Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Modely iPad Air s probl√©mami s pr√°zdnou obrazovkou koneńćne z√≠skavaj√ļ bezplatn√© opravy

Modely iPad Air s probl√©mami s pr√°zdnou obrazovkou koneńćne z√≠skavaj√ļ bezplatn√© opravy 1

Apple m√° so svojimi v√Ĺrobkami veńĺmi dobr√© v√Ĺsledky, pokiańĺ ide o spokojnosŇ• z√°kazn√≠ka, ale vyskytli sa probl√©my s niektor√Ĺmi hlavn√Ĺmi zariadeniami. Hovor√≠m o sl√°vnych kl√°vesniciach MacBook a v poslednej dobe o Probl√©my s ńćistou obrazovkou iPad Air tretej gener√°cie, teraz Apple sa koneńćne pon√ļka bezplatn√© opravy za tento probl√©m.

Majitelia iPad Air tretej gener√°cie trpiacich probl√©mom s pr√°zdnou obrazovkou dostan√ļ bezplatn√ļ opravu Apple, Probl√©m nem√° jasn√ļ pr√≠ńćinu a je ovplyvnen√Ĺ obmedzen√Ĺ pońćet zariaden√≠. Probl√©m vyzer√° takto: za urńćit√Ĺch okolnost√≠ by obrazovka na obmedzenom pońćte modelov 3. gener√°cie iPad Air 3. g√©nu mohla natrvalo zostaŇ• pr√°zdna. Pred zmiznut√≠m obrazovky sa m√īŇĺe objaviŇ• blikanie alebo blesk. Zd√° sa, Ňĺe bridlice vyroben√© medzi marcom 2019 a okt√≥brom 2019 s√ļ tak√Ĺmto probl√©mom najviac n√°chyln√©.

Ak ste jedn√Ĺm z neŇ°Ň•astn√Ĺch ńĺud√≠ s t√Ĺmto probl√©mom, m√īŇĺete opraviŇ• zariadenie bezplatne Apple alebo an Apple Autorizovan√Ĺ poskytovateńĺ sluŇĺieb. ńĹudia sa m√īŇĺu tieŇĺ spojiŇ• Apple podporu a dostanete e-mail v ponuke opravy. Program sa vzŇ•ahuje na postihnut√© zariadenia dva roky po prvom predaji jednotky. Pred ak√Ĺmkońĺvek servisom sa mus√≠ zariadenie skontrolovaŇ•. √öprimne povedan√©, bolo by pekn√©, keby sme vedeli, ńćo sa stalo, ale pokiańĺ neuvid√≠me roztrhnutie zariadenia a nedozvieme sa, ńćo sa na v√Ĺrobnej linke pokazilo, zostali sme len so Ň°pekul√°ciami.

ńĹudia preŇ°li cez online koment√°re a zdalo sa, Ňĺe ńĺudia s√ļ dosŇ• znepokojen√≠ in√Ĺmi probl√©mami s tabletom, ako je napr√≠klad probl√©m s bielymi bodmi na iPad Pro 10.5, ZaŇĺili ste niektor√Ĺ z t√Ĺchto probl√©mov?