Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

‚ÄěNed√° sa odoslaŇ• spr√°va, blokovanie je akt√≠vne‚Äú Chyba zariadenia iPhone. Fix!

Textov√© spr√°vy sa stali popul√°rnou formou komunik√°cie. Mnoho pouŇĺ√≠vateńĺov sa vŇ°ak pri odosielan√≠ textov√Ĺch spr√°v stret√°va s probl√©mami. To m√īŇĺe byŇ• naozaj nepr√≠jemn√©. V pr√≠pade, Ňĺe naraz√≠te na chybu ‚Äěnie je moŇĺn√© odoslaŇ• spr√°vu, blokovanie je akt√≠vne‚Äú, niŇĺŇ°ie s√ļ pr√≠ńćiny a sp√īsob ich odstr√°nenia.

V√°Ň° iPhone m√īŇĺe zobraziŇ• t√ļto spr√°vu z nasleduj√ļcich d√īvodov:

 • PouŇĺ√≠vate adresu nespr√°vneho pr√≠jemcu
 • Nestabiln√© pripojenie k internetu (ak pouŇĺ√≠vate iMessage).
 • Nespr√°vne sieŇ•ov√© nastavenia
 • Technick√© probl√©my s telef√≥nom iPhone
 • BeŇĺ√≠ na zastaral√Ĺ softv√©r
 • V√°Ň° pr√≠jemca je v zozname blokovan√Ĺch pr√≠jemcov alebo je v zozname blokovan√Ĺch pr√≠jemcov.
 • Chyba postupu ‚ÄěNed√° sa odoslaŇ• spr√°va, blokovanie je akt√≠vne‚Äú

  Nasleduje sp√īsob, ako opraviŇ• chybu ‚ÄěNed√° sa odoslaŇ• spr√°va, blokovanie je akt√≠vne‚Äú. K√Ĺm probl√©m nevyrieŇ°ite, nemus√≠te ich vŇ°etky vysk√ļŇ°aŇ• naraz.

  1, Vypnite iMessage

  V√§ńćŇ°ina pouŇĺ√≠vateńĺov iOS pouŇĺ√≠va iMessage na zasielanie spr√°v. Na rozdiel od beŇĺn√Ĺch textov√Ĺch spr√°v vŇ°ak iMessage vyŇĺaduje pripojenie k internetu. Probl√©m by mohol sp√īsobovaŇ• probl√©m s pripojen√≠m na internet. OpraviŇ• chybu:

 • √ćsŇ• do nastavenie
 • vybraŇ• spr√°vy
 • Klepnite na iMessage
 • Otońćte to preńć
 • 2, Odhl√°ste sa z iMessage a sp√§Ň•

  Ak pouŇĺ√≠vate sluŇĺbu iMesages a m√°te stabiln√© pripojenie k internetu, sk√ļste chybu opraviŇ• odhl√°sen√≠m z iMessage a sp√§Ň•. UrobiŇ• tak:

 • √ćsŇ• do nastavenie
 • vybraŇ• spr√°vy
 • Klepnite na OdoslaŇ• a prijaŇ•
 • Klepnite na svoje Apple ID pre iMessage
 • Preńć√≠tajte si tieŇĺ: Nastavte iMessage na pońć√≠tańćoch Mac

  3, Obnovte nastavenia siete

  Niekedy to m√īŇĺe byŇ• vaŇ°e nastavenie siete. Ak je to tak, mali by ste probl√©m opraviŇ• resetovan√≠m nastaven√≠ siete. UrobiŇ• to:

 • √ćsŇ• do nastavenie
 • Klepnite na vŇ°eobecn√Ĺ
 • Klepnite na Reset
 • Klepnite na Obnovte nastavenie siete
 • 4, ReŇ°tartujte svoj iPhone

  Technick√© probl√©my m√īŇĺu tieŇĺ sp√īsobiŇ• chybu, keńŹ nebudete m√īcŇ• odosielaŇ• spr√°vy. Ak chcete tento probl√©m vyrieŇ°iŇ•, mali by ste reŇ°tartovaŇ• v√°Ň° iPhone. Potom prejdite do aplik√°cie na odosielanie spr√°v a sk√ļste znova poslaŇ• spr√°vu, aby ste zistili, ńći funguje.

  5, Skontrolujte adresu príjemcu

  T√ļto chybu m√īŇĺe sp√īsobiŇ• aj pouŇĺitie nespr√°vnej adresy pr√≠jemcu. Napr√≠klad ste mohli pouŇĺiŇ• menej ńć√≠slic v telef√≥nnom ńć√≠sle pr√≠jemcu. Ak to chcete napraviŇ•, mali by ste sk√ļsiŇ• odstr√°niŇ• kontakt pr√≠jemcu a potom ho znova pridaŇ• ako nov√Ĺ kontakt. Tentoraz zadajte spr√°vnu adresu.

  6, Aktualizujte softvér

  K chybe m√īŇĺe viesŇ• aj spustenie zastaral√©ho softv√©ru. Mali by ste skontrolovaŇ•, ńći je v√°Ň° softv√©r zastaran√Ĺ, a ak √°no, aktualizujte ho. Aktualiz√°cia softv√©ru:

 • √ćsŇ• do nastavenie
 • Klepnite na vŇ°eobecn√Ĺ
 • Klepnite na Aktualiz√°cie softv√©ru
 • NainŇ°talujte vŇ°etky dostupn√© aktualiz√°cia softv√©ru
 • Preńć√≠tajte si tieŇĺ: Ako skryŇ• upozornenia sluŇĺby iMessage

  7, Odstr√°Ňąte pr√≠jemcu zo zoznamu blokovan√Ĺch √ļńćastn√≠kov

  Blokovan√© kontakty v√°m nem√īŇĺu posielaŇ• spr√°vy. TaktieŇĺ nem√īŇĺete odosielaŇ• spr√°vy blokovan√Ĺm kontaktom. Ak to urob√≠te, m√īŇĺe to viesŇ• k chybe. Ak chcete probl√©m opraviŇ•, mali by ste svoju spr√°vu odstr√°niŇ• zo zoznamu blokovan√Ĺch poloŇĺiek.

  Okrem toho, ak sa nach√°dzate v zozname blokovan√Ĺch pr√≠jemcov, nebudete mu m√īcŇ• odosielaŇ• spr√°vy. Tu je jedin√Ĺ sp√īsob, ako im zavolaŇ• a zistiŇ• to. Toto by vŇ°ak mala byŇ• posledn√° moŇĺnosŇ•, ak vŇ°etci ostatn√≠ nefunguj√ļ.

  z√°ver

  To s√ļ sp√īsoby, ako opraviŇ• ‚ÄěNed√° sa odoslaŇ• spr√°va, blokovanie je akt√≠vna chyba.‚Äú D√ļfam, Ňĺe jeden z nich pracuje pre v√°s.