Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Model Huawei P40 Pro by prekvapil svojou trojitou prednou kamerou

Trojit√° predn√° kamera Huawei P40

Nov√° s√©ria Huawei P40 sa predstavte ńŹalŇ°ie 26. marcaa hoci sa p√īvodne konala v Par√≠Ňĺi, rozŇ°√≠renie koronav√≠rusu sp√īsobilo, Ňĺe sa koneńćne uskutońćnil sa streamuje. Za menej ako dva t√ĹŇĺdne na ofici√°lne fungovanie uŇĺ mnoh√© vlastnosti, z ktor√Ĺch bud√ļ obe termin√°ly vyroben√©, uŇĺ unikli. Teraz sme to vedeli Huawei P40 Pro bude maŇ• trojit√Ĺ predn√Ĺ fotoapar√°t, spolu s piatimi, ktor√© tvoria jeho chrb√°t.

To, Ňĺe Huawei st√°vkuje na fotografick√ļ sekciu, je nieńćo, ńćo sme uŇĺ vedeli, a Ňĺe minul√Ĺ rok sme to mohli overiŇ• pomocou Huawei P30 Pro, jedn√©ho z najlepŇ°√≠ch v√Ĺvozcov fotografie v roku 2019, najm√§ v nońćnej sekcii, hoci tento rok Zd√° sa, Ňĺe firma p√ījde eŇ°te o krok ńŹalej a chce prekvapiŇ• nov√Ĺm pr√≠strojom Huawei P40 Pro.

Celkom bud√ļ 8 kamery Huawei P40 Pro

Zn√°my √ļnikn√≠k @ RODENT950 zdieńĺa Twitter vlastnosti t√Ĺchto kamier, ako aj obr√°zok ich dizajnu, ktor√Ĺ prekvapuje pr√≠tomnosŇ• a trojit√° predn√° kamera pre autoportr√©tov a p√§Ň• kamier vzadu, vŇ°etci podp√≠sali renomovan√° firma Leica.

P40 Pro

Podńĺa √ļniku by mala maŇ• Huawei P40 Pro na zadnej strane p√§Ň• kamerov√Ĺch senzorov vr√°tane objekt√≠vu. Hexadeca Bayer RYYB Sony IMX700 52 megapixelov 1/1.28, senzor Sony IMX650 Ultra-Cine-RGGB Fotoapar√°t s rozl√≠Ň°en√≠m 40 megapixelov, sn√≠mańć 3x optick√©ho zoomu, periskopov√Ĺ objekt√≠v s 10x optick√Ĺm zoomom a sn√≠mańć ToF na pridanie hńļbky k fotografi√°m.

Na druhej strane, prostredn√≠ctvom Gizmochiny sme poznali ofici√°lny plag√°t o uveden√≠ novej s√©rie P40, v ktorej s√ļ zdokonalen√© niektor√© z charakterist√≠k termin√°lov, ako aj o d√°tume ich prezent√°cie s odkazom na moŇĺn√© funkcie fotoapar√°tu v r√°mci hashtag #VisionaryPhotography, a jednoznańćne ocenia telef√≥n, ktor√Ĺ pr√≠de s ikonou trojit√° kamera na prednej strane odr√°Ňĺaj√ļce sa vo forme 3 hviezdy, ktor√© bud√ļ umiestnen√© v trojitej diere na obrazovke, mierne od seba oddelen√©.

Séria P40

Pokiańĺ ide o dizajn, ktor√Ĺ vid√≠me na plag√°te, uk√°Ňĺe n√°m termin√°l s veńĺmi tenk√Ĺ skosenie v obryse celej obrazovky, kde prakticky nie s√ļ vidieŇ• Ňĺiadne bońćn√© okraje, takŇĺe budeme ńćeliŇ• s√©rii, ktor√° bude vynikaŇ• aj svoj√≠m dizajnom. Len za 13 dn√≠ budeme maŇ• pochybnosti a nov√° s√©ria Huawei P40 uvid√≠ svetlo.