Nintendo Switch: Broken Joy Con Analog Repair

Nintendo Switch: Broken Joy Con Analog Repair 2

Nintendo Switch Nebolo by zlé, keby sme povedali, že najľahšie rozbitná časť modelov je Analog Stick. Aj keď sa niekedy problémy s posunom dajú vyriešiť bez otvorenia zariadenia, v našom prípade sme ho museli opraviť, pretože Analog nefungoval správne.

Tak sme vymenili Analog Stick, ktorý sme si kúpili, za zlomený. Jedinou zložitou časťou tohto procesu je Y 2.0 a Y 1.5 Nájdenie kompatibilných skrutkovačov. Ak máte správny skrutkovač, môžete zariadenie ľahko otvoriť a opraviť.

To najlepšie z videa:

00:00 Oprava analógovej tyče JoyCon

00:15 Problém s unášaním JoyConu

01:00 Prečo je dôležité používať skrutkovač typu Y?

01:38 Otvorenie JoyConu

02:17 Demontáž interiéru a odpojenie batérie

02:58 Odpojenie zlomenej palice 04:00 Pripojenie novej palice k Joyconu

04:27 Znovu pripojte kolíky konektora 04:57 Znovu zložte Joycon 06:06 Funguje nová analógová páčka? Testy…

Related Articles

Back to top button