• alebo p√≠saŇ• dokumenty na vaŇ°om iPade alebo smartf√≥ne, stańć√≠ zatlańćiŇ• na mont√°Ňĺny slot a nap√≠saŇ• svoje srdce.