Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Obchod Play: Google zakazuje koronav√≠rus z v√Ĺsledkov vyhńĺad√°vania

Google sa rozhodol zak√°zaŇ• slov√° ‚Äěcoronavirus‚Äú a ‚ÄěCOVID-19‚Äú vo v√Ĺsledkoch vyhńĺad√°vania v Obchode Play. Ak hńĺad√°te tieto v√Ĺrazy v obchode, spolońćnosŇ• Google nebude pon√ļkaŇ• Ňĺiadne aplik√°cie pre Android. SpolońćnosŇ• Mountain View sa jednoznańćne snaŇĺ√≠ zabr√°niŇ• menej pr√≠snym v√Ĺvoj√°rom v Ň°√≠ren√≠ nepravdiv√Ĺch inform√°ci√≠ o epid√©mii.

Google Play Store

Google odstr√°nil v√Ĺrazy s√ļvisiace s koronav√≠rusom z v√Ĺsledkov vyhńĺad√°vania v Obchode Play a nahl√°sil naŇ°im kolegom z 9to5Google. KeńŹ pouŇĺ√≠vateńĺ zad√° do aplik√°cie Obchod Play alebo play.google.com slov√° ako ‚Äěcoronavirus‚Äú alebo ‚ÄěCOVID-19‚Äú, na obrazovke sa objav√≠ spr√°va ‚Äěnen√°jden√© Ňĺiadne v√Ĺsledky‚Äú, Situ√°cia je rovnak√°, ak zad√°te kombin√°cie kńĺ√ļńćov√Ĺch slov, ako napr√≠klad ‚Äěmapa koronav√≠rusu‚Äú, ‚Äěsledovańć koronav√≠rusu‚Äú alebo ‚ÄěŇĺiv√Ĺ koronav√≠rus‚Äú.

Preńć√≠tajte si tieŇĺ: Coronavirus – urobte spr√°vne kroky, vyńćistite svoj smartf√≥n zhora nadol!

Google st√°le povońĺuje urńćit√© hńĺadan√© v√Ĺrazy

Pre t√ļto chv√≠ńĺu, niektor√© term√≠ny s√ļ st√°le uŇ°etren√© oper√°ciou Google. Toto je pr√≠pad COVID19 (bez pomlńćky). Obchod Play potom zobraz√≠ zoznam aplik√°ci√≠, elektronick√Ĺch kn√≠h a zvukov√Ĺch kn√≠h o tomto v√≠ruse. V√§ńćŇ°ina aplik√°ci√≠ pre Android je jednoduch√Ĺm zdrojom inform√°ci√≠ o v√Ĺvoji epid√©mie. Plat√≠ to najm√§ v pr√≠pade v√Ĺstrahy ‚ÄěWorld Virus Alert‚Äú alebo ‚ÄěCoronavirus Alert‚Äú. Aplik√°cia vo franc√ļzŇ°tine, triezve s n√°zvom Coronavirus, sa objavuje v prv√Ĺch v√Ĺsledkoch vyhńĺad√°vania. Nie je zn√°me, ńći Google v najbliŇĺŇ°√≠ch dŇąoch skryje zost√°vaj√ļce podmienky.

Vyl√ļńćen√≠m urńćit√Ĺch kńĺ√ļńćov√Ĺch slov z v√Ĺsledkov vyhńĺad√°vania sa spolońćnosŇ• Google snaŇĺ√≠ bojovaŇ• Ň°√≠renie nepravdiv√Ĺch inform√°ci√≠ pokiańĺ ide o koronav√≠rus. TieŇĺ si predstavujeme, Ňĺe niektor√≠ v√Ĺvoj√°ri sa uŇĺ pok√ļsili vyuŇĺiŇ• v√Ĺhody epid√©mie t√Ĺm, Ňĺe v obchode Play pon√ļkli z√°zrańćn√© aplik√°cie. SpolońćnosŇ• Google zatiańĺ odmietla ozn√°miŇ• pr√≠ńćiny svojho rozhodnutia.

In√© platformy uŇĺ podnikli r√°zne kroky proti pouŇĺ√≠vateńĺom internetu, ktor√≠ sa snaŇĺia epid√©miu surfovaŇ•. Toto je najm√§ pr√≠padAmazon, ktor√° uŇĺ z obchodu odstr√°nila tis√≠ce z√°zrańćn√Ĺch liekov, a spolońćnosŇ• Le Bon Coin, ktor√° sa zaviazala vymazaŇ• reklamy, ktor√© pred√°vaj√ļ ochrann√© masky za vysok√© ceny.

zdroj: 9to5Google