NajlepŇ°ie t√©mu outdoorov√Ĺch aktiv√≠t WordPress (kolekcia 2020)


NajlepŇ°ie t√©my WordPress pre pr√©miov√© outdoorov√© aktivity

Chcete vytvoriŇ• webov√ļ str√°nku aktiv√≠t v pr√≠rode? NaŇ°Ň•astie pre v√°s existuje veńĺa t√©m WordPress, ktor√© sa Ň°pecializuj√ļ na zobrazovanie Ň°portov√Ĺch, turistick√Ĺch alebo outdoorov√Ĺch webov√Ĺch str√°nok.

Ste pripraven√≠ n√°jsŇ• pr√©miov√© t√©my WordPress pre outdoorov√© aktivity pre v√°Ň° ńŹalŇ°√≠ online obchod? ńĆ√≠tajte ńŹalej a n√°jdete najlepŇ°ie t√©my WordPress pre outdoorov√© aktivity.

Existuj√ļ stovky pripraven√Ĺch WordPress t√©m, ktor√© s√ļ navrhnut√© pre r√īzne Ň°pecifick√© miesta. Dnes v√°m uk√°Ňĺem zbierku najlepŇ°√≠ch outdoorov√Ĺch aktiv√≠t WordPress t√©m pre webov√© str√°nky zameran√© na rybolov, pońĺovn√≠ctvo, kemping a turistiku s mnoh√Ĺmi funkciami. VŇ°etky tieto t√©my zahŇēŇąaj√ļ posuvn√° revol√ļcia, z√°kladn√° mrieŇĺka, rezervovan√Ĺ doplnok sch√īdzky, vizu√°lny skladateńĺ, kontaktn√Ĺ formul√°r 7 a eŇ°te oveńĺa viac, vńŹaka ńćomu je vaŇ°a webov√° str√°nka efekt√≠vna z hńĺadiska online predaja a zlepŇ°enia prev√°dzky webov√Ĺch str√°nok, KaŇĺd√° t√©ma je dod√°van√° s ńćist√Ĺm a platn√Ĺm k√≥dom HTML5 a CSS3, ktor√Ĺ v√°m pom√īŇĺe umiestniŇ• sa na vyŇ°Ň°√≠ch prieńćkach v sluŇĺb√°ch Google a ńŹalŇ°√≠ch vyhńĺad√°vac√≠ch n√°strojoch.

Niektor√© z najlepŇ°√≠ch t√©m WordPress pre pr√©miov√© outdoorov√© aktivity

Teraz pokrańćujte a pomocou jedn√©ho z nich presuŇąte svoje podnikanie na internet na ńŹalŇ°iu √ļroveŇą NajlepŇ°ie t√©my WordPress pre pr√©miov√© outdoorov√© aktivity nadol. UŇĺite si to!!

Názov témy Téma Autor Názov témy Hodnotenie Demo Odkaz na stiahnutie

1 vonkajŇ°ie Tematick√© t√©my ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
2 pl√°Ňĺ AncoraThemes ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
3 Adventure Press Tematick√© t√©my ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
4 4 DiveIt AncoraThemes ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
5 5 Ryb√°rsky klub AncoraThemes ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
6 6 Sedem kopcov AncoraThemes ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
7 7 adrenal√≠n ProteusThemes ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
8 Ekologick√Ĺ park Wp Opal ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
9 9 Alvaro AA t√≠m ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
10 flus Raloco ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•

vonkajŇ°ie

Vonku: najlepŇ°ia pr√©miov√° t√©ma WordPress pre outdoorov√© aktivity
Vonku: najlepŇ°ia pr√©miov√° t√©ma WordPress pre outdoorov√© aktivity

vonkajŇ°ie je to elegantn√° t√©ma WordPress. T√©ma je vhodn√° pre vŇ°etky aktivity, Ň°portov√©, turistick√© alebo outdoorov√© webov√© str√°nky. T√°to responz√≠vna t√©ma obsahuje mnoho funkci√≠, ako je vytv√°ranie str√°nok drag and drop, nekoneńćn√Ĺ dizajn muriva, podpora pre bbPress, BuddyPress a Jetpack atńŹ. Jeho funkcie s√ļ navyŇ°e zaloŇĺen√© na pevnom pozad√≠.

Hlavné rysy:

 • N√°stroj na vytv√°ranie a pres√ļvanie myŇ°ou
 • Pokrońćil√Ĺ panel na spr√°vu t√©m
 • Modul√°rna domovsk√° str√°nka: neobmedzen√© n√°vrhy
 • Neobmedzen√© vybran√© bloky
 • Popul√°rne poŇ°tov√© bloky – na z√°klade zobrazen√≠ pr√≠spevkov

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre bezplatn√© blogovanie

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√© blogy

pl√°Ňĺ

Pl√°Ňĺ - to najlepŇ°ie t√©ma WordPress pre pr√©miov√© outdoorov√© aktivity
Pl√°Ňĺ – to najlepŇ°ie t√©ma WordPress pre pr√©miov√© outdoorov√© aktivity

pl√°Ňĺ je modern√°, Ňĺiv√° a slneńćn√° t√©ma WordPress, ktor√° je urńćen√° na vytvorenie webovej str√°nky pre mestsk√ļ pl√°Ňĺ, pl√°Ňĺov√Ĺ klub, klub vonkajŇ°ieho baz√©na alebo dokonca webov√ļ str√°nku pre letn√© letovisko alebo park voda. T√©ma je mimoriadne univerz√°lna. Vo svojom sklade m√°te desiatky preddefinovan√Ĺch n√°vrhov, ktor√© v√°m uk√°Ňĺu sluŇĺby, ktor√© pon√ļka vaŇ°e zariadenie, ich portf√≥li√° a dokonca si m√īŇĺete vytvoriŇ• internetov√Ĺ obchod. T√°to t√©ma je tieŇĺ plne kompatibiln√° s najobńĺ√ļbenejŇ°√≠m tvorcom str√°nok, WPBakery Page Builder.

Hlavné rysy:

 • Profesion√°lny dizajn
 • Demo inŇ°tal√°cia jedn√Ĺm kliknut√≠m
 • Modern√Ĺ, flexibiln√Ĺ, prisp√īsobiteńĺn√Ĺ
 • WordPress 4,0+ testovan√© a schv√°len√©
 • Postaven√Ĺ pomocou k√≥du HTML5 a CSS3

– NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre podnikanie

– NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

Adventure Press

Adventure Press: najlepŇ°ia pr√©miov√° t√©ma WordPress pre outdoorov√© aktivity
Adventure Press: najlepŇ°ia pr√©miov√° t√©ma WordPress pre outdoorov√© aktivity

Adventure Press je modern√° a pr√©miov√° t√©ma WordPress, ktor√° je ide√°lna pre webov√© str√°nky venovan√© blogovaniu a je vhodn√° na vŇ°etky aktivity, cestovanie, pr√≠rodu, beh, cyklistiku alebo turistiku. T√©ma je Ň°t√Ĺlov√° s niekońĺk√Ĺmi chytńĺav√Ĺmi modern√Ĺmi prvkami. Je dod√°van√Ĺ s plne responz√≠vnym rozloŇĺen√≠m a obsahuje funkcie ako v√Ĺkonn√Ĺ n√°stroj na vytv√°ranie rozloŇĺenia, posuvn√≠ky, jeden oddiel, neobmedzen√© farebn√© sch√©my, webov√© p√≠sma Google, vlastn√© widgety atńŹ.

Hlavné rysy:

 • Pokrońćil√Ĺ panel na spr√°vu t√©m
 • Drag and Drop Design Creator
 • NajlepŇ°ie posuvn√© sekcie
 • Odpor√ļńćan√© sekcie ‚Äěńćasopisov‚Äú (prefabrikovan√© bloky)
 • Responz√≠vne rozloŇĺenie

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√Ĺ elektronick√Ĺ obchod

DiveIt

DiveIt - najlepŇ°ia t√©ma WordPress pre pr√©miov√© outdoorov√© aktivity
DiveIt – najlepŇ°ia t√©ma WordPress pre pr√©miov√© outdoorov√© aktivity

DiveIt je prisp√īsobiteńĺn√° t√©ma WordPress pre pot√°pańćsk√ļ Ň°kolu. T√©ma m√° modern√Ĺ a funkńćn√Ĺ dizajn. T√©ma je vytvoren√° Ň°peci√°lne pre pot√°pańćsk√ļ Ň°kolu, hodiny, kurzy a centr√°. Bude to ide√°lne rieŇ°enie pre ak√©końĺvek webov√© str√°nky s√ļvisiace s outdoorov√Ĺmi aktivitami a m√īŇĺe byŇ• zauj√≠mav√© pre n√°morn√ļ dobrodruŇĺn√ļ agent√ļru, pretoŇĺe pon√ļka pot√°panie, Ň°norchlovanie, surfovanie alebo turistick√© aktivity.

Hlavné rysy:

 • Online objednanie sch√īdzky
 • Riadenie sch√īdzky
 • Prefabrikovan√© kurzy pot√°pania, v√Ĺrobky, sluŇĺby a inŇ°truktori.
 • Kontaktn√© formul√°re a spr√°va udalost√≠
 • Pln√° kompatibilita s obchodom Woocommerce

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre bezplatn√© blogovanie

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√© blogy

Ryb√°rsky klub

Fishing Club - NajlepŇ°ie WordPress T√©ma pre Pr√©miov√© outdoorov√© aktivity
Fishing Club – NajlepŇ°ie WordPress T√©ma pre Pr√©miov√© outdoorov√© aktivity

Ryb√°rsky klub je modern√° a ńćist√° modern√° t√©ma WordPress. T√©ma m√° minimalistick√Ĺ dizajn a veńĺk√ļ typografiu. T√°to t√©ma je ide√°lna pre webov√© str√°nky Fishing Club & Hunting Club. M√īŇĺe byŇ• vhodn√Ĺ pre ak√©końĺvek aktivity v pr√≠rode, cestovn√Ĺ blog, kempingov√Ĺ klub alebo ryb√°rsku exkurziu. NavyŇ°e, t√©ma je v√Ĺkonn√© a ńĺahko prisp√īsobiteńĺn√© rieŇ°enie pre jachting, plachtenie a n√°morn√© podniky.

Hlavné rysy:

 • Online rezerv√°cia
 • RozŇ°√≠ren√© kontaktn√© formul√°re
 • Pln√° kompatibilita s obchodom Woo
 • Ohromuj√ļce premade k√≥dy: o produktoch, sluŇĺb√°ch, kempingoch, cestovan√≠
 • Kr√°sne gal√©rie a n√°vrhy postov

– NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre podnikanie

– NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

Sedem kopcov

Sevenhills: najlepŇ°ia pr√©miov√° t√©ma WordPress pre outdoorov√© aktivity
Sevenhills: najlepŇ°ia pr√©miov√° t√©ma WordPress pre outdoorov√© aktivity

Sedem kopcov je modern√° t√©ma WordPress pre detsk√Ĺ letn√Ĺ t√°bor. T√©ma m√° vynikaj√ļci dizajn a hod√≠ sa na webov√© str√°nky letn√©ho t√°bora alebo na outdoorov√© aktivity. Obsahuje 2 Dizajn domovskej str√°nky, ktor√Ĺ v√°m umoŇĺn√≠ poskytn√ļŇ• vŇ°etky potrebn√© inform√°cie o sluŇĺb√°ch, zariadeniach, aktivit√°ch, udalostiach a programoch v√°Ň°ho t√°bora.

Hlavné rysy:

 • Online objednanie sch√īdzky
 • Riadenie sch√īdzky
 • Kontaktn√© formul√°re
 • Pln√° kompatibilita s obchodom Woocommerce
 • P√īsobiv√© prefabrikovan√© moduly: vybavenie, v√Ĺrobky, absolventi

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√Ĺ elektronick√Ĺ obchod

adrenalín

Adrenal√≠n: to najlepŇ°ie t√©ma WordPress pre pr√©miov√© outdoorov√© aktivity
Adrenal√≠n: to najlepŇ°ie t√©ma WordPress pre pr√©miov√© outdoorov√© aktivity

adrenal√≠n je responz√≠vna t√©ma WordPress pre podnikanie, ktor√° zr√Ĺchńĺuje v√°Ň° tep. Perfektn√° t√©ma pre bungee jumping, paintball, horolezectvo alebo kayaking. Je to perfektn√Ĺ sp√īsob, ako uk√°zaŇ• svetu dobrodruŇĺstvo, po ktorom t√ļŇĺite.

Hlavné rysy:

 • Intuit√≠vny tvorca str√°nky
 • Prisp√īsobovańć WP v re√°lnom ńćase a rozloŇĺenie str√°nky
 • Demo inŇ°tal√°tor jedn√Ĺm kliknut√≠m
 • Bońćn√© liŇ°ty a widgety
 • Kompatibiln√Ĺ s WooCommerce

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre bezplatn√© blogovanie

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√© blogy

Ekologick√Ĺ park

Ecopark: to najlepŇ°ie t√©ma WordPress pre pr√©miov√© outdoorov√© aktivity
Ecopark: to najlepŇ°ie t√©ma WordPress pre pr√©miov√© outdoorov√© aktivity

Ekologick√Ĺ park Je to modern√° a pohotov√° t√©ma, ktor√° predstavuje myŇ°lienku vytvoriŇ• online webov√ļ str√°nku pre aktivity v pr√≠rode, ako je karavanov√Ĺ park, stan, kempingov√Ĺ bungalov, kemping, chata, kemping, kemping, dovolenka a rezerv√°cia ubytovania. … Je zaloŇĺen√° na intuit√≠vnom ovl√°dacom paneli t√©m, ktor√Ĺ obsahuje mnoho uŇĺitońćn√Ĺch moŇĺnost√≠ na spr√°vu webu.

Hlavné rysy:

 • 2 vari√°cie domovskej str√°nky
 • Integrovan√Ĺ modul megamenu s ńĺahk√Ĺm n√°strojom editora megamenu
 • Kompatibiln√© s v√Ĺkonn√Ĺmi doplnkami Opal
 • Kontaktn√Ĺ formul√°r 7 zahrnut√©
 • WordPress 4,9.x testovan√© a schv√°len√©

– NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre podnikanie

– NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

Alvaro

Alvaro - najlepŇ°ia t√©ma WordPress pre pr√©miov√© outdoorov√© aktivity
Alvaro – najlepŇ°ia t√©ma WordPress pre pr√©miov√© outdoorov√© aktivity

Alvaro je super flexibiln√° a pohotov√° t√©ma WordPress pre outdoorov√© aktivity. T√©ma je Ň°peci√°lne navrhnut√° pre internetov√© obchody, ktor√© pred√°vaj√ļ ryb√°rske potreby a vybavenie. Okrem toho je vhodn√Ĺ aj na ak√ļkońĺvek outdoorov√ļ ńćinnosŇ•, Ň°portov√ļ alebo cestovn√ļ komunitu, blog o cestovan√≠ a Ňĺivotnom Ň°t√Ĺle, kempingov√Ĺ klub alebo ak√ļkońĺvek in√ļ komunitu.

Hlavné rysy:

 • ńĆist√Ĺ a bezpeńćn√Ĺ backend k√≥d
 • Profesion√°lny dizajn
 • Demo inŇ°tal√°cia jedn√Ĺm kliknut√≠m
 • Modern√Ĺ, flexibiln√Ĺ, prisp√īsobiteńĺn√Ĺ
 • SEO optimalizovan√©

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√Ĺ elektronick√Ĺ obchod

flus

Flusi: najlepŇ°ia pr√©miov√° t√©ma WordPress pre outdoorov√© aktivity
Flusi: najlepŇ°ia pr√©miov√° t√©ma WordPress pre outdoorov√© aktivity

flus Je to ńćist√Ĺ a kreat√≠vny WordPress. T√©ma je vhodn√° pre Yoga Studio a Spa Beauty atńŹ. Je ide√°lny pre Vinyasa Flow, Hatha Yoga, regenerańćn√ļ jogu, Power Yoga, Yin Yoga, Bikram J√≥gu, Iyengar J√≥gu, kozmetick√Ĺ sal√≥n s k√ļpeńĺn√Ĺmi, mas√°Ňĺnymi a rekreańćn√Ĺmi sluŇĺbami.

Hlavné rysy:

 • Viacer√© vari√°cie farieb a fontov
 • Str√°nky blogu
 • Tvorca str√°nky
 • 100% platn√Ĺ k√≥d HTML a CSS
 • ńĆist√Ĺ a bezpeńćn√Ĺ backend k√≥d

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre bezplatn√© blogovanie

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√© blogy

koncovka

Tu som uviedol niektor√© z NAJLEP҆√ć PREMIUM VONKAJ҆IE AKTIVITY Prich√°dzaj√ļ s √ļŇĺasn√Ĺmi funkciami a funkciami. To v√°m pom√īŇĺe ńĺahko vytvoriŇ• √ļŇĺasne vyzeraj√ļcu webov√ļ str√°nku.

Ak ste uŇĺ tieto t√©my pouŇĺili, m√īŇĺete sa s nami podeliŇ• o svoje sk√ļsenosti.

Alebo m√°te nejak√© probl√©my s t√©mou a potom n√°m povedzte niŇĺŇ°ie.

Checkout,

– NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress
– NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress