Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Mobiln√Ĺ pl√°n: RED od SFR tvrdo zasiahne svojou ponukou 20 GB na 5‚ā¨/mesiac ūüĒ•


Tu je mobiln√Ĺ pl√°n, ktor√Ĺ prich√°dza v spr√°vnom ńćase pred letom! RED by SFR pon√ļka svojim nov√Ĺm z√°kazn√≠kom moŇĺnosŇ• predplatiŇ• si svoj bal√≠k Best-of RED 20 GB len za cenu 5 eur mesańćne.

Pozrite si ponuku mobiln√©ho programu RED by SFR 20 GB na adrese 5‚ā¨/mesiac

RED od SFR: n√≠zkon√°kladov√Ĺ 20 GB pl√°n je sp√§Ň•

Letn√° dovolenka sa nezadrŇĺateńĺne bl√≠Ňĺi RED by SFR sa rozhodla tvrdo zasiahnuŇ• t√Ĺm, Ňĺe op√§Ň• spustila svoju 20 GB ponuku.

N√≠zkon√°kladov√° pobońćka SFR umoŇĺŇąuje maŇ• bal√≠k na 5 eur s d√°tovou ob√°lkou 20 GB Cena nez√°v√§zn√©ho bal√≠ka sa nemen√≠ dlhŇ°ie ako jeden rok a zostane fixn√° aj po 12-mesańćnom obdob√≠.

Mobiln√° ponuka RED by SFR podrobne

Do tejto nedele 13. j√ļna 2021 maj√ļ nov√≠ z√°kazn√≠ci oper√°tora moŇĺnosŇ• predplatiŇ• si tento bal√≠k RED by SFR len za 5 eur mesańćne.

Predmetn√Ĺ bal√≠k obsahuje neobmedzen√© SMS/MMS volania vo Franc√ļzsku a mobiln√Ĺ internet vr√°tane 20 GB 4G d√°t z kontinent√°lneho Franc√ļzska.

V r√°mci Eur√≥pskej √ļnie a v z√°morsk√Ĺch departementoch bude moŇĺn√© vyuŇĺ√≠vaŇ• neobmedzen√© volania a SMS/MMS a 6 GB mobiln√Ĺch d√°t ako vo Franc√ļzsku.

S√ļńćasŇ•ou je aj aplik√°cia RED TV. Poskytuje pr√≠stup ku vŇ°etk√Ĺm telev√≠znym kan√°lom a bal√≠kom.

Pozrite si ponuku mobiln√©ho programu RED by SFR 20 GB na adrese 5‚ā¨/mesiac

Nakoniec si RED by SFR bude za zaslanie SIM karty poŇ°tou √ļńćtovaŇ• jednotn√ļ sumu 10 eur. Pred ofici√°lnym prihl√°sen√≠m na odber ponuky by ste mali vedieŇ•, Ňĺe svoje mobiln√© ńć√≠slo si m√īŇĺete ponechaŇ• bezplatne prostredn√≠ctvom RIO k√≥du, ktor√Ĺ je moŇĺn√© konzultovaŇ• prostredn√≠ctvom SMS alebo jednoduch√Ĺm telefon√°tom.

Preńćo Clubic odpor√ļńća tento bal√≠k RED by SFR 20 GB?

  • Lacn√Ĺ bal√≠k urńćen√Ĺ pre mal√© rozpońćty
  • Nez√°v√§zn√° ponuka
  • 4G sieŇ•

Porovn√°vac√≠ : objavte naŇ°e porovnanie najlepŇ°√≠ch mobiln√Ĺch pl√°nov v roku 2021