O Android má agora ainda mag seguro com 5 nové zábavné funkcie

R√Ĺchle sŇ•ahovanie hudby a Google predstavuje vŇ°etk√Ĺch pouŇĺ√≠vateńĺov syst√©mu Android, ktor√≠ pouŇĺ√≠vaj√ļ funkcie Emoji Kitchen a zvukov√© n√°stroje pre automatick√© prehr√°vanie. V√§ńćŇ°ina a v√§ńćŇ°ina aplik√°ci√≠, ktor√© Google pouŇĺ√≠va, s√ļ k dispoz√≠cii v mnoh√Ĺch aktu√°lnych verzi√°ch a s√ļ k dispoz√≠cii v mnoh√Ĺch telef√≥noch s Androidom.

Aktu√°lne obr√°zky:

1- Mantenha as suas contas seguras com and verificação de palavras passe no Android

ŇĹiadny Android, ale viac str√°Ňĺnych sluŇĺieb, ktor√© m√īŇĺu vyuŇĺ√≠vaŇ• Google, by mohli maŇ• za n√°sledok zv√ĹŇ°enie pońćtu registr√°ci√≠ a registr√°ci√≠ aplik√°ci√≠ a sluŇĺieb. Vzhńĺadom na to, Ňĺe registrovan√© √ļdaje s√ļ najd√īleŇĺitejŇ°ie pre v√§ńćŇ°inu pouŇĺ√≠vateńĺov, je spolońćnosŇ• Google integrovan√° a overuje, ako disponuj√ļ zariadenia s Androidom. 9 e superiores que permite saber se a palavra-passe que us√°mos ficou competetida anteriormente eo que fazer.

V√§ńćŇ°ina aplik√°ci√≠ m√īŇĺe obsahovaŇ• veńĺk√© mnoŇĺstvo aplik√°ci√≠, ktor√© m√īŇĺu automatizovaŇ• pr√°cu s Googlom a porovn√°vaŇ• vŇ°etky dostupn√© √ļdaje. To znamen√°, Ňĺe v√§ńćŇ°ina potenci√°lnych probl√©mov m√īŇĺe maŇ• vplyv na internet. Zariadenia, ako s√ļ d√īveryhodn√©, m√īŇĺu maŇ• r√īzne v√Ĺstrahy Google, ktor√© m√īŇĺu overiŇ• a overiŇ• pr√≠stup k r√īznym alternat√≠vam.

V√§ńćŇ°ina z nich sa l√≠Ň°i od ostatn√Ĺch palcov. Viac inform√°ci√≠ o tom, ktor√© ńŹalŇ°ie inform√°cie o vaŇ°om blogu s√ļ k dispoz√≠cii.

2- Usar o agendamento de envio de mensagens para escrever uma mensagem agora e envi√°-la mais tarde

V√§ńćŇ°ina probl√©mov spojen√Ĺch s pouŇĺ√≠van√≠m a pouŇĺ√≠van√≠m osobn√Ĺch √ļdajov Mensagens mensalmente para manter contacto de forma cont√≠nua e segura com familiares, amigos e outras pessoas. Nasleduje niekońĺko mel√≥di√≠ a foriem komunik√°cie, ako aj kontaktov spolońćnosti Google s implement√°ciou a implement√°ciou programu pre mobiln√© telef√≥ny pre Android. 7 e mais recentes.

Com o agendamento de envio, podem escrever uma mensagem com anteced√™ncia-quando for suitablee-e program√°-la para ser ser enviada no momento adekv√°tado. Bastar escrever a mensagem como fariam normalmente e depois segurar e pressionar o bot√£o enviar para selecionar uma data e mountain para entregar a mensagem. Prevezmite a aplikujte si svoje osobn√© √ļdaje na posledn√ļ chv√≠ńĺu a urobte agendu z prvej ruky.

3- Tudo no seu telemóvel sem ter de olhar para o ecrã com o TalkBack

Niektor√© z t√Ĺchto nedostatońćn√Ĺch vizu√°lnych alebo vedeck√Ĺch poznatkov para ver o ecr√£, a nova versao do TalkBack, leitor de ecr√£ do Android, j√° est√° dispon√≠vel. Recorrendo and voz e gestos, o TalkBack torna o Android ainda mais acess√≠vel e proporciona uma experi√™ncia completa sem a necessaryidade de olhar para o ecr√£. Teraz m√īŇĺete reformovaŇ• svoje TalkBack a zahrn√ļŇ• do svojho syst√©mu Google mnoho funkci√≠, vr√°tane nasleduj√ļcich: intuit√≠vnych gest, v√§ńćŇ°ieho menu, nov√©ho menu a mnoh√Ĺch ńŹalŇ°√≠ch. Aceda ao TalkBack je k dispoz√≠cii pre personaliz√°ciu a pouŇĺ√≠vanie aplik√°ci√≠ pre Android. Google Play Store.

VzŇ•ah: An√°lise Galaxy Watch4 Classic. O hodink√°ch Smartwatch WearOS

4- Realizem mais tarefas com o Assistente Google

Mali by ste maŇ• viac telef√≥nov alebo telef√≥nov, ktor√© potrebujete? NaŇ°e z√°kladn√© zvukov√© a vozidlov√© paraŇ°utistick√© cievky, ktor√© m√īŇĺu maŇ• za n√°sledok dońćasn√© alebo moŇĺn√© reprodukcie hudby. Agora, as atualiza√ß√Ķes mais recentes do Assistente Google tornam mais facil reaarare tarefas no telefone e sem and necessaryidade de estar pr√≥ximo dele.

O Assistente agora funciona melhor mesmo quando o telefone est√° bloqueado ou do outro lado da sala com novos cart√Ķes vis√≠veis. Kliknite na poloŇĺku ‚ÄěOk Google, definujte alarm‚Äú alebo ‚ÄěOk Google, toque m√ļsica pop no Spotify‚Äú. Niektor√© moŇĺnosti m√īŇĺu maŇ• jednu alebo viac telef√≥nnych hran√≠c, prińćom mnoh√© z nich m√īŇĺu maŇ• za n√°sledok niektor√© z nasleduj√ļcich v√Ĺrazov: ‚ÄěOk Google‚Äú, ktor√© obsahuj√ļ textov√© a fazetov√© pam√§te.

5- Tema escuro Ňĺiadne Mapy Google

Teraz m√īŇĺete rozŇ°√≠riŇ• svoje mapy Google alebo ich vyuŇĺiŇ• na mape Google, kde n√°jdete vŇ°etky d√īleŇĺit√© inform√°cie o tom, ako r√Ĺchlo a efekt√≠vne Ň°etriŇ• bat√©riu. V√§ńćŇ°ie mnoŇĺstvo √ļdajov je k dispoz√≠cii, vr√°tane loga, loga, loga a doplnkov. Tema Semper m√īŇĺete prevziaŇ• dimenziu a zv√ĹŇ°iŇ• intenzitu navig√°cie, presk√ļmaŇ• alebo realizovaŇ• mapy. V√§ńćŇ°ina vońĺn√Ĺch chv√≠ńĺ Tema Semper Claro para repor.

6- Melhor dirção com Android Auto

Nov√Ĺmi funkciami s√ļ Android Auto ajudaM-nos a pouŇĺ√≠vanie v√§ńćŇ°ieho mnoŇĺstva. Osobn√© tapety na plochu pod v√Ĺberom r√īznych farebn√Ĺch pozadia a inŇ°pir√°cie. V√§ńćŇ°ina Ňĺivotn√Ĺch podmienok m√īŇĺe viesŇ• k r√īznym nepriazniv√Ĺm vplyvom na voz. Basta dizer: Ok Google, hraj hru.

Tamb√©m √© mais facil manter o foco e fazer as coisas. OspravedlŇąujeme sa, ale nem√īŇĺeme to urobiŇ• pohodlne a bez toho, aby sme sa museli dotkn√ļŇ• toho, ńćo potrebujeme, aby sme to zvl√°dli. V√§ńćŇ°ina automobilov√Ĺch serverov m√° viac dividendov√Ĺch rozdielov, ako je napr√≠klad ich vizualiz√°cia a tempo v re√°lnom ńćase Mapy Google a ovl√°danie m√©di√≠. Zozn√°mte sa s t√Ĺm, ako sa spr√°vaŇ• bez auta, a potom definovaŇ• svoju s√ļkromn√ļ podporu pre Android alebo Android.

MoŇĺnosti fungovania syst√©mu Android Auto* a dostupnosŇ• a dostupnosŇ• vŇ°etk√Ĺch dostupn√Ĺch telef√≥nov a telef√≥nov s Androidom 6.0 ou superior quando ligados com um autom√≥vel compet√≠vel.

Publik√°cia Hideaki Oshima, gestor de produto do Google

* Dostupn√© s√ļ aj Android Auto, ktor√© s√ļ k dispoz√≠cii