Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Pneumatiky, ban√°nov√© Ň°upky: nov√° ekologick√° a lacn√° met√≥da vyuŇĺ√≠va na v√Ĺrobu graf√©nu odpad

T√≠m vedcov z University of Rice v Texase vyvinul nov√ļ met√≥du v√Ĺroby graf√©nu, materi√°lu, ktor√Ĺ sa zd√° byŇ• urńćen√Ĺ pre svetl√ļ priemyseln√ļ bud√ļcnosŇ•, z odpadu, ako s√ļ Ň°upky ban√°nov, pneumatiky alebo k√ļsky dreva. T√°to lacn√° met√≥da je nielen ekologick√°, ale aj ekologick√°, pretoŇĺe zniŇĺuje emisie sklen√≠kov√Ĺch plynov.

OLED grafén

Pravidelne hovor√≠me v naŇ°ich stńļpcoch o graf√©ne. Je to materi√°l v tuhej f√°ze, ktor√Ĺ pon√ļka dobr√© vlastnosti na skladovanie energie., ńĆi uŇĺ na bat√©rie smartphones, końćovn√© elektronick√© v√Ĺrobky alebo elektrick√© vozidl√°, graf√©n by mohol zmeniŇ• ich auton√≥miu. Doteraz sa vŇ°ak sp√īsob v√Ĺroby kvalitn√©ho graf√©nu zdal byŇ• drah√Ĺ. Zd√° sa vŇ°ak, Ňĺe tento probl√©m rieŇ°i vedeck√Ĺ objav podrobne uveden√Ĺ v anglosaskom ńćasopise Nature.

Preńć√≠tajte si tieŇĺ: Graf√©nov√© bat√©rie s√ļ koneńćne pripraven√© prist√°Ň• smartphones

DlŇĺ√≠me tento objav t√≠mu v√Ĺskumn√≠kov z Rice University, Texax. Je to onov√° v√Ĺrobn√° met√≥da s n√°zvom ‚Äěflash graphene‚Äú, R√Ĺchlo vytv√°ra kvalitn√Ĺ graf√©n (lepŇ°√≠ ako priemer, nie vŇ°ak najlepŇ°√≠) zo zdrojov uhl√≠ka. Zahrievan√≠m t√Ĺchto materi√°lov na presn√ļ teplotu (2727 stupŇąov Celzia) a presnou regul√°ciou teploty tak, aby sa materi√°l nezmenil na grafit, umoŇĺŇąuje tento proces produkovaŇ• graf√©n za p√°r milisek√ļnd.

ZelenŇ°√≠ a √ļspornejŇ°√≠

PouŇĺit√° technika je trojn√°sobne prospeŇ°n√°. Po prv√©, ak√Ĺkońĺvek zdroj uhl√≠ka umoŇĺŇąuje vytv√°raŇ• graf√©n, ńĆi uŇĺ ide o zvyŇ°ky z plastov alebo gumy, organick√Ĺ alebo rastlinn√Ĺ odpad atńŹ. KaŇĺd√Ĺ zdroj uhl√≠ka bude maŇ• rovnak√© spr√°vanie, pretoŇĺe cieńĺom je preruŇ°iŇ• urńćit√© molekul√°rne v√§zby. Zdroj je preto nevyńćerpateńĺn√Ĺ a v z√°sade vyuŇĺ√≠va odpad. potom tento proces nevyŇĺaduje Ňĺiadne chemick√© pr√≠sady, Ide iba o presn√ļ teplotu spańĺovania na veńĺmi kr√°tku dobu. Nakoniec je proces r√Ĺchly a veńĺmi ekonomick√Ĺ.

Preńć√≠tajte si tieŇĺ: Eur√≥pa sa odomkne 3,2 mili√°rd eur na v√Ĺvoj bat√©ri√≠ zajtrajŇ°ka

Kvalita graf√©nu vyroben√©ho touto met√≥dou by bola dostatońćn√° na pouŇĺitie v bat√©rie urńćen√© napr√≠klad pre elektronick√Ĺ alebo automobilov√Ĺ priemysel, A mnoŇĺstv√° by boli tak√© veńĺk√©, aby sa dali pouŇĺiŇ• v stavebn√≠ctve. V√Ĺroba bet√≥nu je skutońćne p√īvodom 8 % sklen√≠kov√Ĺch plynov na svete. Pridan√≠m graf√©nu do bet√≥nu sa nielen zn√≠Ňĺi objem vyroben√©ho bet√≥nu, ale zmes je odolnejŇ°ia. A to s√ļ len niektor√© z predpokladan√Ĺch v√Ĺhod.

zdroj: D√īverujte mojej vede