Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

nov√Ĺ Chromecast, Apple TV alebo Fire TV, prosperuj√ļci trh multimedi√°lnych boxov pre rok 2023


Po dvoch pomal√Ĺch rokoch trh pre telev√≠zny box by mal op√§Ň• z√≠skaŇ• farbu a do roku 2026 prekonaŇ• hranicu 100 mili√≥nov predan√Ĺch k√≥pi√≠ rońćne.

Mnoho v√Ĺrobcov sa odv√°Ňĺilo vyvin√ļŇ• vlastn√Ĺ telev√≠zny box, ale uŇĺ nejak√Ĺ ńćas sa zd√°, Ňĺe trh m√° probl√©my.

Nov√© produkty ońćak√°van√© od spolońćnosti Google a Apple na zv√ĹŇ°enie predaja telev√≠znych prij√≠mańćov

Pand√©mia COVID-19, ako aj Ň•aŇĺkosti s dod√°vkami komponentov a logistikou neumoŇĺnili r√īznym znańćk√°m pon√ļkaŇ• z√°sadn√© nov√© produkty a t√°to nehybnosŇ• sa prejavuje v predaji. V skutońćnosti by sa predaj telev√≠znych prij√≠mańćov mal zn√≠ŇĺiŇ• o1,2 % v roku 2022 s 80 mili√≥nmi distribuovan√Ĺch k√≥pi√≠, vŇ°etk√Ĺch znańćiek spolu.

Analytici s√ļ vŇ°ak do bud√ļcnosti optimistick√≠ a spolońćnosŇ• Kagan, ktor√° sa Ň°pecializuje na medi√°lny v√Ĺskum, vid√≠ koniec tunela a n√°vrat k rastu v bud√ļcom roku.

Ońćak√°vame zloŇĺen√© rońćn√© tempo rastu 4,1 % pre dod√°vky od roku 2021 do roku 2026, ńćo bude stańćiŇ• na rast trhu na takmer 100 mili√≥nov kusov v roku 2026 ‚Äú vysvetńĺuje spolońćnosŇ•, ktor√° ńŹalej uv√°dza, Ňĺe do Ň°tyroch rokov 313,5 V dom√°cnostiach sa nainŇ°taluje mili√≥n telev√≠znych boxov v porovnan√≠ s 232,6 mili√≥n dnes.

Na od√īvodnenie tejto anal√Ĺzy Kagan dod√°va, Ňĺe v√Ĺrobcovia pripravuj√ļ veńĺa nov√Ĺch produktov, ktor√© pravdepodobne zv√ĹŇ°ia predaj v tejto kateg√≥rii. Povesti skutońćne oznamuj√ļ nov√ļ gener√°ciu Chromecastu v spolońćnosti Google, ako aj nov√ļ Apple TV m√° byŇ• uveden√° v najbliŇĺŇ°√≠ch mesiacoch. Amazon aktualizovala svoj sortiment v roku 2021 vydan√≠m Fire TV Stick 4K Max.

zdroj: flatpanelshd