Model Huawei P50 je prv√Ĺ s inovat√≠vnou kamerou na tekut√© Ň°oŇ°ovky

Patent podan√Ĺ ńć√≠nskou N√°rodnou spr√°vou duŇ°evn√©ho vlastn√≠ctva (CNIPA) mohol urobiŇ• z Huawei ako prv√Ĺ na trhu telef√≥ny, ktor√© pouŇĺ√≠vaj√ļ fotoapar√°ty s ‚Äětekut√Ĺmi Ň°oŇ°ovkami‚Äú.

V bud√ļcom roku m√īŇĺeme skutońćne vidieŇ• technologick√Ĺ debut na Huawei P50.

Model Huawei P50 je prv√Ĺ s inovat√≠vnou kamerou na tekut√© Ň°oŇ°ovky 1

Technol√≥gia tekut√Ĺch Ň°oŇ°oviek vyuŇĺ√≠va tekutiny optickej kvality v bunkov√Ĺch Ň°trukt√ļrach namiesto optick√©ho skla. Je hladŇ°√≠, takŇĺe keńŹ je mechanicky alebo elektronicky synchronizovan√Ĺ, m√īŇĺe √ļplne zmeniŇ• svoj tvar, a t√Ĺm efekt√≠vnejŇ°ie a r√ĹchlejŇ°ie zmeniŇ• zaostrovaciu vzdialenosŇ•.

  • Nov√© vydanie Huawei P30 Pro verzus P30 Pro (2019): Ak√Ĺ je rozdiel?

Preto moduly vyuŇĺ√≠vaj√ļce technol√≥giu tekut√Ĺch Ň°oŇ°oviek m√īŇĺu pri zaostrovan√≠ v porovnan√≠ s konvenńćn√Ĺmi Ň°oŇ°ovkami v√Ĺrazne skr√°tiŇ• reakńćn√Ĺ ńćas. Je to tieŇĺ naj√ļńćinnejŇ°ia technika pre optick√ļ stabiliz√°ciu obrazu.

Nejde o nov√ļ technol√≥giu, ktor√° sa predt√Ĺm pouŇĺ√≠vala vo v√Ĺrobe strojov, mikroskopov a dokonca aj kamerov√Ĺch syst√©mov v profesion√°lnych robotoch, zatiańĺ sa vŇ°ak na telef√≥nnych kamer√°ch neobjavila.

Model Huawei P50 je prv√Ĺ s inovat√≠vnou kamerou na tekut√© Ň°oŇ°ovky 2

Huawei patent opisuje viaczloŇĺkov√Ĺ kamerov√Ĺ modul, vr√°tane tekutej Ň°oŇ°ovky. Hovor√≠ sa, Ňĺe pouŇĺitie tejto technol√≥gie urńćite zlepŇ°√≠ automatick√© zaostrenie a stabilizuje obraz z kamery.

Je tieŇĺ stabilnejŇ°√≠: ‚ÄěT√°to Ň°trukt√ļra sa pouŇĺ√≠va na pohybovanie tekutinov√Ĺch Ň°oŇ°oviek na dosiahnutie automatick√©ho zaostrenia a optick√Ĺch obrazov. Okrem toho toto rieŇ°enie tieŇĺ zlepŇ°uje stabilitu a spońĺahlivosŇ• motora v situ√°ci√°ch, ako s√ļ brzdenie alebo kńļzanie,‚Äú uviedol. v patentovom dokumente, publikovanom Huawei Central.

Patent bol prv√Ĺkr√°t podan√Ĺ na Vianoce 2019 a odovzdan√Ĺ ńŹalej 7 Apr√≠l 2020.

D√ļfajme, Ňĺe to znamen√°, Ňĺe technol√≥giu pouŇĺit√ļ vo v√Ĺrobku uvid√≠me bud√ļci rok.