Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Novinky: Apple Vyd√°va iOS 14.2 ‚ÄěRelease Candidate‚Äú pre iPhone na testery beta, obsahuje opravu chyby ‚ÄěNov√° aktualiz√°cia syst√©mu iOS‚Äú

Novinky: Apple Vyd√°va iOS 14.2 ‚ÄěRelease Candidate‚Äú pre iPhone na testery beta, obsahuje opravu chyby ‚ÄěNov√° aktualiz√°cia syst√©mu iOS‚Äú 1

Apple vydal ‚Äěkandid√°ta na vydanie‚Äú pre iOS 14.2 dnes, piatok 30. okt√≥bra. Aktualiz√°cia je k dispoz√≠cii pre v√Ĺvoj√°rov aj verejn√Ĺch testerov beta verzi√≠ a predovŇ°etk√Ĺm opravuje naliehav√ļ chybu v beta verzii. 4 – pouŇĺ√≠vatelia by sa napriek tomu, Ňĺe nie je k dispoz√≠cii Ňĺiadna aktualiz√°cia, stretli so spr√°vou, ktor√° im hovor√≠, aby aktualizovali zo svojej verzie iOS 14 beta.

AppleNajnovŇ°ia aktualiz√°cia prin√°Ň°a mnoŇĺstvo nov√Ĺch funkci√≠ a zmien pre iOS. N√°jdete tu 117 nov√Ĺch emodŇĺi vr√°tane usmievaj√ļcej sa tv√°re so slzami, peńćaŇ•ou, ninjou, anatomick√Ĺm srdcom a bublinkov√Ĺm ńćajom; skratka Shazam Control Center; osem nov√Ĺch tapiet; funkcia ‚ÄěRozpozn√°vanie ńĺud√≠‚Äú v aplik√°cii Measure; medzi ńŹalŇ°ie nov√© zmeny.

T√°to aktualiz√°cia zasiahla v√Ĺvoj√°rske telef√≥ny iPhone na adrese 1 pm PDT, AppleŇ°tandardn√Ĺ ńćas vydania pre v√Ĺvoj√°rov iOS a verejn√Ĺch beta testerov. Aktualiz√°cia sa ońćak√°vala, ale nie v tejto chv√≠li – Apple zvyńćajne vyd√°va beta v√Ĺvoj√°ra pre iOS o 10:00 PDT a verejn√© beta verzie o 1 pm v ten ist√Ĺ deŇą alebo o 10:00 r√°no nasleduj√ļceho dŇąa.

Aktualiz√°cia prich√°dza desaŇ• dn√≠ po tom, ńćo spolońćnosŇ• vydala iOS 14.2 v√Ĺvoj√°rska beta 4, a jeden t√ĹŇĺdeŇą po vydan√≠ iPhone 12 a 12 Pro.

iOS 14.2 obsahuje nasleduj√ļce vylepŇ°enia pre v√°Ň° iPhone:

 • Viac ako 100 nov√Ĺch emodŇĺi, vr√°tane zvierat, jedla, tv√°r√≠, predmetov pre dom√°cnosŇ•, hudobn√Ĺch n√°strojov, emodŇĺi zahŇēŇąaj√ļcich pohlavie a ńŹalŇ°√≠ch
 • Osem nov√Ĺch tapiet vo verzi√°ch svetl√©ho aj tmav√©ho reŇĺimu
 • Lupa dok√°Ňĺe detekovaŇ• ńĺud√≠ v okol√≠ a hl√°siŇ• ich vzdialenosŇ• pomocou senzora LiDAR, ktor√Ĺ je s√ļńćasŇ•ou zariaden√≠ iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max
 • Podpora pre koŇĺen√Ĺ obal iPhone 12 s MagSafe
 • Optimalizovan√© nab√≠janie bat√©rie pre AirPods na spomalenie starnutia bat√©rie skr√°ten√≠m ńćasu, ktor√Ĺ str√°via vaŇ°e AirPods plne nabit√©
 • Upozornenia na √ļroveŇą zvuku v sl√ļchadl√°ch v√°s upozornia, keńŹ √ļroveŇą zvuku m√īŇĺe maŇ• vplyv na v√°Ň° sluch
 • Nov√© ovl√°dacie prvky AirPlay na streamovanie z√°bavy po celom vaŇ°om dome
 • Podpora interkomu s HomePod a HomePod mini pomocou iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods a CarPlay
 • MoŇĺnosŇ• pripojenia HomePodu k Apple Telev√≠zor 4K pre stereo, priestorov√Ĺ zvuk a zvuk Dolby Atmos
 • MoŇĺnosŇ• poskytovaŇ• z√ļńćastnen√Ĺm √ļradom verejn√©ho zdravotn√≠ctva Ň°tatistiku upozornen√≠ na kontakt bez toho, aby v√°s bolo moŇĺn√© identifikovaŇ•

Toto vydanie tieŇĺ rieŇ°i nasleduj√ļce probl√©my:

 • V doku na domovskej obrazovke m√īŇĺu byŇ• nefunkńćn√© aplik√°cie
 • Po spusten√≠ sa m√īŇĺe hńĺad√°ńćik fotoapar√°tu javiŇ• ako ńćierny
 • Kl√°vesnica na uzamknutej obrazovke mohla pri pokuse o zadanie pr√≠stupov√©ho k√≥du vynechaŇ• dotyky
 • Pripomenutia m√īŇĺu maŇ• predvolen√© hodnoty ńćasy v minulosti
 • Widget Fotky nemus√≠ zobrazovaŇ• obsah
 • Miniaplik√°cia pońćasia mohla pri nastaven√≠ na Fahrenheita zobrazovaŇ• vysok√ļ teplotu v stupŇąoch Celzia
 • Popis grafu zr√°Ňĺok na ńŹalŇ°iu hodinu v programe Pońćasie m√īŇĺe nespr√°vne naznańćovaŇ•, kedy zr√°Ňĺky prestan√ļ
 • Prich√°dzaj√ļce hovory preruŇ°uj√ļ nahr√°vanie hlasov√Ĺch pozn√°mok
 • Pońćas prehr√°vania videa Netflix m√īŇĺe byŇ• obrazovka ńćierna
 • Apple Na poŇĺiadanie prostredn√≠ctvom Siri by hotovosŇ• mohla zlyhaŇ• pri odosielan√≠ alebo prij√≠man√≠ peŇąaz√≠
 • Apple Watch aplik√°cia sa m√īŇĺe neońćak√°vane zatvoriŇ• po otvoren√≠
 • Tr√©ningov√Ĺm tras√°m GPS alebo zdravotn√Ĺm √ļdajom nie je moŇĺn√© synchronizovaŇ• medzi nimi Apple Watch a iPhone pre niektor√Ĺch pouŇĺ√≠vateńĺov
 • Na hlavnom paneli CarPlay je zvuk nespr√°vne oznańćen√Ĺ ako ‚Äěneprehr√°va sa‚Äú
 • Dalo by sa zabr√°niŇ• bezdr√ītov√©mu nab√≠janiu zariaden√≠
 • Pri obnoven√≠ iPhone zo z√°lohy iCloud alebo pri prenose √ļdajov do nov√©ho iPhone pomocou migr√°cie iPhone s√ļ upozornenia na kontakt zak√°zan√©

Inform√°cie o bezpeńćnostnom obsahu dom√©ny Apple aktualiz√°cie softv√©ru, navŇ°t√≠vte tento web: support.apple.com/kb/HT201222

Ako aktualizovaҕ svoj iPhone na najnovҰiu beta verziu

Aktualizujte svoj iPhone na iOS 14.2 v√Ĺvoj√°r GM, mus√≠te byŇ• registrovan√Ĺ v√Ĺvoj√°r. M√īŇĺete pouŇĺiŇ• obnovovac√≠ obr√°zok pre v√°Ň° iPhone dostupn√Ĺ na port√°li pre v√Ĺvoj√°rov (nainŇ°talovaŇ• pomocou iTunes alebo Finder) alebo nainŇ°talovaŇ• konfigurańćn√Ĺ profil a potom aktualizovaŇ• bezdr√ītovo. Ak uŇĺ m√°te profil na svojom iPhone nainŇ°talovan√Ĺ, prejdite na poloŇĺku Nastavenia -> VŇ°eobecn√© -> Aktualiz√°cia softv√©ru a zańćnite inŇ°talovaŇ• najnovŇ°iu verziu beta alebo m√īŇĺete pońćkaŇ•, k√Ĺm sa automaticky nenainŇ°taluje, ak je povolen√° moŇĺnosŇ• ‚ÄěAutomatick√© aktualiz√°cie‚Äú.

Aktualizujte svoj iPhone na iOS 14.2 verejn√Ĺ GM, zaregistrujte sa prostredn√≠ctvom Applebeta, stiahnite si a nainŇ°talujte konfigurańćn√Ĺ profil a potom aktualizujte bezdr√ītovo. Ak uŇĺ profil m√°te, prejdite na poloŇĺku Nastavenia -> VŇ°eobecn√© -> Aktualiz√°cia softv√©ru a zańćnite s inŇ°tal√°ciou najnovŇ°ej verzie beta alebo m√īŇĺete pońćkaŇ•, k√Ĺm sa automaticky nenainŇ°taluje, ak je povolen√° moŇĺnosŇ• ‚ÄěAutomatick√© aktualiz√°cie‚Äú.

Nenechajte si ujsŇ•: VŇ°etky nov√© emodŇĺi prich√°dzaj√ļ na iPhone so syst√©mom iOS 14.2