Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Nubia Red Magic 5G Akt√≠vne rieŇ°enie chladenia ventil√°torov vysvetlil gener√°lny riaditeńĺ Ni Fei

Nubia Red Magic 5G, ako uŇĺ vieme, m√° akt√≠vne rieŇ°enie chladenia ventil√°torov a v√Ĺkonn√Ĺ riaditeńĺ spolońćnosti Nubia Ni Fei o Ňąom poskytol ńŹalŇ°ie inform√°cie. Vo svojom pr√≠spevku na Weibo Fei zdieńĺa, Ňĺe Red Magic 5G pouŇĺ√≠va kombin√°ciu chladenia vzduchom a tekutinou, ńćo zvyŇ°uje chladiacu kapacitu alebo schopnosŇ• rozptylu tepla telef√≥nu. Zdieńĺal, Ňĺe Red Magic 5G m√° vysoko efekt√≠vny ventil√°tor, ktor√Ĺ sa dok√°Ňĺe tońćiŇ• pri maxim√°lnej r√Ĺchlosti 15 000 ot / min, ńć√≠m sa st√°va efekt√≠vnejŇ°√≠m ako posledn√° gener√°cia.

V pr√≠spevku sa uv√°dza, Ňĺe celkov√° veńĺkosŇ• chladińća vzduchovodov sa zv√ĹŇ°ila o 56 percent v d√īsledku nov√©ho dizajnu vzduchovodov medzi severom a juhom, ktor√Ĺ v d√īsledku toho zv√ĹŇ°il objem vetrania o 43 percent. To spolońćnosti Nubia Red Magic 5G umoŇĺŇąuje odv√°dzaŇ• o 30 percent viac tepla, tvrd√≠ spolońćnosŇ•. Fei tieŇĺ hovor√≠, Ňĺe Nubia pouŇĺ√≠va vysoko v√Ĺkonn√Ĺ tepelne vodiv√Ĺ g√©l, ktor√Ĺ pom√°ha s lepŇ°√≠m veden√≠m tepla. Uv√°dza, Ňĺe t√≠m v√Ĺskumu a v√Ĺvoja bol √ļspeŇ°n√Ĺ pri rieŇ°en√≠ hlavn√Ĺch probl√©mov t√Ĺkaj√ļcich sa odv√°dzania tepla a chladenia zariadenia. Nubia pouŇĺ√≠va leteck√Ĺ hlin√≠k vysokej triedy vodivosti na efekt√≠vnejŇ°ie odovzd√°vanie tepla a tepeln√Ĺ koeficient sa zv√ĹŇ°il o 100 percent.

Nubia Red Magic 5G bude poh√°Ňąan√° technol√≥giou Snapdragon 865 SoC, m√° aspoŇą jeden variant s 16 GB RAM a 256 GB zabudovanou pam√§Ň•ou. Bude maŇ• obnovovaciu frekvenciu obrazovky 144 Hz. Zariadenie sa ned√°vno objavilo na hernej lavici, kde sa objavil nov√Ĺ obr√°zok, spolu s hern√Ĺm v√Ĺkonom. Obr√°zok zobrazuje na zadnej strane jedineńćn√Ĺ dizajn s podsvieten√Ĺm logom Red Magic.

Vydanie Red Magic 5G bolo p√īvodne pl√°novan√© na Svetovom mobilnom kongrese (MWC) 2020, ale keńŹŇĺe sa udalosŇ• zruŇ°ila kv√īli obav√°m z koronav√≠rusov, spolońćnosŇ• sa rozhodla ozn√°miŇ• telef√≥n nesk√īr. Odteraz pre telef√≥n nie je uveden√Ĺ Ňĺiadny d√°tum vydania.